Thursday, October 01, 2009

READ PEACE

พระจันทร์เสี้ยวการละคร ภูมิใจเสนอ

โครงการอ่านบทละคร "อ่านสันติภาพ"

ชมการแสดงอ่านบทละครจากมุมมองของนักการละคร
อาทิ สายฟ้า ตันธนา,
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ
จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์,
ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
ภาวิณี สมรรคบุตร
ดุจดาว วัฒนปกรณ์
วสุรัชต อุณาพรหม
วรัญญู อินทรกำแหง
กมลภัทร อินทรสร
วิชย อาทมาท
สุกัญญา เพี้ยนศรี
ผดุงพงศ์ ประสาททอง
ละ ฟารีดา จิราพันธุ์จัดแสดง

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2552
เวลา 13.00 และ 15.30 น. (รวม 4 รอบ)
@ Crescent Moon Space
สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซ.ทองหล่อ
ชมฟรี
สำรองที่นั่ง (รอบละ 30 ที่นั่ง)
โทร 083 995 6040, 081 259 6906

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ ในโครงการศิลปะกับสังคม “อภิวัฒน์สู่สันติ” ในวาระครบรอบ 110 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

No comments: