Monday, July 30, 2012

ALFRED KUBIN

An artwork by Alfred Kubin


เห็นรูปของ Alfred Kubin แล้วทำให้นึกถึงนิตยสาร "สตรีสาร ภาคพิเศษ" ที่มีคอลัมน์ "แต่งเรื่องจากภาพ" เราเห็นรูปของ Alfred Kubin แล้วอยากให้มีการนำรูปภาพของเขามาใช้ในคอลัมน์ "แต่งเรื่องจากภาพ" สำหรับเด็กประถมบ้าง ฮ่าๆๆNo comments: