Wednesday, February 11, 2015

TOMORROWS (2013, Bénédicte Pagnot, France, A+25)

TOMORROWS (2013, Bénédicte Pagnot, France, A+25)


ชอบฉากที่ตัวละครหนุ่มสาวในเรื่องถกเถียงกันมากๆ ชอบที่ตัวละครแต่ละตัวดูเหมือนจะเป็นพวกต่อต้านทุนนิยมหรือระบบสังคมเหมือนๆกัน แต่จริงๆแล้วทุกคนมีแนวคิดเป็นของตัวเอง และมีความเห็นไม่ซ้ำกันในประเด็นต่างๆ เราว่าการที่บทหนังแจกแจงให้ตัวละครหลายๆตัวมีแนวคิดเป็นของตัวเองแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่าย