Thursday, February 11, 2016

CHEAT HAUNT DIE (2016, Jirattiporn Kainonsung, 6min, C+)

CHEAT HAUNT DIE (2016, Jirattiporn Kainonsung, 6min, C+)
โกง หลอน ตาย

ดูหนังสั้นเรื่องนี้ได้ที่นี่

หนังเรื่องนี้คงได้ A+30 จากเราไปแล้วนะ ถ้าหากมันแสดงให้เห็นว่า การคอร์รัปชั่นไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยระบอบเผด็จการ


คือสไตล์ของหนังมันถูกจริตเรามากๆ แต่ทัศนคติของหนังนี่มันตรงข้ามกับเราจริงๆ

No comments: