Tuesday, June 04, 2019

SOME THAI LGBTQ FILMS OR GAY FILMS I HAVE SEEN/ UPDATE 1


SOME THAI LGBTQ FILMS OR GAY FILMS I HAVE SEEN/ UPDATE 1 
                 
IN ALPHABETICAL ORDER OF THE DIRECTOR’S FIRST NAME IN THAI (except that the director is a foreigner)
                                                          
--สมัยนิยม POPULAR (2009, กร กนกคีขรินทร์ Korn Kanogkekarin, 16min)
--โดด WHY DO YOU JUMP? (2011, กร กนกคีขรินทร์ Korn Kanogkekarin, 19min)
--RETROSPECTIVE (2012, กร กนกคีขรินทร์ Korn Kanogkekarin, 3min)
--03/01/2013 & 24/05/2013 (2013, กร กนกคีขรินทร์ Korn Kanogkekarin, 7min)
--อีกรลี่ HEE พลาสติกใส KORNLY AND HER TRANSPARENT PLASTIC VAGINA (2013, กร กนกคีขรินทร์ Korn Kanogkekarin, 19min)
--เฉือน SLICE (2009, ก้องเกียรติ โขมศิริ Kongkiat Khomsiri, 99min)
--เราโอเค YEAH I’M FINE (2017, กิ่งกาญจน์ สุวรรณจินดา Kingkarn Suwanjinda, 30min)
--ห้วงวิปลาส IN THE BOX OF FISH (2016, เกียรติศักดิ์ กิ่งแก้ว, Kiattisak Kingkaew, 13min)
--เราล้วนเว้าแหว่งในตำแหน่งที่แตกต่างกัน YOU’VE GOT ME STUMPED (2018, เกียรติศักดิ์ กิ่งแก้ว, Kiattisak Kingkaew, 23min)
--เด็กน้อยบ้านโนนสะอาด THE COUNTRY BOYS (2014, ไกรลาศ พลดงนอก Krailas Phondongnok, 30min)
--มะลิซ้อนออกดอกเป็นมะละกอ SAME SAME IS NOT THE SAME (2015, ไกรลาศ พลดงนอก Krailas Phondongnok, 18min)
--ROSE รักครั้งสุดท้าย (2013, จิตตินันท์ ยอดวงศ์สกุล Jittinan Yodwongsakul, 25min)
--การเมืองเรื่องเพศหลากหลายในโรงเรียนมัธยมชายล้วน (2015, จิตรา วรรณะดิลก Jitra Wannadilok, documentary)
--เด็กสาวสองคนในสนามแบดมินตัน SHE IS MY BEST FRIEND (2012, จิรัศยา วงศ์สุทินJirassaya Wongsutin, 30min) LB
--วันนั้นของเดือน MENSTRUAL SYNCHRONY (2014, จิรัศยา วงศ์สุทินJirassaya Wongsutin, 30min) LB
--LUCKY (2015, จีรภรณ์ วิชัยดิษฐ Jeeraporn Wichaidist, 17min)
--MONK AND MOTERCYCLE TAXI DRIVER (2013, จุฬญาณนนท์ ศิริผล Chulayarnnon Siriphol)
--ลงสนาม GOGO (2010, จุฬาลักษณ์ กองพล Jurarak Kongpol, 3min) LB
--ONE MORE TIME (2018, เจ๊ะฟาเดีย เจ๊ะอาแว Cherfadia Chearwae, สุทธิกานต์ พูลทวี Sutthikan Puntawee, สกาวรัตน์ วีรวุฒิไกร Sakaowrat Weerawutikrai, Chefadia Chearwae) LB
--โลกละเมอ IN THE DREAM OF EMPTY NIGHT (2015, เฉลิมพงษ์ อุดมศิลป์ Chalermpong Udomsilp, 58min)
--สุขากาลเวลา TOIRALLEL TIMES (2018, ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์ Chanasorn Chaikitiporn, 45min)
--A YEAR AGO (2016, ชัญญา จิวโชติกำจร Shanya Jiwachotkamjorn, 20min) LB
--ESSENCE DE FEMME (2011, ชามา เล็กผลา Chama Lekpla, 15min)
--EARTHCORE (2005, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล Chookiat Sakveerakul)
--รักแห่งสยาม LOVE OF SIAM (2007, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล Chookiat Sakveerakul)
--HOME ความรัก ความสุข ความทรงจำ (2012, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล Chookiat Sakveerakul, 90min)
-- คนขับรถ DRIVER (2017, ฐิติพันธ์ รักษาสัตย์ Thitipan Raksasat)
--PORTRAIT OF THE UNIVERSE (2012, ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล Napat Treepalawisetkun, 45min)
--ผลิรัก ไม่รู้โรย FORGET ME NOT (2011, ณภัทร ใจเที่ยงธรรม Naphat Chaithiangthum, 30min)
--LOVE’S COMING ใช่รักหรือเปล่า (2014, ณภัทร ใจเที่ยงธรรม Naphat Chaithiangthum, 109min)
--LOVE LOVE YOU 2 อยากบอกให้รู้ว่ารัก (2015, ณภัทร ใจเที่ยงธรรม Naphat Chaithiangthum)
--UPSIDE, DOWN (2017, ณัฐชนน วะนา Natchanon Vana, Suwanchart Suwanjaroen, 37min)
--ขอบฟ้า HORIZON (2018, Nutthachai Khrueasena ณัฐชัย เครือเสนา, 6min)
--19CM (2018, ณัฐฐาพร ทองโรจน์ Nattaporn Thongroj, 16min) LB
--MAGNET (2017, ณัฐพงศ์ ประศรี Natthapong Prasri, 8min) LB
--DUPLICATE (2018, ณิชา สุขกล่ำ Nicha Sukklam, 36min) LB
--ปาดัง เบซาร์ I CARRIED YOU HOME (2011, ต้องปอง จันทรางกูร Tongpong Chantarangkul, 115min) LB
--ที่หยุด-จุดเริ่มต้น BUS STOP (2004, ทศพร มงคล Tossaporn Mongkol, 30min)
--กลางวันแสกๆ IN BROAD DAYLIGHT (2003, ทายาท เดชเสถียร Taryart Datsathean, พิศาล แสงจันทร์ Phisal Sangjan, 10min)
--มอแกน, ป่ะ? MOKEN, RIGHT? (2007, ทายาท เดชเสถียร Taryart Datsathean, พิศาล แสงจันทร์ Phisal Sangjan, ณัฐวิทย์ ขาวศรี Nattawit Kaosri, documentary, 40min)
--ETHEREAL CREATURE (2017, ทินฉาย มงคลมนต์ Tinshine Mongkolmont, 19min) LB
--ทางเบี่ยง ALTERNATE ROUTE (1999, ธนนท์ สัตตะรุจาวงษ์ Tanon Sattarujawong, 14min)
--นิมิต ฝัน ภวังค์  ปรารถนา R E M (2012, ธนเสฏฐ์ ศิริวัฒนาดิเรก Tanaset Siriwattanadirek,12min)
--ลากันที! โลกนี้ HE ครอง ENDING STRAIGHT WORLD (2013, ธนเสฏฐ์ ศิริวัฒนาดิเรก Tanaset Siriwattanadirek, 30min)
--A STORY OF GEN Z (2012, ธนเสฏฐ์ ศิริวัฒนาดิเรก Tanaset Siriwattanadirek, 9min)
--แหวน RING (2001, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit, 29min)
--เปลือก DEEP INSIDE (2002, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit, 23min)
--TOP SECRET (2005, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit)
--กะเทยนรก QUEER FROM THE HELL OF TEARS PART 1: INNOCENCE (2006 ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit)
--ในเปลือก INTO THE SEED (2006, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit, 30min)
--รัก/ผิด/บาป IN THE NAME OF SIN (2006, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit, Nikorn Sripongwarakul, 36min)
--รักไร้ราก UNDISCOVERED HEART (2007, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit, 22min)
--ตุ๊กตาอยู่ไหน WHERE’S MY DOLL? (2008, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit, 5min)
--เวลากับความทรงจำและสิ่งที่ทำเพื่อเธอ TIMELESS MEMORY AND EVERYTHING I’VE DONE FOR YOU (2008, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit, 3min)
--I’M FINE สบายดีค่ะ (2008, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit, 4min)
--INSECTS IN THE BACKYARD (2010, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit)     
--ไม่ได้ขอให้มารัก IT GETS BETTER (2012, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit)
--คาราบาว เดอะ ซีรีส์ ตอน บัวลอย CARABAO THE SERIES EPISODE “BUALOI” (2014, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit)
--ฟินสุโค่ย FIN SUGOI (2014, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit)
--คืนนั้น RED WINE IN THE DARK NIGHT (2015, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ Tanwarin Sukkhapisit)
--BOY WITH A BASKET OF FRUIT (2016, นนทชัย วิญญูศุภรชัย, Nontachai Vinyousupornchai, 25min)
--พื้นรุ้งผ่าน SOMEWHERE UNDER THE RAINBOW (2018, นนทชัย วิญญูศุภรชัย, Nontachai Vinyousupornchai
--MAHJONG (2009, นภา ศศลักษณ์ Napha Sasalak, 15min) LB
--A PART OF PARK THE SERIES EP.2 --THE PART OF US เศษหนึ่งส่วนรัก (2015, นรวิชญ์ สาคริกานนท์ Narawich Sakikanan, 16min)
--MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY (2013, นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ Nawapol Thamrongrattanarit) LB
--ห้องน้ำสำหรับคนหลากหลายทางเพศ (2015, นิสิตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, Students at Kasem Bundit University, documentary)
--เรื่องสุดท้าย (ฯลฯ) ในวันสิ้นปี THE LAST THING (ETC.) ON NEW YEAR’S EVE (2017, บวรลักษณ์ สมรูป Bowornlak Somroob, 20min) LB
--I WANT YOU TO BE (2015, บัณฑิต สินธนภารดี Bundit Sintanaparadee, 76min)
--อานัติ ARNAT (2018, บุญณรงค์ มาฟู Boonnarong Mafu, 21min)
--แอ๊บสเตชั่น ABSTATION (2015, ปฏิภาณ สุรภิญโญ Patiparn Surapinyo)
--3RD PERSONAL (2015, ปฐมพงศ์ แพรสมบูรณ์ Pathompong Praesomboon, 8min)
--เด็กห้องหลัง CLASS NUMBER (2015, ปฐมพงศ์ แพรสมบูรณ์ Pathompong Praesomboon, 20min)
--ONE NIGHT STANDING TILL IT OVER (2016, ปฐมพงศ์ แพรสมบูรณ์ Pathomgpong Praesomboon, 8min)
--TRIAMO (2017, ปฐมพงศ์ แพรสมบูรณ์ Pathompong Praesomboon, 28min)
--เพื่อนรัก รักเพื่อน JOURNEY OF LOVE (2015, ปรัชญา วงศ์นันตา Pratchaya Wongnanta)
--FISH DON’T FLY (2001, ปราโมทย์ แสงศร Pramote Sangsorn, 18min)   
--กะเทยเป็นเหตุ THE TRANSVESTITE IS THE CAUSE (1955, พนักงานธนาคารมณฑล Employees of Monthol Bank, 10min)
--BE –WHERE (2013, พรสิริ ทองใบศรี Pornsiri Tongbaisri, 30min)
--FATHERS (2016, พลัฏฐ์พล มิ่งพรพิชิต Palatpol Mingpornpichit)
--ภาพติดตา AFTER IMAGE (2015, พัฒนะ จิรวงศ์ Patana Chirawong, 20min)
--ค้างคาวหลงกรง BATS LOST AMONG CAGES (2016, พัฒนะ จิรวงศ์Patana Chirawong, 26min)
--ปรองดอง NON ZERO SUM GAME (2017, พันธวิศย์ เทพจันทร์ Bhandavis Depchand, documentary, 20min)
--ฉันผู้ชายนะยะ THE BOYS IN THE BAND (1987, มล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล ML. Bhandevanop Devakul)
--เพื่อนรักเพื่อนร้าย HOW TO CAST MY DEAR FRIENDS? (2010, พิเชษ เสมอเชื้อ Pichet Smerchau, documentary, 25min)
--เรื่องของเธอ HERSTORY (1999, พุทธิพร บุษบารติ Buddhiporn Boossabarati, 18min) LB
--พี่นาค PEE NAK (2019, ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ Phontaris Chotkijsadarsophon)
--พรุ่งนี้ของเรา WHERE IS TOMORROW? (2015, ภานุพงษ์ ไชยโย, Parnupong Chaiyo, 15min)
--BERMUDA (2016, ภาวิณี ศตวรรษสกุล Pawinee Sattawatsakul, 39min) LB
--403 (2009, ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน Pavis Saosi-on, 18min)
--ISOLATE (2016, ภาษิต พร้อมนำพล Pasit Promnumpol, 20min)
--GAY MEGADANCE (2001, มานัสศักดิ์ ดอกไม้ Manussak Dokmai, 6min)
--KKK (KHOB KHUN KHRAB) (1996, ไมเคิล เชาวนาศัย Michael Shaowanasai, 8min)
--THE ADVENTURE OF IRON PUSSY, EPISODE 1 (1997, ไมเคิล เชาวนาศัย Michael Shaowanasai, 8min)
--EXOTIC 101 (1997, ไมเคิล เชาวนาศัย Michael Shaowanasai, 7min)
--BUNZAI CHAIYO: THE ADVENTURE OF IRON PUSSY II (1999, ไมเคิล เชาวนาศัย Michael Shaowanasai, 22min)
--THE ADVENTURE OF IRON PUSSY III: TO BE OR NOT TO BE (2000, ไมเคิล เชาวนาศัย Michael Shaowanasai, 30min)
--หัวใจทรนง THE ADVENTURE OF IRON PUSSY (2003, ไมเคิล เชาวนาศัย Michael Shaowanasai, อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล Apichatpong Weerasethakul)
--PLAYGIRL@PLAYGROUND (2005, ไมเคิล เชาวนาศัย Michael Shaowanasai, 3min)
--LONG NIGHT – SHORT FILM (2008, ไมเคิล เชาวนาศัย Michael Shaowanasai)
--LE CIRQUE DE L’HOMME (2008, ไมเคิล เชาวนาศัย Michael Shaowanasai)
--แก๊งชะนีกับอีแอบ METROSEXUAL (2006, ยงยุทธ ทองกองทุน Yongyoot Thongkongtoon)
--แต่เราก็หากันจนเจอ DAILY MALICE (2015, ยุคนธร แก้วปราง Yukontorn Kaewprang, 44min)
--GIRL FRIEND (2016, รจนา สังยะรอ Rajana Sangyaraw, 22min)
--ฮัลโหล จำเราได้ไหม MEMOIR (2017, รพีพิมล ไชยเสนะ Rapeepimol Chaiyasena) LB
---ของเหลวที่หลั่งจากกาย BODILY FLUID IS SO REVOLUTIONARY (2009, รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค Ratchapoom Boonbunchachoke, 41min)
--ยิ่งใกล้ยิ่งไกล THE CLOSER, THE FURTHER (2012, รานิตา ถิ่นทะเล Ranita Tintalay, 5min) LB
--คำพิพากษาของความรัก THE JUDGE (2010, วชร กัณหา Wachara Kanha, 25min)
--SILOM (2016, วรกร ฤทัยวานิชกุล Vorakorn Ruetaivanichkul, a segment in the omnibus film BANGKOK STORIES)
--สุดที่รัก SWEETHEART (2010, วรเทพ ธรรมโอรส Woratep Tummaoros, 20min)
--วัฏสงสาร ALL DONE IN THE OPPOSITE OF AFTERNOON (2018, Watcharapol Paksri วัชรพล ปักษี, 27min)
--COMING OF AIDS (2010, วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์ Waasuthep Ketpetch, 35min)
--เรื่องจริง ONE TRUE THING (2007, วิชาติ สมแก้ว Vichart Somkaew, documentary, 80min)
--ล่าสุดจ่ะ นกอีกแล้ว JUST NOW (2016, ศตายุ ดีเลิศกุลชัย Just Now, Satayu Deelertkulchai, 18min)
--PASSION SONATA (2009, ศุภิสรา กิตติคุณารักษ์ Suphisara Kittikunarak)
-- CROC (2008, สราวุธ อินทรพรหม Sarawut Intaraprom, 16min)
--เซ็งเป็ด BORING LOVE (2009, สราวุธ อินทรพรหม Sarawut Intaraprom)
--ครูและนักเรียน TEACHER AND STUDENT (2014, สราวุธ อินทรพรหม Sarawut Intaraprom, 75min)
--พ่อและลูกชาย FATHER & SON (2015, สราวุธ อินทรพรหม Sarawut Intaraprom, 84min)
--IF (2015, สายกลาง สุรเวคิน Saiklang Suravekin, 15min)
--สุดทางรัก ENFIN (2012, สิทธิพงษ์ วงศ์อาจ Sitthipong Wong-ard, 15min)
--หยดน้ำตารวมกันเป็นมหาสมุทร ODALISQUE (2018, สิริภัช นมรักษ์ Siripat Nomruk, 35min)
--PARALLEL (2011, สิโรรส ดำจันทร์ Siroros Damjun, 15min)
--หวิว BUTTERFLIES IN MY STOMACH (2014, สิโรรส ดำจันทร์ Siroros Damjun, 25min)
--BEGUINE (2017, สุภาภรณ์ ขำเจริญ Supaporn Kamcharoen, 30min) LB
--ไม่ได้เป็นอะไรกัน REMARK (2016, สุวนันท์ โพธิ์กุดไสย์ Suwanun Pohgudsai, 30min)
--วันเกิด BIRTHDAY (2001, สุวรรณ ห่วงศิริสกุล Suwan Huangsirisakul, 21min)
--BECAUSE OF LOVE (2018, อดิศักดิ์ ทองใหม่ Adisak Tongmai, 20min)
--SCARLET DESIRE (2001 อนุชา บุญยวรรธนะ Anucha Boonyawatana, 24min)
--ตามสายน้ำ DOWN THE RIVER (2004, อนุชา บุญยวรรธนะ Anucha Boonyawatana, 52min)
--EROTIC FRAGMENTS NO. 1, 2, 3 (2012, อนุชา บุญยวรรธนะ Anucha Boonyawatana)
--อนธการ THE BLUE HOUR (2015, อนุชา บุญยวรรธนะ Anucha Boonyawatana)
--มะลิลา MALILA: THE FAREWELL FLOWER (2017, อนุชา บุญยวรรธนะ Anucha Boonyawatana)
--ระหว่างกัน IN BETWEEN (2015, อนุวัชร์ อำนาจเกษม Anuwat Amnajkasem, 9min)
--DON’T WORRY, BE HAPPY (2015, อนุวัชร์ อำนาจเกษม Anuwat Amnajkasem)
--แด่ความสวยงามของทุกเพศสภาพบนโลกนี้ (2015, อนุพร พานแก้ว Anuporn Pankaew)
--รักคงยังไม่พอ LOVE MAY BE NOT ENOUGH (2015, อภิชน รัตนาภายน Abhichon Rattanabhayon, วัชรี รัตนะกรี Watcharee Ratanakree, documentary, 22min)
--ถามหาความรัก LOOKING FOR LOVE (1984, อภิชาต โพธิไพโรจน์ Apichart Popairoj) LB
--สัตว์ประหลาด TROPICAL MALADY (2004, อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล Apichatpong Weerasethakul)
--เดชะบุญ OH MY BUDDHA (2018, อภิชาติ สุขเกษม Aphichart Sukkasem)
--I AM WHAT I AM (2019, อภิชาติ สุขเกษม Aphichart Sukkasem, 45min)
--720P (2018, อภิสรา เพชรจู Apisara Petchjoo, 22min) LB
--ฮะซัน HASAN (2008, อรรถพล ปะมะโข Attapon Pamakho, 29min)
--BEING (2015, อรุณกร พิค Aroonakorn Pick, 27min)
--1448 รักเรา...ของใคร 1448 LOVE AMONG US (2014, อรุณศักดิ์ อ่องลออArunsak Ongla-or) LB
--PLAYBOY (AND THE GANG OF CHERRY) (2017, อุ้มพล กิติกัมรา Oompon Kitikamara)
--
พี่ชาย MY HERO (HOW TO WIN AT CHECKERS (EVERY TIME)) (2015, Josh Kim, 80min)

No comments: