Sunday, January 19, 2020

KUMANTHONG


KUMANTHONG (2019, Le Binh Giang, Phan Gia Nhat Linh, Huu-Tuan Nguyen, Ham Tran, Vietnam, A+30)

1.ชอบการฝึกพิษของพระเอกมากๆ นึกถึงฮึงลี้ใน “ดาบมังกรหยก” ที่ต้องฝึกวิชาด้วยการให้แมงมุมในกล่องที่แม่ทิ้งไว้ให้กัดไปเรื่อยๆ

2.เหมือนเป็นหนังเรื่องแรกที่เราได้ดู ที่พูดถึงความเชื่อเรื่องไสยาศาสตร์ของชาวเวียดนาม พอดูแล้วก็พบว่า มันมีความใกล้เคียงกับไสยาศาสตร์ของไทย, เขมรอะไรพวกนั้นด้วย

พอดูหนังเรื่องนี้แล้วก็เลยสงสัยว่า ก่อนที่ ศาสนาพุทธ, ศาสนาคริสต์, ศาสนาอิสลาม และคอมมิวนิสต์จะเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนในภูมิภาคนี้เขามีความเชื่ออย่างไรกันบ้าง บางทีมันอาจจะมีความเชื่อคล้ายๆกันก็ได้ แต่พอศาสนาใหญ่ๆและคอมมิวนิสต์เข้ามา ความเชื่อเหล่านี้ก็ถูกบดบังหรือแปรสภาพไป

เพราะความเชื่อไสยาศาสตร์ของไทยกับเขมรมันใกล้กันมากๆ และเหมือน “ผีกระสือ” ของไทยก็คล้ายๆกับปีศาจอะไรสักอย่างในฟิลิปปินส์ และถ้าเราเข้าใจไม่ผิด ชาวลาวในอดีตก็เชื่อเรื่องพญานาคเหมือนไทยใช่ไหม ซึ่งความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นความเชื่อที่น่าจะดำรงอยู่ก่อนศาสนาพุทธ

No comments: