Monday, June 22, 2015

LITTLE FOREST: WINTER/SPRING (2015, Junichi Mori, Japan, A+30)

LITTLE FOREST: WINTER/SPRING (2015, Junichi Mori, Japan, A+30)

--งดงามเหมือนภาคแรก ชอบตัวละครคุณแม่นางเอกมากๆ


--เห็นนางเอกเก็บของป่ามาแดกอย่างเอร็ดอร่อย แล้วนึกถึงหนังสั้นไทยหลายๆเรื่อง ที่เมื่อใดตัวละครชาวบ้านเข้าไปเก็บของในป่า เมื่อนั้นชาวบ้านคนนั้นก็จะถูกเจ้าหน้าที่จับไปเข้าคุก คือกฎหมายเมืองไทยมันมีปัญหาเรื่องนี้อย่างรุนแรงจริงๆ

No comments: