Monday, August 18, 2014

Films seen at Reading Room on August 16-17, 2014

Films seen at Reading Room on August 16-17, 2014

1.IMAGES OF THE WORLD AND THE INSCRIPTION OF WAR (1989, Harun Farocki, documentary, A+30)

2.WORKERS LEAVING THE FACTORY (1995, Harun Farocki, documentary, A+30)

3.HOW TO LIVE IN THE GERMAN FEDERAL REPUBLIC (1990, Harun Farocki, documentary, A+30)

4.PRISON PICTURES (2000, Harun Farocki, documentary, A+30)

5.RESPITE (2007, Harun Farocki, documentary, A+30)

6.AS YOU SEE (1986, Harun Farocki, documentary, A+30)

7.STILL LIFE (1997, Harun Farocki, documentary, A+30)

8.WAR AT A DISTANCE (2003, Harun Farocki, documentary, A+25)

9.NOTHING VENTURED (2004, Harun Farocki, documentary, A+25)

This photo comes from IMAGES OF THE WORLD AND THE INSCRIPTION OF WAR.

ฉากนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ชอบที่สุดฉากหนึ่งในหนังของ Farocki เพราะมันติดตาติดใจเรามากๆ และสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆของหนังเรื่องนี้อย่างไร ฉากนี้เป็นฉากที่กระตุ้นความคิดมากๆสำหรับเรา

การที่ฉากนี้กระตุ้นให้เราคิดไปถึงเรื่องต่างๆมากมายที่อาจจะเลยพ้นไปจากความตั้งใจของผู้กำกับ ส่งผลให้เราชอบฉากนี้อย่างสุดๆ และมันทำให้เรานึกถึงแนวคิดอันนึงที่เราได้จากหนังเรื่อง STILL LIFE ของ Farocki ด้วย นั่นก็คือแนวคิดที่ว่า พอเราเห็นภาพแก้วๆนึง แก้วนั้นมันก็มีความสมบูรณ์ในความเป็นตัวของตัวเองอยู่ แต่พอเราเอาคำคุณศัพท์อะไรไปบรรยายมันปุ๊บ อย่างเช่น “แก้วเงาวับ”, “แก้วคอระหง”, “แก้วที่มีรอยร้าวยาวหนึ่งองคุลี”, etc. คำคุณศัพท์เหล่านั้นอาจจะไปลดทอนความจริงหรือคุณลักษณะอื่นๆของแก้วนั้นได้ คือพอเราได้ยินคำว่า “แก้วเงาวับ” เราจะนึกถึงภาพๆนึงในหัวของเรา ซึ่งแน่นอนว่าภาพๆนั้นไม่สามารถทดแทนภาพแก้วดั้งเดิมที่เป็นที่มาของคำๆนั้นได้ หรือถ้าหากเรามองภาพนั้นโดยยึดมั่นกับคำว่า “แก้วเงาวับ” ที่มีคนเคยใช้บรรยายมัน เราก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะละเลยการสังเกตเห็นหรือการรับรู้ถึงคุณลักษณะอื่นๆของแก้วใบนั้น คำว่า “แก้วเงาวับ” ไป reduce ความจริงเกี่ยวกับแก้วใบนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

เพราะฉะนั้นการที่เราไม่แน่ใจว่าฉากนี้ในหนังเรื่อง IMAGES OF THE WORLD AND THE INSCRIPTION OF WAR หมายความว่าอะไร มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าฉากนี้มันยังไม่ได้ถูก “ลดรูป” ลงไปเป็นความหมายที่เฉพาะเจาะจง หรือถูก “จำกัดความ” ลงไปเป็นความหมายที่เฉพาะเจาะจง ฉากนี้ยังคงมีความสมบูรณ์อยู่ในหัวของเรา มันยังไม่ถูกแปรค่าไปเป็นสิ่งที่สามารถบรรยายเป็นตัวอักษรได้ง่ายๆ มันยังไม่ถูกลดรูปหรือถูกจำกัดความลงไปด้วย “ความหมาย”

แต่ถึงแม้เราจะเข้าใจความหมายของมันในอนาคต เราก็ยังคงชอบฉากนี้อยู่ดีแหละนะ เพราะอย่างน้อยมันก็ได้กระตุ้นความคิดของเราไปมากแล้วในช่วงหลายวันที่ผ่านมา :-)
No comments: