Wednesday, February 24, 2016

TV (1967, Kurt Kren, Austria, 4min, A+30)

TV (1967, Kurt Kren, Austria, 4min, A+30)

ดูหนังความยาว 4 นาทีเรื่องนี้ได้ที่

เห็น Wim Wenders เคยเขียนชื่นชมหนังเรื่องนี้ว่าเป็น “fantastic little film” พอเราได้ดูแล้วก็พบว่ามันไม่ทราบชีวิตฮิสทีเรียอะไรอีกแล้วจริงๆ hyperbolic paraboloid มากๆ


เห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ mathematical sequences ด้วย แต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังหนังเรื่องนี้ แต่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่ผู้ชมมีต่อโครงสร้างของหนัง

No comments: