Wednesday, November 27, 2019

BLUE SUMMER RAIN

หนังที่ได้ดูในโปรแกรมหนังสั้นมาราธอน
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

1.Blue Summer Rain / ภัทริน เชาว์พานิช / 56.15 นาที E A+30

ชอบการเล่าเรื่องแบบแบ่งเป็น 3 องก์ในหนังมากๆ ชอบที่แต่ละองก์มันเหมือนเชื่อมกันแบบ “เล็กน้อย” เท่านั้น เหมือนองก์แรกหนังจะเล่าถึงชีวิตเด็ก 3 คนที่เคยเล่นด้วยกันที่แฟลตแห่งนึงในวัยเด็ก แต่พอองก์สอง หนังก็โฟกัสไปที่ชีวิตวัยหนุ่มของหนึ่งในเด็ก 3 คนนั้น และในองก์สาม หนังก็โฟกัสไปที่ชีวิตรันทดของหญิงสาวคนนึง ซึ่งน่าจะเป็น 1 ในเด็ก 3 คนนั้น

วิธีการเล่าเรื่องแบบ “เชื่อมกันเพียงเล็กน้อย” แบบนี้ ทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เหมาะฉายควบกับ COMING TO TERMS WITH THE DEAD (1994, Pascale Ferran, France) มากๆ

2.The Blue Crow / ปฏิภาณ บุณฑริก / 15.51 นาที E A+30

3.Blue Loop / ชาญคเณศ เล็กสมบูรณ์ / 43.24 นาที E A+30

4.Block Shot / พันธกิจ หลิมเทียนลี้ / 13.21 นาที E A+30

5.Blue Curtain, The / ยลธิดา รณกิตติ / 3.55 นาที ANIMATION, A+30

6.Big Cleaning Day / ธีรภัทร ประภัศร / 4.18 นาที E A+25

7.Bobo / กรุณาพร ผลพิทักษ์กุล / 4.05 นาที A+20

8.BFF (?) / ณัฏฐา เมืองคล้าย / 7 นาที A+15

9.Book of Incarnation, The / ฉันทัช พรหมเงิน / 12.27 นาที E A+10

No comments: