Tuesday, July 16, 2019

SOME FAVORITE FILMS IN 2001


เพิ่งค้นเจออันดับหนังโปรดประจำปีของเราในปี 2001 ส่วนที่ไม่ได้ลงใน SENSES OF CINEMA คือตอนปี 2001 เราส่งอันดับหนังประจำปีของเราที่ยาวมากไปที่ SENSES OF CINEMA น่ะ แล้วเขาลงแค่ครึ่งแรกของอันดับของเรา ไม่ได้ลงครึ่งหลัง อันนี้คือส่วนที่ไม่ได้รับการ publish ที่ไหนมาก่อน


Favourite Classic Films seen in 2001:

1.The Death of Maria Malibran (Werner Schroeter, 1972)
Who is Maria Malibran? Don’t ask me. I learn nothing about the life or death of Maria Malibran from this film. It needs no explanation. Just let your mind be immersed in its infinite pool of dreams, nightmares, fantasies, fairytales and imagination. This film makes me feel drunk, drowned, and delirious simultaneously.

2.Ticket of No Return (Bildnis einer Trinkerin) (Ulrike Ottinger, 1979)
Fans of Pedro Almodovar, Nina Hagen, or Juliet of the Spirits (Federico Fellini, 1965) must not miss this film. Bizarrely beautiful and hilarious. It has one of the most memorable costumes, make-up, and supporting characters.

3.The Last Hole (Das letzte Loch) (Herbert Achternbusch, 1981)

4.Pierrot le Fou (Jean-Luc Godard, 1965)

5. Ludwig’s Cook (Theodor Hirneis oder wie man ein ehemaliger Hofkock wird) (Hans Jurgen Syberberg, 1973)

Honourable Mention:
The Power of Emotion (Alexander Kluge, 1983)
I had never imagined one could make a film like this.


Some films also deserve special recognition:

Favourite Director: Herbert Achternbusch for The Andechs Feeling (1974), The Last Hole (1981), She’s an Olympic Winner (1983), and Heal Hitler  (1986). His films keep me laughing every time I think of them.

Favourite Comedy: Je suis ne d’une cigogne (Tony Gatlif, 1999)
Runners-up: Legally Blonde (Robert Luketic, 2001)

Favourite Australian Films: Kiss or Kill (Bill Bennett, 1997)
Runner-up: La Spagnola (Stever Jacobs, 2001)

Favourite Short Film: Bone (Ewan McGregor, 1999) in Tube Tales

Favourite Screenplay: Memento (Christopher Nolan, 2000)
Runner-up: Divertimento (Jose Garcia Hernandez, 2000) screenplay by Manuel Ortega

Favourite Film Dialogue: La Fausse suivante (Benoit Jacquot, 2000)

Favourite Cinematography: December Bride (Thaddeus O’Sullivan, 1990) cinematography by Bruno de Keyzer
Runner-up: Brother (GeGe) (Yan Yan Mak, 2001) cinematography by Siuki Yip and Eric Lau

Favourite Editing: La Maladie de Sachs (Michel Deville, 1999) editing by Andrea Sedlackova

Favourite Music: Wonderland (Michael Winterbottom, 1999) music by Michael Nyman

Favourite Opening Title: Ginger Snaps (John Fawcett, 2000)
Runner-up: Ratcatcher (Lynne Ramsay, 1999)

Favourite Scene: When the artists put the photo of the wall near the real wall in The All-Around Reduced Personality: Outtakes (Helke Sander, 1978)

Favourite Ending: Berlin Chamissoplatz (Rudolf Thome, 1980)

Favourite Female Performance: Bridget Fonda in Kiss of the Dragon (Chris Nahon, 2001)
Runner-up: Kirsten Dunst in Crazy/Beautiful (John Stockwell, 2001). She reminds me of the powerful and ever-dependable Jennifer Jason Leigh.

Favourite Male Performance: Benoit Magimel lends a charismatic performance to Le Roi Danse (Gerard Corbiau, 2000), and Les Enfants du siecle (Diane Kurys, 1999)

Favourite Acting Ensemble: Together (Lukas Moodysson, 2000)

Favourite Visual Effects: Kairo (Kiyoshi Kurosawa, 2001)

Favourite Re-run Films on Big Screen:
These are films that I saw on a big screen BOTH before and during 2001.

1.Haut bas fragile (Jacques Rivette, 1995)
My second favourite musical film of all time, if you can call this film a musical. The first place still belongs to All That Jazz (Bob Fosse, 1979). Recent French musicals, including Jeanne et le garcon formidable (Olivier Ducastel, Jacques Martineau, 1998) and On connait la chanson (Alain Resnais, 1997), have strong effects on my feelings and emotions, unlike other musical films which are only visually dazzling.

2.Agatha et les lectures illimitees (Marguerite Duras, 1981)

3.Les Creatures (Agnes Varda, 1966)

4.Katz und Maus (Hans Jurgen Pohland, 1967)

5.La Naissance de l’amour (Philippe Garrel, 1993)

Favourite Films seen on TV or Video:
1.Shirley Valentine (Lewis Gilbert, 1989)
Is this what’s called a feel-good movie? Because it really makes me feel so good. For those who love Muriel’s Wedding  (P.J. Hogan, 1994) and Miss Firecracker (Thomas Schlamme, 1989).
2.The Love Letter (Peter Ho-Sun Chan, 1999)
3.Trash (Paul Morrissey, 1970)
4.Humanity (Bruno Dumont, 1999)
5.Idioterne (Lars von Trier, 1998)
6.Lola + Bilidikid (Kutlug Ataman, 1998)
My favourite scenes are when a child finds ‘the Mermaid’, and when Murat (Baki Davrak) munches his hamburger in toilet.
7.Love Letter (Shunji Iwai, 1995)
8.Tick Tock (Kevin Tenney, 2000)
A thriller film which uses the clock as effectively as  Petits arrangements avec les morts (Pascale Ferran, 1994)!?!, though with very different purposes.
9.The Longest Nite (Patrick Yau, 1997)
10.The Sanguinaires (Laurent Cantet, 1998)

Favourite Music Video: Another Chance, performed by Roger Sanchez
This video is for those who think meeting someone as good as Mr.Darcy (Colin Firth) cannot ever happen in their lives.
No comments: