Thursday, February 08, 2024

VIA DOLOROSA

 

VIA DOLOROSA (2021, Oraib Toukan, Palestine, 21min, A+30)

 

https://www.lecinemaclub.com/now-showing/via-dolorosa/

 

หนักที่สุด เหมือนเป็นหนังที่ต้องฉายปะทะกับหนังของ Harun Farocki และหนังเรื่อง “ชวนอ่านภาพ 6 ตุลา” (2022, Chulayarnnon Siriphol, documentary, A+30) จริง ๆ เพราะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ “วิเคราะห์ images” เหมือนกับหนังของ Farocki และ Chulayarnnon แต่ก็มีความแตกต่างกันมาก ๆ ด้วย

 

ความแตกต่างกันระหว่าง VIA DOLOROSA กับหนังของเข้ก็คือว่า “ชวนอ่านภาพ 6 ตุลา” เป็นเหมือนการสานต่อ BLOW-UP (1966, Michelangelo Antonioni) ด้วยการให้คนต่าง ๆ มาร่วมกันตีความภาพถ่ายในเหตุการณ์ 6 ตุลา โดยมีการเพ่งไปที่รายละเอียดของภาพต่าง ๆ และพยายาม “หาความกระจ่าง” จากภาพต่าง ๆ VIA DOLOROSA กลับเหมือนพยายามทำให้เรายอมรับ “ความไม่สามารถที่จะเข้าใจ” images ต่าง ๆ ในสงครามปาเลสไตน์ได้อย่างถ่องแท้ แต่หนังสองเรื่องนี้ไม่ใช่ศัตรูกันนะ เพราะเอาเข้าจริงแล้ว หนังของเข้ก็ไม่ได้มีการฟันธงหรือสรุปว่าภาพแต่ละภาพมันหมายถึงอะไร เพราะแต่ละคนก็ตีความภาพต่าง ๆ แตกต่างกันไป คือในที่สุดแล้วหนังของเข้กับ VIA DOLOROSA ก็ยอมรับ “ความไม่สามารถที่จะเข้าใจ images ต่าง ๆ ได้อย่างถ่องแท้” เหมือน ๆ กัน

 

ส่วน VIA DOLOROSA กับหนังของ Harun Farocki นั้นก็แตกต่างกันในแง่ที่ว่า เหมือน Farocki จะต่อต้านการนำเสนอภาพ violence ในสงคราม แต่ผู้กำกับชาวปาเลสไตน์ต้องการนำเสนอภาพ “ความจริง” จากสงคราม ซึ่งความจริงจากสงครามนั้นก็รวมถึงภาพผลอันน่าสยดสยองที่เกิดจาก violence อยู่ด้วย

No comments: