Saturday, July 29, 2017

WUKONG

FILMS I SAW ON 27-28 JULY 2017

in preferential order

1.WUKONG (2017, Derek Kwok, China, A+30)

--มันไม่ใช่หนังดี แต่มันเป็นหนังที่เราชอบสุดๆ คือเหมือนกับเรามี “บ่อกักเก็บความโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังอะไรบางอย่าง” อยู่ในใจเราน่ะ และหนังเรื่องนี้มันช่วยระบาย “บ่อกักเก็บความโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชัง” นี้ออกมา

--ไปๆมาๆนี่อาจจะเป็นไซอิ๋วเวอร์ชั่นที่เราชอบมากที่สุด เพราะในไซอิ๋วเวอร์ชั่นอื่นๆนั้น เราจะมีปัญหากับ “จักรวาลที่ถูกปกครองด้วยความดีงาม” หรือเง็กเซียนฮ่องเต้ อะไรทำนองนี้น่ะ แต่พอมาใน WUKONG นี่ มันไม่มีตัวละครเจ้าแม่กวนอิม ไม่มีเง็กเซียนฮ่องเต้ ไม่มีพระถังซำจั๋ง และไม่มี “ความดีงาม” อะไรบางอย่างที่เป็นปัญหากับเรา มันมีแต่ “สวรรค์เหี้ยๆ” และ “เทพผู้ปกครองสวรรค์ที่ชั่วช้าจัญไร” ไซอิ๋วเวอร์ชั่นนี้ก็เลยเหมือนกับสร้าง “จักรวาล” ที่ไม่เหมือนไซอิ๋วเวอร์ชั่นอื่นๆ และจักรวาลของไซอิ๋วเวอร์ชั่นนี้แหละ ที่มันตอบโจทย์ของเรา มันตรงใจเรามากที่สุด

--อาจจะเป็นเพราะเมื่อต้นเดือนนี้ เราได้ดู “ประชาชนนอก” ON THE FRINGE OF SOCIETY (1981, Manop Udomdej) มาด้วยมั้ง และหนังอย่าง “ประชาชนนอก” มันก็ช่วยกระตุ้น “บ่อกักเก็บความโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชัง” ในใจเราอย่างรุนแรงมาก แต่หนังเรื่อง “ประชาชนนอก” มันไม่ได้ช่วยให้เราได้ “ระบาย” มันออกมา เพราะตัวละครในหนังมันไม่ได้ “เอาคืน”

พอมาดู WUKONG เราก็เลยเหมือนมีการเอาตัวละครจากหนังสองเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันโดยบังเอิญน่ะ คือเรารู้สึกเหมือนกับว่า ตัวละครกลุ่มหงอคง มันเหมือนกับนักศึกษาที่ไปออกค่ายพัฒนาชนบทน่ะ แบบนักศึกษาที่ไปช่วยชาวบ้านที่ยากจนข้นแค้น และถูกเอารัดเอาเปรียบในชนบท ซึ่งอันนี้หนังเรื่อง WUKONG ไม่ได้ตั้งใจ แต่เหมือนอารมณ์เรามันค้างมาจาก ประชาชนนอก พอมาดู WUKONG อารมณ์มันก็เลยต่อเนื่องกันโดยบังเอิญ 555

เพราะฉะนั้นพอตัวละครใน WUKONG มันได้แก้แค้น ได้ตอบโต้ทวยเทพบนสวรรค์ มันก็เลยเหมือนอารมณ์โกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังที่หมักหมมไว้ในใจเรา มันได้ระบายออกมาด้วย

--อีกสาเหตุหนึ่งที่เราชอบ WUKONG คือเรารู้สึกว่า จุดที่เราเกลียดสุดๆในหนังเรื่อง HERO (2002, Zhang Yimou) มันได้รับการตอบโต้โดยไม่ได้ตั้งใจในหนังเรื่องนี้

สาเหตุที่เราเกลียด HERO อย่างสุดๆเป็นเพราะว่า เรารู้สึกว่า HERO เหมือนจะสื่อสารว่า “เพื่อความสงบสุขของชาติบ้านเมือง เราต้องมองข้าม/ให้อภัยต่อการเข่นฆ่าชาวบ้านผู้บริสุทธิ์” น่ะ เหมือนหนังมันเข้าข้างตัวละครจักรพรรดิ ทั้งๆที่เขาเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ โดยหนัง justify การกระทำของจักรพรรดิว่า มันเป็นการทำไปเพื่อความสงบสุขของชาติบ้านเมือง

แต่ใน WUKONG นั้น ตัวละครทวยเทพ ก็อ้างว่าทำไปเพื่อสกัดกั้น chaos ทำไปเพื่อความสงบสุขของโลกมนุษย์และสวรรค์ บลา บลา บลา แต่หนังเรื่อง WUKONG ไม่ได้เข้าข้างทวยเทพเหล่านี้ เราก็เลยรู้สึกว่า  WUKONG มันมีทัศนคติตรงกับเรา ในขณะที่ HERO มีทัศนคติตรงข้ามกับเรา

2.THE BOAT HOUSE เรือนแพ (1961, Prince Panupan Yukol + Neramit, A+30)

3.DETECTIVE CONAN: CRIMSON LOVE LETTER (2017, Kobun Shizuno, Japan, animation, A+30)

4.ROUGH NIGHT (2017, Lucia Aniello, C+)
เหมือนเรามีปัญหากับ ethics บางอย่างของหนัง คือหนังนำเสนอกลุ่มตัวละครที่ “ทำตรงข้าม” กับเราเวลาเจอสถานการณ์บางอย่างน่ะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่า หนังนำเสนอกลุ่มตัวละครที่มีหลักจริยธรรมบางอย่างตรงข้ามกับเรา และเหมือนหนังมันจะค่อนข้างเห็นใจตัวละครกลุ่มนี้ด้วย แต่เราจะมีปัญหากับอะไรแบบนี้

รูปไม่ได้มาจาก WUKONG นะ แต่เป็นรูปของ Ou Hao ซึ่งเป็นหนึ่งในดาราใน WUKONG


No comments: