Saturday, February 09, 2008

RIVETTE VS. CHABROL IN "LE COUP DE BERGER"

This is my comment in Filmsick's blog:
http://filmsick.exteen.com/20080127/welcome-beff-1


พูดถึงหนังของ Godard ที่ออกมาเหมือนหนังของ Rohmer แล้ว ก็เลยทำให้นึกถึงหนังเรื่อง LE COUP DE BERGER (1956, Jacques Rivette, A+) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผัวเมียละเหี่ยใจ ซึ่งโดยเนื้อหาของหนังแล้วไม่น่าจะเป็นหนังของรีแวทท์สักเท่าไหร่ ถึงแม้ความเป็นรีแวทท์อาจจะอยู่ในโทนอารมณ์ของหนังที่ค่อนข้างผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติปนขันๆเล็กน้อยก็ตาม ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ LE COUP DE BERGER มีเนื้อหาเกี่ยวกับผัวเมียละเหี่ยใจนั้น เป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้ร่วมเขียนบทโดย Claude Chabrol นั่นเอง

No comments: