Tuesday, February 16, 2016

Japanese Film Festival in 2016

Japanese Film Festival in 2016

ดูหนังในเทศกาลนี้แล้วนึกถึงอารมณ์ตอนอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นสมัยต้นทศวรรษ 1980 มากๆ โดยเฉพาะการ์ตูนอย่างเรื่องสัญญากุ๊กกิ๊ก” (Shibata Ayako) และ นั๊กกี้ จอมใจจอมแก่นหรือ ATTENTION STUDENTS! (1977-1984, Shoji Yoko)

(in preferential order)
1.POISON BERRY IN MY BRAIN (2015, Yuichi Sato, A+30)
2.THREE STORIES OF LOVE (2015, Ryosuke Hashiguchi, A+30)
3.LOVE & PEACE (2015, Sion Sono, A+30)
4.MY PRETEND GIRLFRIEND (2014, Saiji Yakumo. A+30)
5.JINX!!! (2013, Naoto Kumazawa, A+30)
6.CLOSE RANGE LOVE (2014, Naoto Kumazawa, A+30)
7.BE SURE TO SHARE (2009, Sion Sono, A+25)
8.BEYOND THE MEMORIES (2013, Takehiko Shinjo, A+15)
9.IT ALL BEGAN WHEN I MET YOU (2013, Katsuhide Motoki, B+ )

MY PRETEND GIRLFRIEND (2014, Saiji Yakumo, Japan, A+30)
ชอบมากที่ตัวละคร "ผู้ชายจนๆที่พยายามจับผู้หญิงรวยๆแต่งงาน" ไม่ได้ถูก treat เป็นผู้ร้ายในหนังเรื่องนี้

BEYOND THE MEMORIES (2013, Takehiko Shinjo, Japan, A+15)
ฉากที่คลาสสิคที่สุดคือฉากที่เด็กหญิง 4 ขวบที่เป็นใบ้มาตั้งแต่กำเนิด แต่พอเธอเห็นผู้ชายหล่อๆ เธอก็วิ่งเข้าไปหาเขา แล้วพูดว่า "มากินข้าวด้วยกันมั้ยคะ" แล้วเธอก็หายเป็นใบ้ในทันที !!!!!!

THREE STORIES OF LOVE (2015, Ryosuke Hashiguchi, Japan, A+30)

ดูแล้วนึกถึง Ulrich Seidl

No comments: