Tuesday, December 02, 2014

THIS SIDE OF RESURRECTION (2011, Joaquim Sapinho, Portugal, A+30)

THIS SIDE OF RESURRECTION (2011, Joaquim Sapinho, Portugal, A+30)

ชอบมากที่ตัวละครในหนังเหมือนมีปัญหาทางจิตวิญญาณบางอย่างอย่างรุนแรง ตัวละครในหนังบางตัวเหมือนอยู่ในสังคมมนุษย์ปกติแล้วก็ไม่มีความสุข อยากจะไปอยู่กับธรรมชาติ ปลีกวิเวก เล่นวินด์เซิร์ฟไปเรื่อยๆ แต่คนที่เล่นวินด์เซิร์ฟไปเรื่อยๆก็ดูเหมือนจะไม่พอใจแค่นั้น เขากลับอยากเข้าวัด บวชเป็นพระตลอดชีวิต แต่วัดหรือศาสนาก็ดูเหมือนจะไม่ใช่คำตอบสำหรับจิตวิญญาณของเขาอยู่ดี เราชอบภาวะของตัวละครแบบนี้ จะเป็นโลกโลกียะ โลกโลกุตระ หรือโลกธรรมชาติ จิตวิญญาณของเราก็พร่อง ว่างโหวงอยู่ดี (คือหนังอาจไม่ได้ต้องการสื่อแบบนี้หรอก เราแค่ลากหนังเรื่องนี้เข้ามารองรับความเชื่อของเราเอง 555)No comments: