Saturday, December 05, 2015

NATHAN THE WISE (1922, Manfred Noa, Germany, A+30)

NATHAN THE WISE (1922, Manfred Noa, Germany, A+30)

เนื้อหาขององก์แรกโหดมากๆ คือถ้าเราเจอแบบนาธานในเรื่องนี้ เราคงไม่สามารถกลับมามีความหวังดีต่อมนุษยชาติได้อย่างแน่นอน

คือนาธานตอนเริ่มต้นเรื่องเป็นคนที่รักสันติภาพมากๆ เขาก็เลยห้ามลูกๆของเขาทำสงคราม ผลก็คือภรรยากับลูกๆ 7 คนของเขาถูกศัตรูเผาทั้งเป็นจนตายหมด

แต่นาธานซึ่งเป็นยิวก็ยังคงรักสันติภาพต่อไป แม้จะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้น เขารับเลี้ยงเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกครึ่งคริสต์-มุสลิมที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามครูเสด โดยเขามองว่าเมื่อพระเจ้าพรากลูก 7 คนไปจากเขา พระองค์ก็มอบเด็กคนนี้มาให้แทน

แต่ในที่สุดนาธานก็ตกเป็นเหยื่อของพวกเคร่งศาสนาคริสต์ในช่วงหลังของเรื่อง


เป็นหนังที่เนื้อเรื่องหนักหนาสาหัสจริงๆ

No comments: