Saturday, October 10, 2009

FREE STAGE PLAYS TODAY AND TOMORROW

พบกับ 4 กิจกรรมละครเยาวชน จากหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ที่เข้าร่วมในงาน “มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม” จัดโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล และเจ้าภาพร่วม 11 องค์กร ในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2552

1. ละครเร่จิตอาสา ชมกิจกรรมละครเร่ฟรี บริเวณพื้นที่หน้าสยามเซนเตอร์ เวลา 14.00 น. และ 17.00 น. ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552และ 18.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552

2. อบรมฟรี!! การเขียนบทละคร “จิตอาสา”วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ S-club ชั้น 4 สยามเซ็นเตอร์ อบรมเรื่อง : โครงสร้างการเล่าเรื่อง การพัฒนาแก่นเรื่อง การพัฒนาตัวละคร การพัฒนาสถานการณ์ การพัฒนาบทสนทนา พร้อมสร้างบทละครขนาดสั้น ภายในคาบ

3. ชมฟรี!! ละครเวทีสะท้อนมุมมอง “จิตอาสา”จากเยาวชน 10 โรงเรียน ณ TK Park ศูนย์การค้า Central World ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.
v โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
v โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
v โรงเรียนทิวไผ่งาม
v โรงเรียมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
v โรงเรียนโยธินบูรณะ
v โรงเรียนวัดสังเวช
v โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
v โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒม์
v โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
v โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

4. “เสวนาละครจิตอาสา มิติทางใจ การให้ที่เข้าใจผู้รับ” ณ TK Park ศูนย์การค้า Central World เวลา 15.00 -16.00 น. เสวนากับตัวแทนเยาวชนและอาจารย์ ของโรงเรียน มาบอกเล่าแนวคิด และถ่ายทอดประสบการณ์ “ละครจิตอาสา”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 085-5034525,
nakedmasksdevelopment@gmail.com, nakedmasksdevelopment.blogspot.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เกี่ยวกับงาน “มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม” ครั้งที่ 1

การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศัยภาพของตัวเอง ที่เป็นการทำประโยชน์ต่อสังคม ด้วยหัวใจแห่ง“จิตอาสา” พร้อมกับการสร้างเครือข่ายเยาวชนทีทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วยจัดโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับองค์กรเจ้าภาพร่วม คือ 1.มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4. กรุงเทพมหานคร 5. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 6.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 7. สยามพารากอน 8. สยามเซ็นเตอร์ 9.สยามดิสคัฟเวอรี่ 10.อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) รวม 11 องค์กร และองค์กรภาคเครือข่ายรวม 102 องค์กรในการจัดงาน "มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1"“ร่วมสร้างประเทศไทย ... ด้วยการให้” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00-21.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.scbfoundation.com, www.okkid.net หรือ โทร.0-2544-3991 (09.00-17.00น. ในวัน เวลา ราชการ)

No comments: