Saturday, September 03, 2016

MAXIME (2011, Patrice Rolet, France, documentary, A+25)

MAXIME (2011, Patrice Rolet, France, documentary, A+25)

หนังสารคดีเกี่ยวกับเด็กหนุ่มผิวดำที่เป็นโรคออทิสติก เขาเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวฝรั่งเศสผิวขาวครอบครัวหนึ่ง หนังติดตามเขาเป็นช่วงเวลาประมาณ 4 ปี ในขณะที่เขาพยายามร้องเพลงแร็ป และใช้ชีวิตกับครอบครัวไปเรื่อยๆ


สิ่งที่ชอบมากก็คือการที่หนังสารคดีเรื่องนี้แสดงให้เห็นฉากที่เด็กหนุ่มผิวดำทะเลาะกับเพื่อนอย่างรุนแรงมากๆ จนครูและเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาห้าม คือหนังไม่ได้แสดงให้เห็นแต่เพียงด้านที่สวยงามของเด็กออทิสติกน่ะ แต่แสดงให้เห็นถึงด้านที่อาจจะไม่สวยงามด้วย และการแสดงให้เห็นถึงอะไรแบบนี้ มันเป็นการยอมรับความจริงและสะท้อนให้เห็นว่า ครอบครัวและทุกคนรอบข้างของเด็กออทิสติกต้องใช้ความอดทนและความรักมากเพียงใดในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไป

No comments: