Sunday, June 15, 2014

UGLY GHOST ปอบหน้าปลวก (2014, Baa Ram Ewe Team, A+30)

 
 
UGLY GHOST ปอบหน้าปลวก (2014, Baa Ram Ewe Team, A+30)
 
ปกติเราจะมีปัญหากับหนังหลายๆเรื่องในจุดที่ว่า เราไม่สามารถอินกับบทนางเอกของหนังเรื่องนั้นได้ (อย่างเช่นใน “ดาบมังกรหยก” ที่เราจะอินกับบทของ “แมงมุม” แทนที่จะอินกับบทขององค์หญิงเตี๋ยเมี่ยง) เพราะฉะนั้นเราก็เลยอินกับปอบหน้าปลวกมากๆ เพราะเรารู้สึกว่าบทนางเอกของหนังเรื่องนี้ ถูกลดทอนความสำคัญลงจนมาอยู่ในระดับที่แทบจะเท่าๆกับบทของตัวประกอบหญิงอีก 5 คนในเรื่อง เราก็เลยชอบหนังเรื่องนี้อย่างสุดๆที่ให้ความสำคัญกับตัวประกอบหญิง 5 คนในเรื่องนี้ในระดับที่แทบจะเท่ากับนางเอก

No comments: