Friday, November 21, 2014

MAGIC IN THE MOONLIGHT (2014, Woody Allen, A+10)

MAGIC IN THE MOONLIGHT (2014, Woody Allen, A+10)

เหมือนหนังหลายๆเรื่องของ Woody Allen ในแง่ที่ว่า เราชอบมากๆ และไม่เคยผิดหวังกับหนังของเขา แต่เราไม่ได้ชอบสุดๆ

ชอบประเด็นบางประเด็นในหนังเรื่องนี้มากๆ แต่พอถึงตอนจบแล้วรู้สึกว่าอารมณ์มันไม่พีคมากเท่าที่ควร

ตอนที่ดูจะรู้สึกเปรียบเทียบกับ ECCENTRICITIES OF A BLONDE HAIRED GIRL (2009, Manoel de Oliveira, Portugal) ในแง่ที่ว่า มันดูเหมือนเป็นหนังง่ายๆของผู้กำกับวัยชราเหมือนกัน เป็นหนังที่ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนัก และมีเสน่ห์แบบโบราณๆ เหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ประหลาดดี และเสน่ห์แบบโบราณๆนี่แหละคือสิ่งที่เราชอบมากในหนังทั้งสองเรื่องนี้ แต่เราจะชอบ ECCENTRICITIES OF A BLONDE HAIRED GIRL มากกว่า ในแง่ที่ว่า เราว่าตัวละครในหนังของโอลิเวรา มันมีความลึกลับและมี “ความไม่สามารถอธิบายได้” มากกว่าตัวละครในหนังของอัลเลน คือในขณะที่ MAGIC IN THE MOONLIGHT บอกว่าความรักไม่มีเหตุผล แต่มนุษย์ในหนังมันกลับดูขาดเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหายังไงไม่รู้ ยกเว้นเพียงแค่ตัวละครของ Eileen Atkins เท่านั้นที่ดูเป็นมนุษย์ที่น่าค้นหามากที่สุดสำหรับเรา อย่างไรก็ดี ในหนังของโอลิเวรานี่แหละ ที่เราจะได้พบกับ “ความไม่มีเหตุผล” ของมนุษย์หรือของชะตาชีวิตจริงๆ

(แต่ก็มีหนังบางเรื่องของ Woody Allen ที่เราชอบแบบสุดขีดคลั่งนะ ซึ่งได้แก่เรื่อง SEPTEMBER (1987) กับ ANOTHER WOMAN (1988))


No comments: