Wednesday, March 09, 2016

AGE OF CANNIBALS (2014, Johannes Naber, Germany, A+30)

AGE OF CANNIBALS (2014, Johannes Naber, Germany, A+30)


เหมาะจะเอามาดัดแปลงเป็นละครเวทีมากๆ จุดนึงที่ชอบสุดๆในหนังเรื่องนี้ก็คือความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราต้องดิ้นรนทำงานต่อไปเรื่อยๆ ในขณะที่โลกภายนอกห้องทำงานเหมือนกับจะถล่มหรือเกิดโลกแตกหรือเกิด apocalypse ตลอดเวลา คือเราชอบที่หนังมัน deal กับความกลัวทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันน่ะ คือ “ความกลัวเกี่ยวกับหน้าที่การงาน” และ “ความกลัวเกี่ยวกับสงครามการเมืองและผู้ก่อการร้าย” ไปพร้อมๆกัน ซึ่งมันเข้ากันได้กับสภาพจิตของเราในช่วง 9 ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี 

No comments: