Tuesday, July 29, 2014

DEAD FRIEND (2014, Pasiwat Boonrach, A+10)


DEAD FRIEND (2014, Pasiwat Boonrach, A+10)

เพื่อนตาย (ภาสิวัชร บุญราช)


 

ตายแล้ว เพิ่งได้ดูหนังเรื่องนี้ แล้วพบว่าเนื้อหาของหนังมันเชื่อมโยงกับหนังเรื่องอื่นๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้วย เพราะตัวละครเจ๊กะเทยในหนังเรื่องนี้ เป็นน้องชายของนักค้ายาเสพติดที่ปรากฏตัวอยู่ในหนังเรื่อง RUN E-LA RUN (คมสันต์ ศรสันต์, A+15) และมีการใช้ฟุตเตจจากหนังเรื่อง RUN E-LA RUN มาประกอบในหนังเรื่องนี้ด้วย

 

เนื้อหาในหนังของ RUN E-LA RUN ก็เชื่อมโยงกับหนังเรื่อง “จุดเปลี่ยน” (ธนะชัย ป้องกัน) และ  “เด็กหอ..ย” (เมธี พลศักดิ์) และอาจจะเชื่อมโยงกับหนังเรื่อง “สืบไอซ์” (เกียรติศักดิ์ เชื้อนิล) ด้วย สรุปว่าการวางโครงสร้างของหนังชุดนี้มันรุนแรงมากๆ เพราะมันเชื่อมโยงหนัง 5 เรื่องเข้าด้วยกัน

 

การเล่นเกมเชื่อมโยงหนังในเทศกาลมาราธอนแบบนี้ ทำให้นึกถึงปี 2005 ที่มีหนังไตรภาคเรื่อง “โตเต้” (25min), “ซัมเป้” (24min) และ “คมกริช&สุรวี” (30min) ของ Natham Homsup + Dhan Lhaow เข้าฉาย แล้วเนื้อหาในหนัง 3 เรื่องนี้เชื่อมโยงกัน :-)