Sunday, June 11, 2017

SCREEN GREEN (2015, Ho Rui An, Singapore, video installation, A+30)

SCREEN GREEN (2015, Ho Rui An, Singapore, video installation, A+30)

ดูที่ชั้น 8 BACC หนักมากๆ ติดอันดับประจำปีแน่นอน ดูแล้วนึกถึง Harun Farocki มากๆในแง่การวิเคราะห์ images โดยตัววิดีโอนี้จะเน้นวิเคราะห์ “ไม้ประดับ” ที่ถูกนำมาใช้เป็นฉากหลังของ ลีเซียนหลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในงานแถลงข่าวต่างๆ และโยงเข้ากับ “กระถางต้นไม้” ที่ชอบถูกนำมาใช้ประกอบฉากเวลามีการเผยแพร่คลิปสัมภาษณ์นักโทษการเมือง เพื่อที่ผู้ชมจะได้รู้สึกว่านักโทษการเมืองให้สัมภาษณ์อย่างสบายๆ ชิลๆ ทั้งที่จริงๆแล้วนักโทษการเมืองถูกบีบบังคับอยู่ และวิดีโอนี้ยังโยงไปถึงการใช้ป่าในหนังเรื่อง LOUISIANA STORY (1948, Robert Flaherty) และ LA COLLECTIONEUSE (1967, Eric Rohmer) ด้วย คือการพูดถึงการปลูกต้นไม้ของลีกวนยูเมื่อหลายสิบปีก่อน แล้วประเด็นสามารถเชื่อมโยงไปเรื่อยๆจนถึง Eric Rohmer ได้นี่ เป็นอะไรที่กราบมากๆ


No comments: