Sunday, April 07, 2013

SARAH PINK

 
เพิ่งได้ยินชื่อของ Sarah Pink จากงานสัมมนาใน Salaya Doc Fest เมื่อวาน ท่าทางจะเป็นคนที่น่าสนใจมากๆ
 
ชอบสิ่งที่วิทยากรพูดมากๆ โดยเฉพาะเรื่องของการทำสารคดีโดยเน้นไปที่ intimate portrait และการเน้นเจาะไปที่บุคคลเพียง 1-2 คนในหนัง เพื่อเน้นความลึก และ ความเป็นมนุษย์ มากกว่า “ความเป็นภาพแทนที่แช่แข็ง”
 
 

No comments: