Wednesday, April 11, 2007

I CURSE THAI CENSORSHIP BOARD

ข้อความข้างล่างนี้เขียนขึ้นเพื่อความฮาๆ มิได้มีความหมายหรือมีเจตนาตรงตามตัวอักษรแต่อย่างใด

โองการแช่งกองเซ็นเซอร์

ผิว่าผู้ใด ในกองเซ็นเซอร์
เป็นผู้เสนอ ให้ตัดทอนหนัง
แสดงความงั่ง จนเหลือกำลัง
ตายสักหมื่นครั้ง ยังมิหนำใจ

ข้าขอวิงวอน ต่อองค์ผีฟ้า
ได้โปรดจงมา คร่าพวกมันไป
ผีโขมดผีป่า ผีห่าผีไพร
รับวิญญาณมันไป กลับนรกอเวจี

ผีขนุนผีน้อยหน่า โปรดมาร่วมด้วย
ก่อนศิลป์จะม้วย มอดหมดเมืองไทย
กำจัดศัตรู แห่งความเปิดใจ
ระงับความบรรลัย วงการภาพยนตร์

2 comments:

merveillesxx said...

ชนะเลิศ

ขอก็อปไปบล็อกหนูนะคะ

nanoguy said...

อาเมน อามีน อามิตตาพุทธ