Thursday, January 09, 2020

FROZEN II

FROZEN II (2019, Chris Buck, Jennifer Lee, animation, A+30)

SPOILERS ALERT
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
พอดูหนังเรื่องนี้ กับ MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL (2019, Joachim Ronning) แล้วเลยทำให้เราหันมาชอบหนังดิสนีย์อย่างสุดๆเลย 555 เพราะเราชอบที่หนังดิสนีย์สองเรื่องนี้พยายามสอนเด็กๆว่า

1.อย่าเชื่อใน "ประวัติศาสตร์" เสมอไป เพราะประวัติศาสตร์หลายๆครั้งถูกเขียนโดยผู้มีอำนาจ ซึ่งสามารถพลิกขาวเป็นดำ พลิกคนดีให้กลายเป็นผู้ร้ายได้ ดังเช่นที่ราชินีอิงกริธใน MALEFICENT บิดเบือนปวศ.ให้ Maleficent กลายเป็นผู้ร้าย และดังเช่นที่อาณาจักร Arendelle ใน FROZEN II พยายามวาดภาพว่า ชนเผ่า Northuldra เป็นผู้ร้าย และพยายามวาดภาพว่ากษัตริย์ของอาณาจักรตนเองเป็นคนดีที่พยายามช่วยเหลือชนเผ่า

เราว่าอันนี้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงในโลกยุคปัจจุบันมากๆ ที่ความเชื่อเรื่อง "ชาตินิยม" ส่วนหนึ่งมันถูกปลูกฝังมาจาก "ประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง" นี่แหละ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่ไม่ยอมบอกเล่าว่าคนชาติตนเองเคยทำอะไรเลวร้ายกับชาติอื่นๆบ้าง

2.อย่า "ไว้วางใจ" ปู่ย่าตายายและพ่อแม่ของตนเอง เพราะคนที่ร้ายที่สุดก็คือแม่พระเอกใน MALEFICENT 2 และปู่ของนางเอกใน FROZEN II 555555

No comments: