Thursday, December 05, 2019

ARBITRARY NOTION (Atsuko Nakamura)

ARBITRARY NOTION (2013, Atsuko Nakamura, video installation,  A+30)

วิดีโอที่จัดฉายในห้องน้ำโรงแรม เกี่ยวกับฝูงมดที่น่าสงสารที่ถูกมนุษย์กำจัด

 INVASION (2015, Atsuko Nakamura, video installation, A+30)

ดูแล้วนึกถึงปัญหาเรื่องผู้อพยพ, รัฐชาติ และพรมแดนสมมุติ

No comments: