Thursday, September 22, 2016

Film Wish List: 88:88 (2015, Isiah Medina, Canada, 65min)

Film Wish List: 88:88 (2015, Isiah Medina, Canada, 65min)


นักวิจารณ์บอกว่าหนังเรื่องนี้เหมือนกับไดอารี่ที่เขียนเป็นบทกวีโดยคนหลายคน ในหนังเรื่องนี้ ผู้ชมจะได้เห็นคู่รักในห้องนอน, เพื่อนๆในสนามบาสเกตบอล, คนที่ไปเที่ยวด้วยกัน, ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากท่ามความยากจน, คนที่เล่าเรื่องตลก ฯลฯ เห็น การใช้ชีวิตที่ไม่ถูกจำกัดอยู่ภายในกรอบของภาพยนตร์ หรือ การใช้ชีวิตที่อยู่นอกกรอบของภาพยนตร์ การได้ดูหนังเรื่องนี้เหมือนกับการเห็นแรงกระเพื่อมบนผิวน้ำที่เกิดจากการขว้างก้อนหินลงไปกลางแหล่งน้ำ โดยแรงกระเพื่อมนี้คือไอเดียหลายล้านไอเดียที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในทันที หนังเรื่องนี้พูดถึงทั้งประเด็นเรื่องความรัก, จริยธรรม, เทคโนโลยี, เชื้อชาติ, การเมือง และชนชั้น โดยไม่แยกประเด็นเหล่านี้ออกจากกัน

No comments: