Sunday, April 19, 2015

NO OR THE VAIN GLORY OF COMMAND (1990, Manoel de Oliveira, A+30)

Films seen today in the Portuguese Film Festival

1.NO OR THE VAIN GLORY OF COMMAND (1990, Manoel de Oliveira, A+30)
ดูแล้วนึกถึงหนังเรื่อง “ทวิภพในเอกภพ” (2004, Prap Boonpan, A+30) เพราะว่าทวิภพในเอกภพเป็นหนังที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งถกเถียงกันเรื่องประวัติศาสตร์ไทยอย่างจริงจัง ส่วน NO OR THE VAIN GLORY OF COMMAND เป็นหนังที่ทหารหนุ่มกลุ่มหนึ่งถกเถียงกันเรื่อง “พงศาวดารโปรตุเกส” และ “รัฐชาติ” อย่างจริงจัง บางทีถ้าหากคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ หรืออาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เขียนบทหนังเกี่ยวกับพงศาวดารไทยให้คุณปราปต์กำกับ หนังอาจจะออกมาคล้ายๆเรื่องนี้ 555

2.ANIKI-BÓBÓ (1942, Manoel de Oliveira, A+20)
เป็นหนังที่บอกว่า “เราควรทำตัวให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม” ซึ่งปกติแล้วเรามักจะมีแนวโน้มต่อต้านหนังแบบนี้อย่างรุนแรง แต่หนัง “สั่งสอนศีลธรรม” เรื่องนี้ กลับทำออกมาในแบบที่เรายอมรับได้อย่างไม่ขัดเขิน

3.THE EYES OF ASIA (1996, João Mária Grilo, A+10)
เราว่าหนังมันขาด magic อะไรบางอย่าง และเราก็ทั้งชอบและไม่ชอบความเคร่งขรึมของหนังเรื่องนี้นะ คือเรารู้สึกว่าการที่หนังเรื่องนี้ออกมาในโทนที่เคร่งขรึมมากๆ มันทำให้หนังดูมีรสชาติผิดแผกแตกต่างไปจากหนังทั่วไป แต่หนังมันก็เคร่งขรึมเกินไปจนขาดอะไรที่จะ touch เราได้จริงๆ ซึ่งจะต่างจากหนังศาสนาเรื่องอื่นๆอย่าง THE GOSPEL ACCORDING TO ST MATTHEW (1964, Pier Paolo Pasolini) และ THÉRÈSE (1986, Alain Cavalier) ที่มันมีอะไรบางอย่างที่ touch เราอย่างรุนแรง

เรื่องของการกวาดล้างชาวคริสต์ในญี่ปุ่นในหนังเรื่องนี้ เกี่ยวข้องกับ “ท้าวทองกีบม้า” ด้วยนะ


No comments: