Monday, March 16, 2015

KEEP ON KEEPIN’ ON (2014, Alan Hicks, documentary, A+5)

KEEP ON KEEPIN’ ON (2014, Alan Hicks, documentary, A+5)


เป็นหนังสารคดีที่เรารู้สึกว่ามันดีมากนะ ชอบที่มันไม่ฟูมฟายกับความเป็นคนพิการและความเจ็บป่วยทางร่างกายของ subjects ทั้งสองคน แต่เหมือนเราจูนไม่ติดกับหนังในระดับนึง ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแฟนเพลง jazz หรืออาจจะเป็นเพราะว่า subjects ของหนังเรื่องนี้มีพลังในทางบวกสูงมาก แต่เราเป็นคนที่มีพลังในการทำลายล้างสูงมาก ธาตุแท้ในตัวเราก็เลยเกิดอาการต่อต้านหนังเรื่องนี้โดยที่เราไม่รู้ตัว

No comments: