Tuesday, October 10, 2017

BLADE RUNNER 2049 (2017, Denis Villeneuve, A+30)

BLADE RUNNER 2049 (2017, Denis Villeneuve, A+30)

แปะไว้สั้นๆก่อน เพราะกูจะนอน 555 แต่สิ่งที่เขียนนี้ไม่เกี่ยวกับหนังนะ แต่เป็นสิ่งที่หนังทำให้เราคิด โดยที่หนังไม่ได้ตั้งใจ

ชอบหนังเรื่องนี้อย่างสุดๆนะ แต่เราจะไม่อินมากนักกับความรักของตัวละครน่ะ เรารู้สึกว่าหนังพยายามจะ "โปรแกรม" เราให้อินกับความรักของตัวละคร เหมือนที่มนุษย์พยายามโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ตกหลุมรักกัน (หรือเปล่า เราไม่แน่ใจ) คือจุดที่เราชอบสุดๆในหนังเรื่องนี้คือการที่หุ่นยนต์ไม่ได้ไร้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนหนังทั่วไป แต่หุ่นยนต์กลับดูเหมือนมีอารมณ์ความรู้สึกมากๆ แล้วอะไรล่ะคือความเป็นมนุษย์ หรือว่าจริงๆแล้วอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างของมนุษย์ ก็เป็น “โปรแกรม” ที่ถูกอะไรบางอย่างกำหนดไว้

คือพอหุ่นยนต์ในเรื่องมันมีอารมณ์ความรู้สึกมากๆ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูหนังเรื่องนี้ เราจะตั้งคำถามต่ออารมณ์ต่างๆของเรา ทั้งที่มีต่อหนัง และต่อสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน ว่าอารมณ์ของเรามันเกิดจาก "อิสระของความเป็นมนุษย์" หรือจริงๆแล้วมันเกิดจาก "ความทรงจำในอดีต" + "สิ่งเร้าจากภายนอกที่พยายามมา manipulate อารมณ์ของเรา"  อารมณ์ของเราที่ซาบซึ้งเมื่อเห็นหิมะ มัน “จริง” หรือมัน “ถูกโปรแกรมไว้ให้ซาบซึ้ง” อารมณ์สุขของเราที่เห็นเพื่อนๆเป่าเทียนวันเกิด มัน “จริง” หรือสังคมมาโปรแกรมให้เราต้องรู้สึกสุขใจเมื่อเห็นภาพแบบนี้ อารมณ์ของเราเมื่อเห็น “สาวสวยสง่า” เดินมา มัน “จริง” หรือมันถูกโปรแกรมไว้ว่า “เราควรจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นสาวสวยสง่าเดินมา” แล้วถ้าเรา "รู้สึก" ไปตามที่สิ่งเร้าต้องการ manipulate เรา เราก็ไม่ต่างอะไรจากหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้รู้สึกไปตามที่วางไว้หรือเปล่า อย่างเช่น ถ้าหากเรามีความ emotional มากๆต่อโฆษณาไทยประกันชีวิต เหมือนอย่างที่โฆษณาต้องการ เราก็ไม่ต่างอะไรจากหุ่นยนต์ที่รู้สึกไปตามที่สิ่งเร้าต้องการหรือเปล่า มันเหมือนกับ “อารมณ์ความรู้สึก” บางอย่างของเรามันเป็นสิ่งที่ถูกโปรแกรมได้  แล้วถ้าหากผู้ทำโฆษณาหรือ propaganda เข้าใจ “โปรแกรมทางอารมณ์ความรู้สึก” ในมนุษย์ส่วนใหญ่ เขาก็สามารถ exploit มันได้ ทั้งอารมณ์รักและการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์  เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมา หรือมีใครมาบอกให้เราทำอะไร หรือมีใครมาบอกให้เราเชื่อในอุดมการณ์อะไร แล้วเราทำไปตามนั้น เราก็ไม่ต่างอะไรจาก “หุ่นยนต์ที่คนอื่นมากดปุ่มเราให้มีอารมณ์, คิด และทำตามโปรแกรมที่วางไว้ “ หรือเปล่า

แต่ถ้าหากเรา resist ต่อสิ่งเร้าเหล่านี้ แล้วกลายเป็นรู้สึกอุเบกขา อทุกขมสุขตลอดเวลา เราก็จะเหมือนหุ่นยนต์ในหนังทั่วไปหรือเปล่า นั่นก็คือขาดซึ่งอารมณ์ความรู้สึกรุนแรงใดๆ แล้วอะไรคือความเป็นมนุษย์ที่ควรจะเป็น

สรุปว่ายังคิดไม่ตกแต่อย่างใด แต่ note ไว้เล่นๆก่อน 555       

เอารูปจาก BLADE RUNNER 2049 กับ THE ASSASSIN มาปะทะกัน เพราะชอบตอนจบของหนังสองเรื่องนี้เหมือนๆกัน

No comments: