Sunday, August 30, 2015

REALLY LOVE 2 (2015, Jear Pacific, Laos, D)

REALLY LOVE 2 (2015, Jear Pacific, Laos, D)
ฮักอีหลี 2


เป็นหนังตลกที่ไม่เข้าทางเราแต่อย่างใด สิ่งเดียวที่เราเหมือนได้เรียนรู้จากหนังเรื่องนี้ก็คือคนลาวในหนังเรื่องนี้ออกเสียงคำว่า “น้ำ” ว่า “นั้ม” ซึ่งต่างจากคนไทยที่ออกเสียงคำว่าน้ำ ว่า “น้าม”

No comments: