Tuesday, July 15, 2014

PRESENTATION FOR YOU (Karnchanit Posawat, documentary, A+30)


PRESENTATION FOR YOU (Karnchanit Posawat, documentary, A+30)

 

PRESENTATION FOR YOU เราดูแล้วชอบมากนะ เราชอบที่หนังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความเห็นในทางลบต่ออาจารย์ออกมาอย่างเต็มที่น่ะ แต่ในขณะเดียวกัน นักศึกษาก็ยอมรับว่าสิ่งที่อาจารย์ทำไป ไม่ได้มีแต่ด้านลบอย่างเดียว แต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในภายหลังเวลาออกไปทำงานจริงๆแล้วเจอลูกค้าในอนาคตด้วย คือหนังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความเห็นของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่น่ะ แล้วนักศึกษาก็แสดงความเห็นออกมาอย่างเต็มที่จริงๆ และพูดถึงทั้งด้านลบและด้านบวกของการได้เรียนในวิชานี้ แล้วเจออาจารย์ทำแบบนี้

 

ชอบการกรอกใบประเมินอาจารย์ในช่วงท้ายด้วย ฮามากที่คนกรอกกรอกแต่คะแนนต่ำๆให้อาจารย์

 

คนดูคนอื่นๆว่าอย่างไร เราก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เราชอบหนังเรื่องนี้ที่ทำให้เราได้รับรู้ว่ามันมีปัญหาแบบนี้อยู่ และหนังเรื่องนี้ก็เปิดให้นักศึกษาได้ระบายสิ่งที่ตัวเองคิดออกมา เราว่าการได้ระบายออกแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะ

 

โดยส่วนตัวแล้ว เราพบว่าความเกลียดชังที่เรามีต่ออาจารย์บางคน มันฝังแน่นมากน่ะ และมันไม่เคยสลายหายไปแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปี คือตอนนี้เรายังจำความเกลียดชังที่เรามีต่อครูอาจารย์บางคนในปี 1981-1986 ได้เลย ขนาดเวลามันผ่านมานาน 30 กว่าปี ความเกลียดชังที่เรามีต่อครูอาจารย์บางคน มันยังไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย เราก็เลยคิดว่าการที่หนังเรื่องนี้เปิดโอกาสให้มีการระบายความรู้สึกแบบนี้ออกมา มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี ดีกว่ากักเก็บความเกลียดชังเอาไว้ข้างในคนเดียว

 

 

No comments: