Friday, November 07, 2014

WHIPLASH (2014, Damien Chazelle, A+25)


WHIPLASH (2014, Damien Chazelle, A+25)

สาเหตุที่ไม่ชอบถึงขั้น A+30 เป็นเพราะเราไม่อินกับตัวเอกในหนังเรื่องนี้น่ะ 555 คือถ้าเป็นเรา เรามีสิทธิลาออกจากโรงเรียนภายใน 15 นาทีแรกของเรื่อง พระเอกของเรื่องนี้มีทั้งส่วนที่เราทั้งชอบและไม่ชอบในตัวเขา เราชอบสิ่งที่พระเอกทำกับแฟนมากๆ แต่ drive ในชีวิตของพระเอก มันสวนทางกับ drive ของคนกลุ่มที่เราชอบ คือคนกลุ่มที่เราชอบคือคนประเภทที่ยึดถือคติแบบกลอน ODE TO SOLITUDE ของ Alexander Pope 555
No comments: