Tuesday, March 11, 2014

MUSIC VIDEOS FOR THAI COUNTRY MUSIC

 
MUSIC VIDEOS FOR THAI COUNTRY MUSIC
จดหมายเพลงนักเลงภาพ
 
1.DARLING, WE CANNOT LOVE EACH OTHER – RIAM DARANOI (2014, Nok Paksnavin, A+30)
ที่รัก เรารักกันไม่ได้ – เรียม ดาราน้อย (2014, นฆ ปักษนาวิน)
 
2.THE CANDLE BET OF A NINJA (2014, Santiphap Inkong-ngam, A+30)
นินจาเสี่ยงเทียน (2014, สันติภาพ อินกองงาม)
 
3.VILLAGE CHIEF LEE – SAKSRI SRIAKSORN (2014, Narong Srisophab, A+30)
ผู้ใหญ่ลี – ศักดิ์ศรี ศรีอักษร (2014, ณรงค์ ศรีโสภาพ)
 
4.LOVE VILLAGE BOYSCOUTS – NAM-OI PORNWICHIAN (2014, Viriayaporn Boonprasert, A+30)
รักลูกเสือชาวบ้าน – น้ำอ้อย พรวิเชียร (2014, วิริญาพร บุญประเสริฐ)
 
5.THE DEMOCRAT PARTY IS COMING (2014, Chulayarnnon Siriphol, A+30)
ประชาธิปัตย์มาแล้ว (2014, จุฬญาณนนท์ ศิริผล)
 
6.GAZE – SURAPOL SOMBUTJAROEN (2014, Watcharapol Saisongkroh, A+25)
มอง – สุรพล สมบัติเจริญ (2014, วัชรพล สายสงเคราะห์)
 
7.THE GIRL AT THE MEKONG RIVERSIDE – SORNCHAI MEKWICHIAN (2014, Tani Thitiprawat, A+25)
สาวฝั่งโขง ศรชัย เมฆวิเชียร (2014, ธนิ ฐิติประวัติ)
 
8.COLD FIRE – RIAM DARANOI (2014, Pongtawee Srilasuk, A+25)
ไฟเย็น – เรียม ดาราน้อย (2014, พงษ์ทวี ศรีลาศักดิ์)
 
9.YOU WON’T BE ABLE TO EAT ME – HARUETAI HIRUYA (2014, Napat Treepalawisetkun, A+25)
ไม่ได้หม่ำหนูหรอก – หฤทัย หิรัญญา (2014, ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล)
 
10.GOODBYE, MY LOVE – Pongsri Woranuch (2014, Teerath Whangvisarn, A+25)
ลาก่อนที่รัก – ผ่องศรี วรนุช (2014, ธีรัช หวังวิศาล)
 
11.AN UNMARRIED WOMAN – PLEARN PROMDAN (2014, Chantana Tiprachart, A+20)
สาวโสด – เพลิน พรหมแดน (2014, ฉันทนา ทิพย์ประชาติ)
 
12.ADRIFT ON A RAFT – PORNSUK SONGSANG (2014, Wichanon Somumjarn, A+20)
ลอยแพ – พรศักดิ์ ส่องแสง (2014, วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์)
 
13.NOT SWEET KISS – SANTI DUANGSAWANG (2014, Teeranit Siangsanoh, A+15)
จูบไม่หวาน – สันติ ดวงสว่าง (2014, ธีรนิติ์ เสียงเสนาะ)
 
14.CHEERING FOR THE SUB-DISTRICT CHIEF – JEERAPUN WEERAPONG (2014, Prap Boonpan, A+15)
โห่กำนัน – จีระพันธ์ วีระพงษ์ (2014, ปราปต์ บุนปาน)
 
15.LANTAE TREMBLES – SAYUN SUNYA (2014, Theeraphat Ngathong, A+15)
ลานเทสะเทือน – สายัณห์ สัญญา (2014, ธีรพัฒน์ งาทอง)
 
16.MY HEART IS UNOCCUPIED – SURAPOL SOMBUTJAROEN (2014, Misak Chinphong, A+10)
หัวใจผมว่าง – สุรพล สมบัติเจริญ (2014, มีศักดิ์ จีนพงษ์)
 
17.PARTNER NO.5 – POOMPUANG DUANGJAN (2014, Wiwat Lertwiwatwongsa, A+10)
พาร์ตเนอร์เบอร์ห้า – พุ่มพวง ดวงจันทร์ (2014, วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา)
 
18.TRUE LOVE FROM THAI MAN – BENJAMIN (2014, Yukontorn Kaewprang, A+10)
รักแท้จากหนุ่มไทย เบญจมินทร์ (2014, ยุคนธร แก้วปราง)
 
19.SUGAR AT THE BOTTOM OF THE JAR – GARN GAEWSUPUN (2014, Srinit Suwannasak, A+5)
น้ำตาลก้นแก้ว – ก้าน แก้วสุพรรณ (2014, ศรีนิติ สุวรรณศักดิ์)
 
20.WANNA EAT THE FLESH OF A BLACK-HEARTED PERSON – SAYUN SUNYA (2014, Wachara Kanha, A+)
อยากกินเนื้อคนใจดำ – สายัณห์ สัญญา (2014, วชร กัณหา)
 
21.SHEDDING TEARS AT A CAFE – SORNPETCH SORNSUPUN (2014, Eakarach Monwat, A+)
เสียน้ำตาที่คาเฟ่ – ศรเพชร ศรสุพรรณ (2014, เอกราช มอญวัฒ)
 
22.TEARS DROP BEHIND THE WHEEL – TANIN INTARATAPE (2014, Thitipat Rotchanakorn, A+)
น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย ธานินทร์ อินทรเทพ
 
23.LAITORN – JINTARA POONLARP (2013, Nontawat Numbenchapol, A+)
ไหลถอน – จินตหรา พูนลาภ (2013, นนทวัฒน์ นำเบญจพล)
 
24.HURT AS HELL – SANTI DUANGSAWANG (2014, Palakorn Kleungfack, A+/A)
อเวจีใจ – สันติ ดวงสว่าง (2014, พลากร กลึงฟัก)
 
25.UNDERTAKER – PRAJUAB JUMPATONG (2014, Thatchai Wattanapornpongsuk, A+/A)
สัปเหร่อ – ประจวบ จำปาทอง (2014, ธัชชัย วัฒนะพรพงษ์สุข)
 
26.ONLY IN THIS LIFE – WONGJAN PAIROJ (2014, Teeranit Siangsanoh, A+/A)
ชาตินี้ชาติเดียว – วงจันทร์ ไพโรจน์ (2014, ธีรนิติ์ เสียงเสนาะ)

No comments: