Thursday, July 30, 2009

READ ME! (Janenarong Sirimaha, A+++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 28, 2009

1.READ ME! (Janenarong Sirimaha, 17 min, A+)
เรื่องน้ำเน่าของแพรว/เจนณรงค์ ศิริมหา/17.00

You can watch this film here:
http://www.youtube.com/watch?v=UlRW6vughMs
http://www.youtube.com/watch?v=3ckhD8Pl4xs
(Thanks to Merveillesxx for telling us about it.)

This is a comment in Thai on this film:
http://www.youtube.com/watch?v=x1oaAw9CaN8


2.FAIRY FEMININE (Arpapun Plungsirisoontorn, 29 min, A+)
เรื่องเล่าเจ้าหญิง/อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร/29.00

Arpapun also directed REPEATING DRAMATIC (2008, A+) and I think she may also be a co-director of APIWAS (2008, 6 min, A+).

Sumontha Suanpolrat stars in FAIRY FEMININE.


3.HARVEST TIME (Pisut Srimhok, 20 min, documentary, A+)
ฤดูเก็บเกี่ยว/พิสุทธิ์ ศรีหมอก/20.00


4.BLOWING WIND (Sittidech Rohitasuk, 15 min, A+)
ลมกระพือ/สิทธิเดช โรหิตะสุข/15.00

Sittidech also directed DON'T THEY KNOW, IT'S THE END OF THE WORLD (พวกเขาคงไม่ล่วงรู้หรอกว่า มันเป็นจุดจบของโลกใบนี้) (2008, 24 min), and THE HOLE OF GAROON (A+).


5.PSYCHOSIS (Nisarut Guamsup, 13 min, A+)
โรคจิต/นิศารัตน์ กวมทรัพย์/13.00


6.TRUE STORY (Gun Sangkaew, 9 min, A+/A)
เรื่องจริง/กันต์ แสงแก้ว/9.00


7.LOVE LEK LEK (Thanapon Rungjirawat, 8 min, A+/A)
เรื่องรักเล็กเล็ก/ธนพนธ์ รุ่งจิรวัฒน์/8.00


8.MURMUR FROM THE OCEAN (Teekhadet Vucharadhanin, 10 min, A+/A)
เรื่องเล่าใต้ขอบฟ้า/ทีฆะเดช วัชรธานินท์/10.00


9.A CHILL WAY TO REDUCE GLOBAL WARMING (Gun Sangkaew, 2 min, A+/A)
ลดโลกร้อนแบบชิวชิว/กันต์ แสงแก้ว/2.00


10.VOGUE (Napat Treepalawisetkun, 10 min, A)
แรดหลบใน/ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล/10.00


11.LITTLE LOVE (Ormchai Busabong, 10 min, A)
เรื่องรักเล็กๆ มหาศาล/อ้อมใจ บุษบง/10.00


12.SO FAR SO CLOSE (Thanapon Rungjirawat, 3 min, A)
เรื่องเรียงความถึงเพื่อนที่อยู่ภาคใต้/ธนพนธ์ รุ่งจิรวัฒน์/3.00


13.NONSENSE (Amornlarp Promsuwan, 5 min, animation, A)
ไร้สาระ/อมรลาภ พรหมสุวรรณ/5.00


14.LITTLE THING (Pathompong Gowitsittinun + Cholatee Isaratanasit, 3 min, A)
เรื่องเล็กน้อย/ปฐมพงศ์ โกวิทสิทธินันท์, ชลธี อิสระธนสิทธิ์/3.00


15.MENTAL DISORDER (Tuantong Deerasamee, 6 min, A)
โรคจิต/ทวนทอง ดีรัศมี/6.00


16.HOMELESS (Atitape Pataweetart, 12 min, A-)
ไร้บ้าน/อาทิเทพ ปถวีธาตุ/12.00


17.BOXING (Tanes Ratanagool, 9 min, A-/B+)
ลงนวม/ธเนศ รัตนกุล/9.00

Wednesday, July 29, 2009

LOVE SLEEP (Kriangkrai Wattananiyom + Amornchai Sirirut, A+++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 26, 2009

1.LOVE SLEEP (Kriangkrai Wattananiyom + Amornchai Sirirut, 30 min, A+)
รักหลับ/เกรียงไกร วัฒนานิยม , อมรชัย ศิริรัตน์/30.00

This is a comment in Thai on LOVE SLEEP:
http://www.youtube.com/watch?v=dYfkbaQ9hX8


2.THE WITCH (Alwa Ritsila + Pattamon Jittajinda, 29 min, A+)

แม่มด/อัลวา ริตศิลา, พัทธมน จิตตะจินดา/29.00

I saw only the latter half of this film on the big screen. I saw the rest of it on the internet. I think the film is too violent for me. Excluding its violence, I think the film is an instant classic. If you love SUSPIRIA, don't miss this film.

You can watch THE WITCH here:
http://www.fuse.in.th/node/3265


3.IN A CORNER (Nuntigarn Pichairut, 12 min, gay documentary, A+)
มุมหนึ่ง (นันทิกานต์ พิชัยรัตน์)


4.DISTANCE (Chutima Jaikong, 30 min, documentary, A+)
ระยะทาง/ชุติมา ใจคง/30.00


5.POISON 2.7: WHY GOING TO BIG C? (Eakarach Monwat, 9 min, A+)
ยาพิษ 2.7: ทําไมต้องไปบิ๊กซี/เอกราช มอญวัฒ/9.00


6.GRANDMA CHA WANTS TO BE SURREAL (Saowapak Suriyawongpaisal, 21 min, second viewing, A+)
ยายชาอยากเซอร์เรียล/เสาวภาคย์ สุริยะวงศ์ไพศาล/21.00


7.THE HOLE OF GAROON (Sittidech Rohitasook, 16 min, documentary, A+)
รูการุญ/สิทธิเดช โรหิตะสุข/16.00


8.CONFRONT WITH THE TRUTH (Chanin Harnjaroen, 11 min, A+)
ริมฝั่งน้ำ/ชนินทร์ หาญเจริญ/11.00


9.'LOVE' THE SPECIAL ONE IN THE SPECIAL WAY ESPECIALLY (Pornrumpa Techawijitra, 30 min, lesbian film, A+)
'รัก'คนพิเศษ แบบพิเศษ เป็นพิเศษ/พรรัมภา เตชะวิจิตรา/30.00

This is an interview in Thai of the director of this film. The clip is shot by Pongthorn Bunterngsook:
http://www.youtube.com/watch?v=0zhHkfo_Dyw


10.POISON (Eakarach Monwat, 13 min, A+)
ยาพิษ/เอกราช มอญวัฒ/13.00


11.LOVE (Nuttiya Intongsoon, 30 min, A+)
รัก/ณัฐติยา อินทองสูนย์/30.00


12.KILL TO LOVE (Nitta Jaroenkid, 20 min, A+)
รักต้องฆ่า/นิฏฐา เจริญคิด/20.00


13.S.R.T. (Surakit Pliandecha, 11 min, A+)
ร.ฟ.ท./สุรกิจ เปลี่ยนเดชา/11.00


14.SUPERHERO (Napaswon Sirisukon, 25 min, second viewing, A+)
ยอดมนุษย์/นภัสวรรณ ศิริสุคนธ์/25.00


15.THE BICYCLE (Napat Jaitiengtam, 7 min, second viewing, A+)
รักนี้ขี่สองล้อ/ณภัทร ใจเที่ยงธรรม/7.00


16.POISON 0.1: BEFORE ACTION! (Eakarach Monwat, 5 min, A+)
ยาพิษ 0.1: Before Action!/เอกราช มอญวัฒ/5.00


17.BETWEEN (Puntagarn Kongdee, 23 min, A+/A)
ระหว่างทาง/พันธกานต์ คงดี/23.00


18.GRANDMOM (Janejila Chotepratoom, 10 min, A+/A)
ยาย/เจนจิฬา โชติประทุม/10.00

19.HAUNTED SHOES (Charnchai Patanamongkol, 5 min, A+/A)
รองเท้าผีสิง/ชาญชัย พัฒนมงคล/5.00


20.LOVE…OR NOT (Sahapat Ree-ngern, 22 min, A+/A)
รัก... ใช่ป่าว/สหพัฒน์ รีเงิน/22.00


21.PURPLE SHOES (Wittawat Poosod, 30 min, gay film, A)
รองเท้าสีม่วง/วิทวัฒน์ ภูสด/30.00


22.THE DISTANCE OF UNDERSTANDING (Supakit Seksuwan, 4 min, A)
ระยะความเข้าใจ/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/4.00


23.LITTLE MATTER (Tanachporn Gomolwattana, 4 min, A)
เรื่องของเด็ก/ธนัชพร โกมลวรรธณะ/4.00


24.LOVE IN THE HI-TECH ERA (Bas Chaba, 10 min, A)
รักยุค Hi-Tech/บาส ชบา/10.00


25.DURING THE JOURNEY (Krissada Tipchaimeta, 29 min, A/A-)
ระหว่างทาง /กฤษฎา ทิพย์ชัยเมธา/29.00


26.POISON 2: THE BRAINSTORM (Eakarach Monwat, 14 min, A-)
ยาพิษ 2: The Brainstorm/เอกราช มอญวัฒ/14.00

27.THAI CENSORSHIP SYSTEM (Eakapoom Hunsapiromchoke, 1 min, A-)
ระบบเซนเซอร์...ไทย/เอกภูมิ หรรษาภิรมย์โชค/1.00


28.FIRST LOVE (Patompong Lomchai, 10 min, A-)
รักครั้งแรก/ปฐมพงษ์ ลมชาย/10.00

29.LOVE LIFE STORIES (Pongpisit Botsri, 13 min, B+)
รักเหงาเศร้าซึม/พงศ์พิสิฐ บทศรี/13.00

FAVORITE CLIPS 2

FAVORITE CLIPS 2


A.SHORT FILMS

SEND ME TO THE 'LECTRIC CHAIR (2009, Guy Maddin + Isabella Rossellini, A+)
http://www.bombsite.com/issues/108/articles/3318


B.MUSIC VIDEOS + SONGS

1.GOB COITUS – Chris Clark (directed by Lynn Fox)
http://www.youtube.com/watch?v=fYV-FF9LEtE

2.KIDS WAKE UP – Neil Landstrumm
http://www.youtube.com/watch?v=j77S-x9YhCo

3.PLEASE DON'T TOUCH – Polly Scattergood
http://www.youtube.com/watch?v=bzwS8bXAhtk

4.ROBIN – Tunng & Soy Un Caballo
http://www.youtube.com/watch?v=fPCoFWD-w7o

5.ROMEO & JULIET – Pru
http://www.youtube.com/watch?v=QTBRlj3o0kM
(Thanks to Merveillesxx for telling us about it.)

6.SIGNS OF THE TIMES (1983) – The Belle Stars
http://www.youtube.com/watch?v=MRUWIsw-pwE

7.SUDDEN RUSH – Erlend Oye (directed by Jarvis Cocker)
http://www.youtube.com/watch?v=2M6Ym6yMY0c


Favorite clips 1
http://celinejulie.blogspot.com/2009/05/favorite-clips-1.html

MORE LAV DIAZ PROGRAM

หอภาพยนตร์ ฉลองการเป็นองค์การมหาชน

ด้วยการประเดิม ขอแจมโปรแกรม ความตายใต้เงาโศก มหากาพย์ภาพยนตร์ของ LAV DIAZ : Death in the Land of Mellancholia

ตารางฉาย ณ ศรีศาลายา หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

จันทร์ 3 สิงหาคม 2552

10.00 DEATH IN THE LAND OF ENCANTOS (9 ชั่วโมง)

จันทร์ 10 สิงหาคม 2552

10.00 MELANCHOLIA (8 ชั่วโมง)

จันทร์ 17 สิงหาคม 2552

10.00 HEREMIAS BOOK 1 (9 ชั่วโมง)

จันทร์ 24 สิงหาคม 2552

9.00 EVOLUTION OF FILLIPINO FAMILY (11 ชั่วโมง)

http://www.bioscopemagazine.com/smf/index.php?topic=2313.0

Monday, July 27, 2009

ALIEN LOVE (Jeerung Suwantitapunyo, A+++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 25, 2009

1.ALIEN LOVE (Jeerung Suwantitapunyo, 30 min, gay film, A+)
มนุษย์ต่างด้าว ตอน ความลับสุดขอบฟ้า/จีรัง สุวรรณฐิตปัญโญ/30.00

Jeerung also directed HITLER AND THE BEATLES (2007, 24 min, A-).

This is a comment in Thai on ALIEN LOVE:
http://www.youtube.com/watch?v=2LjRtL-2mWY


2.MAE TOY 2 (Gun Sanggaew, 4 min, A+)
แม่ต้อย 2/กันต์ แสงแก้ว/4.00


3.YOU KILLED MY GIRLFRIEND (2008, Meathus Sirinawin, 10 min, second viewing, A+)
มึงฆ่าแฟนกู/เมธัส ศิรินาวิน/10.00


4.THE CHRONICLES OF MAD MAD MAN (Alwa Ritsila, 32 min, second viewing, A+)
แมด แมด แมน เพชฌฆาตมหากาฬ 2019/อัลวา ริตศิลา/32.00


5.MISS YOU SO MUCH (Teera Prachumkong, 26 min, lesbian film, A+)
มีแต่คิดถึง...เธอ/ธีระ ประชุมของ/26.00


6.THE CHRONICLES OF MAD MAD MAN 2 (Alwa Ritsila, 59 min, A+)
แมด แมด แมน เพชฌฆาตมหากาฬ 2020/อัลวา ริตศิลา/59.00


7.WON'T GO TO RANGSIT (Patchara Eaimtrakul, 25 min, second viewing, A+)
ไม่ไปรังสิต/พัชร เอี่ยมตระกูล/25.00

Patchara also directed CLOSE-FRIEND (2007, 13 min).


8.HEADLESS (Dhan Lhaow, 3 min, A+)
ไม่มีหัว/ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี/3.00


9.FIRST SIGHT (Tanika Jenjesada, 9 min, A+)
มะลิ/ฐานิกา เจนเจษฎา/9.00


10.MAHJONG (Napa Sasaluck, 15 min, second viewing, lesbian film, A+)
มาห์จอง/นภา ศศลักษณ์/15.00


11.APRIL 2009 (Chai Chaiyachit, documentary, 5 min, A+)
เมษาห้าสอง/ชาย ไชยชิต/5.00


12.THE STORY (Nok Paksnavin, 5 min, A+)
แมวสามสี/นฆ ปักษนาวิน/5.00


13.MEKIN: THE REAL MAN TO WHOM HEAVEN MUST PAY RESPECT! (Palagorn Gluengfuk, 12 min, A+)
เมฆิน :คนจริง สวรรค์ต้องกราบ!/พลากร กลึงฟัก/12.00


14.BEAUTIFUL WOOD, DIFFERENT TREES (Salisa Pianjaroen, 4 min, animation, A+)
ไม้งาม ต่างต้น/ศลิษา เพียรเจริญ/4.00


15.WHEN FON LEAVES CHUANG (Tossaporn Riantong, 27 min, A+/A)
เมื่อฝนทิ้งช่วง/ทศพร เหรียญทอง/27.00


16.WHEM I'M GOING TO BE A FATHER (Tana Boonyasukseree, 23 min, A+/A)
เมื่อผมกำลังจะเป็นพ่อคน/ธนา บุญยศักดิ์เสรี/23.00


17.MOR 6 (Sarawoot Yasamoot, 30 min, A+/A)
ม. 6/ศราวุธ ยาสมุทร/30.00


18.MON RAK HERO (Weerapat Luckana, 11 min, A+/A)
มนต์รักฮีโร่/วีรภัทร์ ลักขณา/11.00


19.MY DRUNKEN FATHER ABUSES ME (Prempapat Plittpolgarnpim, 21 min, A+/A)
เมาแล้วพ่อพาไปไหน/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/21.00


20.SEEING (Tanapon Roongjirawat, 5 min, A+/A)
มอง/เห็น /ธนพนธ์ รุ่งจิรวัฒน์/5.00


21.MIKE (Prempapat Plittpolkarnpim, 5 min, documentary, A)
ไมค์/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/5.00


22.MR.PAE (Rapeerut Watananusit, 13 min, A)
มิสเตอร์เป๋/รพีรัฐ วัฒณานุสิธร์/13.00


23.PIGSUAY (Meathus Sirinawin, 3 min, A)
ภิกษวย/เมธัส ศิรินาวิน/3.00


24.DARK FOREIGNER (Sathit Kongsook, 30 min, horror, A)
มฤตยูเงามรณะ/สถิตย์ คงสุข/30.00


25.THE UNTITLED (Rajapruk Tiyajamorn, 16 min, A)
ไม่มีชื่อ/ราชพฤกษ์ ติยะจามร/16.00

Rajapruk also directed READER (2007, 9 min).


26.MUTCHA CHADOK (Prempapat Plittpolkarnpim, 5 min, A-)
มัจฉชาดก/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/5.00


27.WILD HORSE (Pongsagarn Songlin, 7 min, A-)
ม้าป่า/พงศกานต์ ซ่อนกลิ่น/7.00


28.MIKI AND THE WONDERLAND (Ritwisut Tanggasemsuk, 10 min, B+)
มิกิกับดินแดนพิศวง/ฤทธิ์วิสุทธิ์ ตั้งเกษมศักดิ์/10.00


29.THE UNWILLING KILLER (Tanawase Sunyanujit, 30 min, B-)
มิตรภาพ...ความรัก...และความตาย/ธนเวศม์ สัญญานุจิต/30.00

MATUROS (Tanatchai Bandasak, A+++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 24, 2009

1.MATUROS (Tanatchai Bandasak, 22 min, A+)
มธุรส/ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์/22.00

This is a comment in Thai on MATUROS:
http://www.youtube.com/watch?v=ghehLQHW_zI

2.PICTURE (Wuttichai Tengwongwattana, 15 min, A+)
ภาพ/วุฒิชัย เต็งวงษ์วัฒนะ/15.00


3.IMAGES OF REPEATED TIME (Pongsagarn Songlin, 13 min, A+)
ภาพเวลาเดิมๆ/พงศกานต์ ซ่อนกลิ่น/13.00


4.FOR WHAT? (Somporn Inaon, 2 min, A)
เพื่ออะไร/สมพร อินอ่อน/2.00


5.MY VOLK (Vigrom Pusayayanun, 50 min, A-)
โฟล์คที่รัก/วิกรม ปุษยายนันท์/50.00

THE BUTTERFLY EFFECT (2009, Wiwat Lertwiwatwongsa, A+++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 23, 2009

1.THE BUTTERFLY EFFECT (2009, Wiwat Lertwiwatwongsa, 18 min, A+)
พายุผีเสื้อ/วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา/18.00

This is a trailer of the film:
http://www.youtube.com/watch?v=6mPn0oiElcU

This is a comment in Thai on the film:
http://www.youtube.com/watch?v=0Hg7OzYJv6A

I think THE BUTTERFLY EFFECT is as powerful as THE BOY FROM MARS (2005, Philippe Parreno, A+).
http://www.ubu.com/film/parreno_mars.html


2.CITY DWELLERS (Jarurut Teslumyai + Alisa Suntasombut + Krissada Kamyoung, 25 min, A+)
พำนัก พัก พิง/จารุรัตน์ เทศลำใย / อลิสา สันตสมบัติ / กฤษฎา ขำยัง/25.00

This film is edited by Tossapol Boonsinsukh.


3.PEE MEE WANTS TO GO TO EGYPT (Nawapol Thamrongrattanarit, 20 min, A+)
พี่หมีอยากไปอียิปต์/นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์/20.00

http://farm4.static.flickr.com/3445/3761297679_db6ba1fb30_o.jpg


4.DAD…PLEASE COME HOME (Weerasak Suyala, 10 min, A+)
พ่อ.... กลับบ้าน/วีระศักดิ์ สุยะลา/10.00


5.DUSK (Nuttapong Junbangsapan, 7 min, A+/A)
พลบค่ำ/ณัฐพงษ์ จันบางสพาน/7.00


6.FRIEND (Tossaporn Riantong, 25 min, A+/A)
เพื่อน/ทศพร เหรียญทอง/25.00


7.OVERLAPPING SPACE (Prempapat Plittapolkarnpim, 9 min, A)
พื้นที่ทับซ้อน/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/9.00


8.SPACE (Atthawut Boonyuang, 5 min, documentary, A)
พื้นที่/อรรถวุฒิ บุญยวง/5.00

9.BECAUSE…(Getgarn Dumrongwatanapokin, 7 min, A/A-)
เพราะ.../เก็จกาญจน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน/7.00

10.CAN YOU SPEAK THAI? (Krissada Tipchaimeta, 11 min, A-)
พูดไทยได้ไหมครับ/กฤษฎา ทิพย์ชัยเมธา/11.00

Krissada Tipchaimeta is a co-director of SILENT TALK (2008, 6 min) and also the director of 76795 (documentary, A) and TIME IS UP (2007, 15 min).


11.YOUR PROMISE (Prempapat Plittpolkarnpim 41 min, A-)
เพียงสัญญา/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/41.00


12.FRIEND (Tanatat Sakunkhunathip, 10 min, B)
เพื่อน/ธนทัต สกุลคุณาทิพย์/10.00

Tanatat also directed MASKED LOSER (2007, 29 min).

Sunday, July 26, 2009

THE WOMAN WHO LOST HER HUSBAND ON APRIL 14 (Atthawut Boonyuang, A+++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 22, 2009

1.THE WOMAN WHO LOST HER HUSBAND ON APRIL 14 (2009, Atthawut Boonyuang, 7 min, A+)
ผู้หญิงที่ผัวหายในวันที่ 14 เมษายน/อรรถวุฒิ บุญยวง/7.00

Atthawut Boonyuang also directed WAKE UP (2008, 3 min).


2.FRANCAIS (Nawapol Thamrongrattanarit, 30 min, A+)
ฝรั่งเศส/นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์/30.00

Filmsick wrote about this film here:
http://filmsick.exteen.com/20090710/francais


3.RAIN IN THE NIGHT (Supachai Saiwirach, 6 min, documentary, A+)
ฝนเดือนหก/ศุภชัย สายวิรัช/6.00

This is a comment in Thai on this film:
http://www.youtube.com/watch?v=oVwauXEkX0w


4.POP GHOST EPISODE 1: THE RETURN OF POP GHOST (Saharath Manitayakul, 8 min, A)
ผีปอบ (ภาค1) ตอน : ปอบรีเทิร์น/สหรัฐ มานิตยกุล/8.00


5.LAST MINUTE (Grittanut Tarawisit, 15 min, A-)
พรุ่งนี้ที่มาไม่ถึง/กฤตณัฐ ธราวิศิษฏ์/15.00


6.LOVE LINE (Gawin Teerakanirungool, 23 min, A-)
ฝืนดื้อ/กวิน ทีรฆนิรันดร์กุล/23.00


7.POP GHOST EPISODE 2: THE WAR OF POP GHOSTS (Saharath Manitayakul, 7 min, B+)

ผีปอบ (ภาค 2) ตอน : สงครามผีปอบ/สหรัฐ มานิตยกุล/7.00


8.TOMORROW (Chanin Harnjaroen, 4 min, B+)
พรุ่งนี้/ชนินทร์ หาญเจริญ/4.00


9.ALL WAYS ALWAYS (Somporn Inaon, 10 min, B+/B)
พรุ่งนี้เมื่อหลายปีที่เเล้ว/สมพร อินอ่อน/10.00


10.DESTINY (Paranat Panarat, 30 min, B)
พรหมลิขิต/ปรณัฐ ปนรัตน์/30.00

BOOKVIRUS 03

The information below is copied from
http://dkfilmhouse.blogspot.com/2009/07/bookvirus-series-03.html

ก า จั บ โ ล ง
Bookvirus
ฟุ้ง series 03(กรกฎาคม 2552)
ราคา 99 บาท (พิมพ์จำนวนจำกัด ฉบับ Collector’s Edition)

รวมเรื่องสั้นแปลอมตะของ 2 นักเขียนระดับโลก

“เลือดสามหยาด” โดยนักเขียนชาวอิหร่าน Sadeq Hedayat เจ้าของผลงาน “ฝันสีดำ” (The Blind Owl) แปลโดย มหาเมธีแห่งสวนอักษรเจ้าเก่า แดนอรัญ แสงทอง

“สารานุกรมชีวิตผู้ตาย” ฝีมือนักเขียนชาวยูโกสลาเวีย Danilo Kiš แปลโดย ธิติยา ชีรานนท์

จำหน่ายวันแรก หน้างาน Lav Diaz (Death in the Land of Melancholia : Lav Diz Retrospective in Thailand) ในวันที่ 31 ก. ค. และ 1 ส.ค. 2552 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) และในวันที่ 2 ส.ค. 2552 ที่ Bangkok Code (สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)

หรือ จำหน่ายที่ร้านคิโนคูนิยะ สาขาพารากอน และสาขาอิเซตัน

โปรดติดตาม : Bookvirus (ฟุ้ง series 04)
ฉบับ สนธิสัญญาอสูร
กำหนดออก สิงหาคม 2552

MY HUSBAND (Chawagarn Umsomkid, A+++++)

NEW THAI FILMS SEEN ON JULY 21, 2009

1.MY HUSBAND (AN UNCENSORED VERSION) (Chawagarn Umsomkid, 8 min, A+)
ผ...สุดที่รัก/ชวการ อ่ำสมคิด/8.00

This is a comment in Thai on this film:
http://www.youtube.com/watch?v=i8zT2LIm4JE


2.PARAPARUMPULIANPULIAN (Pawara Chatchawalpreecha, 16 min, second viewing, A+)
ปราปรัมปุเลี่ยนปุเลี่ยน/ปวรา ชัชวาลย์ปรีชา/16.00


3.DESIRE (Tantanatch Ratanapun, 21 min, A+)
ปราถนา/ธันย์ธนัช รัตนพันธุ์/21.00


4.ILLEGAL CITIZENS (Weerasak Suyala, 24 min, documentary, A+)
ประชาชนเถื่อน/วีระศักดิ์ สุยะลา/24.00


5.T. COUNTRY (Pisut Srimhok, 2 min, A+)
ประเทศ ท./พิสุทธิ์ ศรีหมอก/2.00

Pisut Srimhok also directed THE SAME OLD SEA (2008, 22 min, A+).


6.THE TIP OF THE BRUSH (Numfon Wongkumma, 16 min, A+/A)
ปลายพู่กัน/ /16.00


7.PAO CHING TIEN (Nuttaphan Pintaweekiet, 6 min, second viewing, A+/A)
เปาบุ้นจิ้น/ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ/6.00


8.PRATUAY (Meathus Sirinawin, 7 min, second viewing, A)

ประธวย/เมธัส ศิรินาวิน/7.00

Meathus Sirinawin also directed ORDINARY STORY (2007, 46 min, documentary, A+).


9.MV: IT'S TIRING TO BE TEENAGERS (Prempapat Plittapolkarnpim, 5 min, A)
เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/5.00


10.THE RUN JUMPER (Wittaya Poosawasdi, 25 min, A-)
ปัญหา อุปสรรค ทางแก้/วิทยา ปู่สวัสดิ์/25.00


11.NEW YEAR (Tintawan Burawat, 15 min, A-)
ปีใหม่/ทินตะวัน บุรวัตร์/15.00


12.EXPERIENCE (Ormchai Busabong, 9 min, A-)
ประสบการณ์/อ้อมใจ บุษบง/9.00


13.THAILAND (Teerapol Amarapitak, 1 min, A-/B+)
ประเทศไทย/ธีระพล อมราพิทักษ์/1.00


14.OPEN::WHY DO PEOPLE GO TO TEMPLES? (Kittipat Jumpa, 7 min, B)
เปิด :: เข้าวัดทำไม/กิตติพัฒน์ จำปา/7.00

THOM (Suphisara Kittikunarak, A+++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 19, 2009

1.THOM (Suphisara Kittikunarak, 30 min, A+)
ต้อม/ศุภิสรา กิตติคุณารักษ์/30.00


2.HOME IN THE EYES OF MOM, DAD AND OREO SOMETIMES (Thakoon Kempunya, 10 min, A+)
บ้านในสายตาของแม่ พ่อ และโอรีโอ้ในบางครั้ง/ฐากูร เข็มปัญญา/10.00

Thakoon Kempunya also directed BAD DAY (ความฝันของผมยังไม่หายไปไหน) (2007, 4 min, A+), IT'S A WONDERFUL NIGHT (คืนข้ามปี) (2007, 10 min), and TRACK O1 TAKE 30 (เมื่อผมแต่งเพลงรัก) (2008, 17 min, A+)


3.STUDENT AT THE BORDER (Weerasak Suyala, 9 min, A+)
นักเรียนชายแดน/วีระศักดิ์ สุยะลา/9.00


4.FORESEE (Supakit Seksuwan, 8 min, A+)
บุพนิมิต/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/8.00


5.WHISPERING GHOSTS (Taiki Sakpisit, 13 min, second viewing, A+)
ถ้อยคำที่ถูกสาป/ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์/13.00

http://www.dailymotion.com/video/x4rzv7_whispering-ghosts_creation


6.WAKE UP TIME (Chaiwach Wiansantia, 10 min, A+)

ตื่นสมัย/ชัยวัช เวียนสันเทียะ/10.00

You can watch some parts of FRAGRANCE OF THE WIND (2007, Chaiwat Wiansantia, A+) here:
http://www.youtube.com/watch?v=_vhTKKbdLuU
http://www.youtube.com/watch?v=D_rmSs8mSw4


7.BYPASS TO HEAVEN (Paisit Panpruegsachart, 10 min, A+)
ทางลัดขึ้นสวรรค์/ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ/10.00


8.SHE AND HER (Suttiorn Na Lampoon, 12 min, A+)
เธอและเธอ/สุทธิอร ณ ลำพูน/12.00

This is a lesbian film.


9.ARE YOU THAI? (Attakorn Muchnuntiksamai, 10 min, A+)
ไทยไหมครับ/อรรถกร มัชณันติกสมัย/10.00


10.IF ONLY (Nattawut Kenwisate, 12 min, A+)
ถ้าวันนั้น/ณัฐวุฒิ เคนวิเศษ/12.00


11.PRISONER (Prachaya Lampongchat, 20 min, A+)
นักโทษ/ปรัชญา ลำพองชาติ/20.00

Prachaya Lampongchat also directed VAGABOND'S SHOE (2008, A+) and GOING HOME (2006, A-/B+)


12.SWAMP (Tanatchai Bandasak, 3 min, A+)
บึง/ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์/3.00


13.FOUR BOYS, WHITE WHISKY, AND A GRILLED MOUSE (Witchanont Somumjarn, 10 min, A+)
เถียงนาน้อยคอยรัก/วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์/10.00


14.Tapian Beside the Canal (Natapol Boonprakob, 28 min, second viewing, A+)
ตะเพียนริมคลอง/ณฐพล บุญประกอบ/28.00


15.THAILAND IN 2551 B.E. (Patti Bantuwanich, 11 min, A+)
ไทย 2551/ภัทธิ บัณฑุวนิช/11.00


16.SLEEP (Nathan Homsup, 6 min, A+)
นอน/ณัฏฐา หอมทรัพย์/6.00


17.HOUSE HOUSE (Weerapa Engmahassakul + Rawisara Punpae, 4 min, A+)
บ้าน บ้าน/วีราภา เองมหัสสกุล / รวิสรา พันธุ์แพ/4.00


18.HOME, LIKE A BABY IN THE EMBRACE OF SLUMBER (Tintawan Burawat, 9 min, A+)
บ้าน ดั่งทารกในอ้อมกอดของนิทรา/ทินตะวัน บุรวัตร์/9.00


19.ETERNITY (Woratape Thamoros, 10 min, A+)
นิรันดร์/วรเทพ ธรรมโอรส/10.00


20.GRANDMUM'S HOUSE (Chainarong Niamwong, 15 min, A+)
บ้านยาย/ชัยณรงค์ เนียมวงค์/15.00


21.AN INTERVIEW 'I HAVE ALL THE TIME IN THE WORLD' (Pas Patanakumjorn, 6 min, A+/A)
บทสัมภาษณ์ 'ผมมีเวลาเป็นชาติเลย'/ภาส พัฒนกำจร/6.00


22.OUTMODED (Alongkot Doungruksa, 2 min, animation, A+/A)
โบราณ/อลงกต ด้วงรักษา/2.00

Alongkot Doungruksa also directed EFFECTS OF LOVE (ลิ่มรัก) (2008, 12 min, A-/B+), and KUMNERD (A-/B+).


23.CUCUMBER (Tanapat Owatlarnporn, 7 min, A+/A)
แตงกวา/ธนพัฒน์ โอวาทฬารพร/7.00


24.TRUE HELL (Maythus Chaichayanon, 15 min, A)
นรกที่แท้จริง/เมธัส ฉายชยานนท์/15.00


25.GAME ADDICTION (Patipan Boontrick, 11 min, A)

ติดเกม/ปฏิภาณ บุณฑริก/11.00


26.ANGEL (Ekaluck Maleetipwon, 23 min A)
นางฟ้า/เอกลักษณ์ มาลีทิพย์วรรณ/23.00


27.A LITTLE BEAR'S TALE (IN TWO PARTS) (Saharath Manitayakul, 9 min, animation, A)
นิทานหมีน้อย (มี 2 ภาค)/สหรัฐ มานิตยกุล/9.00


28.COLD CLIMATE BEEF (2008, Ajon Kibreab, 10 min, A-)
เนื้อใน ณ ความจน (Nua nai na Kwarm Jon)/อจล คิบรับ/10.00
http://www.porpeangbungalow.com/projects/coldclimatebeef.html


29.THE UNVANQUISHED GIRL (Charnchai Patanamongkol, 7 min, documentary, A-)
เธอผู้ไม่แพ้/ชาญชัย พัฒนมงคล/7.00


30.SHE (Saharath Manitayakul, 8 min, A-)
เธอ/สหรัฐ มานิตยกุล/8.00


31.PARALLEL ROADS (Eakapojd Djangkijkul, 16 min, A-)
ทาง...คู่ขนาน/เอกพจน์ แจ้งกิจกุล/16.00

Eakapojd Djangkijkul also directed FACE, MASK (2008, 30 min, A/A-).


32.THE PATH OF BUDDHISTS (Suchart Sangchoo, documentary, 17 min, A-)

ทางเดินแห่งพุทธ/สุชาติ แสงชู/17.00


33.SOME PEOPLE THINK THAT THING NEVER CHANGES (Anont Saiyotha, 13 min, A-)
บางคนคิดว่าสิ่งนั้นไม่เคยเปลี่ยน/อานนท์ ไสย์โยธา/13.00


34.HOME (Gong Trungruttapit, 11 min, B+)
บ้าน/ก้อง ตรังรัฎฐพิทย์/11.00


35.NAM SORE SAI (Sompong Soda, 6 min, B+)
น้ำเซาะทราย/สมพงษ์ โสดา/6.00


36.WHERE IS MY NOTEBOOK? (Patchakorn Promin, 7 min, B+)
โน๊ตบุ๊คกูอยู่ไส/พัชชกร พรหมอินทร์/7.00


37.YOUR CHOICE TO MAKE (Wisaroot Chart-rakoon, 14 min, B+)
ทาง(ให้)เลือก/วิศรุต ชาติหระคุณ/14.00


38.OUR…HOUSE (Sarayuth Tungjitpaew, 5 min, B)
บ้าน..เรา/ศรายุทธ์ ตั้งจิตแผ้ว/5.00


39.MY WAY, YOUR DREAM (Shinapat Potieng, 20 min, B)
ทางของฉัน ฝันของเทอ/ชินภัทร์ โพธิ์เที่ยง/20.00

Tuesday, July 21, 2009

DUANGJAI I LOVE YOU (Gun Sanggaew + Wirote Kotakoon, A+++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 18, 2009

1.DUANGJAI I LOVE YOU (Gun Sanggaew + Wirote Kotakoon, 9 min, A+)
ดวงใจฉันรักเธอ/กันต์ แสงแก้ว / วิโรจณ์ โคตะขุน/9.00
http://www.youtube.com/watch?v=RVHTVD4M7UU


2.DANCING GIRLS (Romrawin Chumjin, 11 min, A+)
เด็กแดนซ์/รมย์รวินท์ ชุ่มจีน/11.00


3.THE PASSION OF FRESHY (Piroon Anusuriya, 11 min, A+)
เดอะ พาสชัน ออฟ เฟรชชี่/พิรุณ อนุสุริยา/11.00


4.SUCK ME RAW (Patanun Chinjaroenchai, 26 min, A+)
ดูดฉันดิบดิบ/พัทธนันท์ ชิ้นเจริญชัย/26.00

I saw this film for the second time, but I decided to include it in this list, too, because I didn’t see the complete film in the first viewing in May. I came to the auditorium late at that time.


5.FLOWER EYES (Sareera Sookgasem, 15 min, A+)
ดวงตาดอกไม้/สรีระ สุขเกษม/15.00


6.DRIFT (Tanatchai Bandasak, 3 min, A+)
ดริฟท์/ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์/3.00


7.DAO (Wasunun Hutavej, 8 min, A+)
ดาว/วสุนันท์ หุตเวช/8.00


8.DUKE DICK (Nathan Homsup, 11 min, A+)
ดุ๊กดิ๊ก/ณัฏฐา หอมทรัพย์/11.00


9.THE ASSIGNMENT (Pea Panuvatvanich, 17 min, A+/A)
ดิ อะไซเมินท์/พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์/17.00


10.SUPER 'TAI' FC (Nichagant Tromtouch, 30 min, A+/A)
ซุปเปอร์'ไต๋'เอฟซี/ณิชกานต์ ธรมธัช/30.00


11.CHA EARNG OEI (Pirachat Chokepradub, 11 min, A+/A)
ชะเอิงเอย/พิรชัช โชคประดับ/11.00


12.DEK TIM (Seri Lachonabot, 30 min, A+/A)
เด็กติ๋ม/เสรีย์ หล้าชนบท/30.00


13.SOFA MONKEY GOAT (Tiantun Petchjaroen, 6 min, A)
โซฟา ลิง แพะ/เธียรธันย์ เพ็ชรเจริญ/6.00


14.CHEEWITMEE (Anusak Fongsanuwong, 30 min, A)
ชีวิตมี/อนุศักดิ์ ฟองสานุวงค์/30.00


15.NOUMENA SCENE (Sorayos Prapapun, 6 min, A)
ฉากที่ไม่ปรากฏ/สรยศ ประภาพันธ์/6.00

16.FOR YOU (Thawatpong Tangsajjapoj, animation, 5 min, A)
แด่เธอ/ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์/5.00


17.GREEDY BOAR (Atitya Janprasert, animation, 1 min, A-)
เจ้าอ้วนผู้หิวโหย/อาทิต์ยา จันทร์ประเสริฐ/1.00


18.BORDERLINE (Sithsatree Kotasa, documentary, 30 min, A-)
ชายแดนใต้/สิทธิ์สตรี โคตรอาษา/30.00


19.LONELY (Sarinya Sawangsri, 19 min, A-/B+)
เดียวดาย/ศรินยา สว่างศรี/19.00

20.STAR, ANGEL, BUSABA, HAPPY NIGHT (Satit Kongsook + Panuwat Tubtimdee + Pongsit Pisitagarn + Yutajak Jaikum, 50 min, A-/B+)
ดาว นางฟ้า บุษบา คืนวันสุข/สถิตย์ คงสุข, ภาณุวัฒน์ ทับทิมดี, ปองสิชฌ์ พิศิษฐการ,ยุทธจักร ใจคำ/50.00


21.MY NAME IS YOUNG GUEM (Sudkate Duangsong, 20 min, B+)
ฉันชื่อยังกึม/สุดเขตต์ ดวงสงค์/20.00


22.THE JAR, HIS JOKE, HER JOURNEY, AND THEIR JUDGMENT (Pea Panuvatvanich, 24 min, B+)
แจกัน มรรคา อันตรา และ คำพิพากษา/พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์/24.00

23.CHEER (Jumpon Mungkung, documentary, 12 min, B)
เชียร์/จุมพน มั่งคั่ง/12.00


24.CHAT (HIV) (Manit Sanubnan, 13 min, B)
แชตเอดส์/มนิตย์ สนับแน่น/13.00

Monday, July 20, 2009

POLITICALLY LAWYER AND NARRATIVE CINEMA (2009, Chaloemkiat Saeyong, A++++++++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 17, 2009

1.POLITICALLY LAWYER AND NARRATIVE CINEMA (Chaloemkiat Saeyong, 27 min, A+++++++++++++++)

ฆาตรกรรมสวาท ประหลาดน่านฟ้า ทำให้คนหายตัวไป/เฉลิมเกียรติ แซ่หย่อง/27.00

I'm not sure if the official English title of this film is spelled "POLTICALLY LAWYER…" or "POLITICAL LAWYER…", but I think I saw the words POLITICALLY LAWYER… in the beginning of this film. If I remember it correctly and the actual title is POLITICALLY LAWYER…, I also wonder if the grammatical error is intentional or not, because this film clearly plays with "languages" in its story.

The Thai title of this film can be literally translated as PASSIONATE MURDER, CURIOUS AIRSPACE, MAKING PEOPLE DISAPPEAR.

This film is surely one of my most favorite films of this year.

2.DROWN (Pittaya Weerasakwong, animation, 5 min, A+)
จม/พิทยะ วีระศักดิ์วงศ์/5.00


3.SILENT PASSION (Apisit Rukwiriya, 10 min, A+)

เงียบพิศวาส/อภิสิทธ์ รักษ์วิริยะ/10.00


4.PERFECT BEAUTY (Jutiporn Upaiboon, 8 min, animation, A+/A)
งามอย่างสมบูรณ์แบบ/จุติพร อู่ไพบูรณ์/8.00

5.HAPPY ENDING (Isara Googiattipoom, 9 min, A+/A)
จบบริบูรณ์/อิศรา กู้เกียรติภูมิ/9.00


6.STARTING (Surasen Granto, 15 min, A-)
จุดเริ่มต้น/สุรเสน กรานโต/15.00

7.MIND CONTROL (Sutham Jeerasilp, 12 min, B+)
จิตไร้สำนึก/สุธรรม จีระศิลป์/12.00

The reasons why I love POLITICALLY LAWYER AND NARRATIVE CINEMA include:

1.Its opening scene, which shows numbers running on something like a TV screen. This opening scene makes me think about how TV news in Thailand is always distorted.

2.In an early scene, there is a text saying that the director likes to observe nature, but the director lets us watch some mechanical cranes moving for a long time, instead of watching nature like in PERU TIME (Chaloemkiat Saeyong, A+++++).

3.The moving crane is shown again near the end of the film, but this time the scene is in the late evening, not in daytime like in the beginning of the film. We watch the crane continue moving while the light is fading away from the scene. This scene, together with the story and the images which come before that scene, made me feel so sad that I cried, though I'm not sure why and I think this kind of feelings may not be the director's intention.

4. A part of the story in this film is about Somchai Neelaphaijit, a Thai lawyer whose disappearance is still not resolved today. I think it's good that a filmmaker still remembers him, though Somchai disappeared five years ago.

5.Other parts of this film make me think about some other things. I guess this film is not only about Somchai's case.

6.A character is killed in this film to protect the secrecy of something. I think this part of the story is interesting. A character in this film is called Sillamanee, which I think is very interesting, too.

7.If I remember it correctly, other characters in the film gossip about an adulterous affair, the disappearance, or the murder. I think this kind of gossiping is interesting.

8.Near the end of the film, a text asks the viewers to piece together the snippets of information scattered all through the film. I think this is very interesting, and reminds me of the fact that we may never know the truth about something. We can only piece together the official lies, the rumors, the gossip, the censored news, the distorted news, etc, which may never lead us to the truth.

9.If I remember it correctly, someone in the film says something like WHOEVER SPEAKS THE TRUTH SHALL DIE, or something like that.

10.Characters in this film question if films can really show the truth.

11.This film (unintentionally?) makes me think about the good side and the bad side of "make-believe". In an early scene, this film asks us to imagine that the following scenes take place in an airport, though these scenes actually take place in a university building. This kind of "imagination" is very funny, and reminds me of THE LIVING WORLD (2003, Eugene Green, A+++++++++++++++), which also lets the viewers use this kind of imagination. In THE LIVING WORLD, we see a dog, but the characters call it a lion, or something like that. Then we start to regard it in our minds as "a lion character", though we see a dog. This kind of technique shows us "the power of words", which can transform something into another thing in our minds.

Near the end of POLITICALLY LAWYER AND NARRATIVE CINEMA, a text asks us again to imagine that the following scenes take place in an airport, though this time the text seems to be redundant. It seems to lose its magic, or its power. It seems to be too much. It seems to arouse the viewers' resistance, instead of the viewers' willingness to obey what the text says. This thing makes me think about the bad side of "make-believe", especially when we are forced repeatedly to perceive something, or some people, as other things or as other people or as something higher than they really are. This may not be the director's intention. It is just an idea I accidentally think about after I saw this film.

12.This film plays with many elements of cinema, including subtitles, spoken languages, spoilers, editing, voiceovers, texts, role playing, soundtrack, mise-en-scene, etc.

Thursday, July 16, 2009

PAIRS (Maenum Chagasik, A+++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 16

1.PAIRS (Maenum Chagasik, 11 min, A+)
คู่/แม่น้ำ ชากะสิก/11.00


2.ONE NIGHT (Zart Tancharoen, 16 min, A+)
คืนหนึ่ง/ศาสตร์ ตันเจริญ/16.00

I prefer this film to BEFORE THE RAIN (Zart Tancharoen, A). Maybe it is because I like darkness and the mystery in this film.

3.MATCH LINE (Pantisak Songsomboon, 8 min, A+)
คู่สาย/พันธิศักดิ์ ส่งสมบูรณ์/8.00

4.JUST A CHANGE (Purichaya Likitakarananont, 6 min, animation, A+)
แค่...เงินเหรียญ/ภูริชญา ลิขิตอัครนานนท์/6.00


5.JUST OUR LAST SUMMER (Sorayos Prapapun, 30 min, A)

แค่ปิดเทอมครั้งสุดท้าย/สรยศ ประภาพันธ์/30.00


6.KAGG (Pisitchai Chaisirchote, Bawornsit Boonnumsathien, Thana Na Patalung, Ruk Floro, 4 min, A)
แค๊กก์/พิสิทธ์ชัย ชัยศรีโชติ, บวรสิทธิ์ บุญนำเสถียร, ธนา ณ พัทลุง, รุกข์ โฟล์โร /4.00


7.MY COM (Prempapat Palitpolkarnpim, 4 min, A)
คอมของผม/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/4.00


8.THE PARTNERS PART 1 (Satta Tachai, 8 min, A-)
คู่หูป๊อดปอด ภาค 1/ศรัทธา ทาไชย/8.00


9.BLACK MAGIC NIGHT (Ganokgarn Titra, 6 min, A-/B+)

คืนแห่งมนต์ดำ/กนกกาญจน์ ธิตระ/6.00


10.KOOSING KONLEK FUDLOKE (Songsak Atayachaiyong, 3 min, A-/B+)
คู่ซิ่ง คนเล็ก ฟัดโลก/ส่งศักดิ์ อาทยไชยยง/3.00


11.SUICIDE (Kittisak Garunyawanich, 12 min, B+)

คิดสั้น/กิตติศักดิ์ การุณยวนิช/12.00


12.THE PARTNERS PART 2 (Satta Tachai, 12 min, B)
คู่หูป๊อดปอด ภาค 2/ศรัทธา ทาไชย/12.00

Wednesday, July 15, 2009

MY MINE (Woratouch Watanakul, A+++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 15, 2009

1.MY MINE (Woratouch Watanakul, 19 min, A+)
ความในใจ/วรทัช วัฒนกุล/19.00

The official English title of this film reminds me of MON FILS A MOI (2006, Martial Fougeron, A+), which is also about a possessive mother.


2.CLIP X SEX AND DEATH (Somsak Sornpang, 21 min, A+)
คลิปเอ็กส์ เซ็กส์ซ่อนมรณะ/สมศักดิ์ สอนแพง/21.00


3.THE LOVE OF BANANA TREE (Piyanut Guntee, 10 min, A+/A)
ความรักของต้นกล้วย/ปิยณัฐ กันตี/10.00


4.DREAM OF A RIDICULOUS MAN (Punlop Horharin, 8 min, A+/A)
ความฝันของคนวิกลจริต/พัลลภ ฮอหรินทร์/8.00


5.TONG'S HAPPINESS (Benja Sriwilai, 15 min, A)
ความสุขของโต้ง/เบญจะ ศรีวิลัย/15.00


6.DATA MEMORIES (Yuwagorn Sintuwarawon + Nuttapol Cholwit, 18 min, B+)
ความ(ทรง)จำ/ยุวากร สินธุวราวรรณ/นาย นัฐพล ชลวิทย์/18.00


7.UNFORGETTABLE EXPERIENCE (Wittaya Poosawasdi, 8 min, B+)

ครั้งหนึ่งไม่เคยลืม/วิทยา ปู่สวัสดิ์/8.00


8.TEACHER ROONGDAO (Pisaranont Isararut, 10 min, B+)
ครูรุ้งดาว/ปิสรานนท์ อิสระรัตน์/10.00


9.RESEMBLE (Thitipun Tubtong, 27 min, B+)
คล้ายคลึงกับ.../ฐิติพันธ์ ทับทอง/27.00

Tuesday, July 14, 2009

BLOOD CANNOT BE CHANGED (2009, Wannasak Sirilar, A+++++)

BLOOD CANNOT BE CHANGED (เพื่อนสาวผีดิบ) (2009, Wannasak Sirilar, stage play, A+++++) is staged at Makhampom Studio until this Friday. It is strongly atmospheric and lyrically frightening. Sumontha Suanpolrat's acting is as sacred as Maria Falconetti in THE PASSION OF JOAN OF ARC (1928, Carl Dryer).
http://www.makhampomstudio.net/Blood.html


Monday, July 13, 2009

GALNIRUN (Isara Boonprasit, A++++++++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 12, 2009


1.ETERNITY (GALNIRUN) (Isara Boonprasit, 30 min, A+)
กาลนิรันดร์/อิสระ บุญประสิทธิ์/30.00


2.PERU TIME (Chaloemkiat Saeyong, experimental, 18 min, A+)
กู่ก้องบอกรักนิรันดร/เฉลิมเกียรติ แซ่หย่อง/18.00

When I saw this film, I thought I experienced the world through the feelings of some frogs, some plants, or some aliens who may come to visit the earth to make strange lines in vast fields like the Nazca lines in Peru. In this film, there is a strange light in the darkness, but I don’t know what it is. Does it come from aliens? Does it come from ghosts? Does it come from a person who wants to catch some frogs to eat? The film lets me experience the world and its time in the way I like, and also lets me imagine stories the way I like. Mesmerizing. You either love it or hate it. I love it. I also love the beginning of this film very much, because the beginning of this film tells us straightforwardly that we will experience time abnormally. Charloemkiat Saeyong is a co-director of REVERSE (2007, 10 min, A+), which is a lovely weird sci-fi film about a man who tries to save the world by searching for the Book of Sufficiency on the Taksine planet.


3.LOVE TRICK, PAST TRICK, DESIRE TRICK (Chakrit Ornnom, 23 min, A+)
กลรัก กลอดีต กลปรารถนา/ชาคริต อ่อนน้อม/23.00


4.ONCE UPON A TIME I THINK ABOU THE PAST (Sittipong Patchagow, 10 min, A+)
กาลครั้งหนึ่งคิดถึงวันวาน/สิทธิพงษ์ ปัดชากาว/10.00


5.ARMCHAIR OF PASSION CORRECTED VERSION 2552 B.E. (Nuttapun Boonlert, 12 min, A+)
เก้าอี้พิศวาส ฉบับแก้ไขใหม่ พุทธศักราช 2552 / ณัฐพันธุ์ บุญเลิศ/12.00


6.GONE (Siripun Janetragoollert, 7 min, A+)
โกน/ศิริพันธ์ เจนตระกูลเลิศ/7.00


7.I WILL KILL THE CENSORSHIP BOARD (Dhan Lhaow, 34 min, A+)
กูจะฆ่ากองเซ็นเซอร์/ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี/34.00


8.TOUGH GANG YOUNG FACE STRONG HEART (Satit Kongsook, 8 min, A+/A)
แก็งค์ซ่าหน้าใสหัวใจเกินร้อย/สถิตย์ คงสุข/8.00


9.SMART SUITCASE (Charnchai Patanamongkol, animation, 6 min, A+/A)
กระเป๋าแสนรู้/ชาญชัย พัฒนมงคล/6.00


10.THE MIRROR (Paisit Kulawanich, 12 min, A+/A)
กระจก/ไพสิฐ กุลละวณิชย์/12.00


11.KNOCK KNOCK (Pooripun Rujikajorn + Wasin Lorwatanatragool, 6 min, A+/A)
ก๊อก ก๊อก/ภูริพันธุ์ รุจิขจร/วาสิน หล่อวัฒนตระกูล/6.00


12.THAI TRADITIONAL WOMAN (Alongkot Doungruksa, 4 min, A+/A)
กุลสตรีไทย/อลงกต ด้วงรักษา/4.00


13.EVIL GAMES (Prajuab Palitpolkarnpim, 9 min, A+/A)
เกมชวนชั่ว/ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์/9.00


14.BEFORE THE RAIN (Zart Tancharoen, 8 min, A)
ก่อนฝนตก/ศาสตร์ ตันเจริญ/8.00


15.FOUR DESIRES (Sira Prapasanont, 20 min, A)
กิเลส 4/ศิระ ประภาษานนท์/20.00


16.BITE (Kritnut Tarawisit, 50 min, A)
กัด/กฤตณัฐ ธราวิศิษฎ์/50.00


17.LAN ISLAND (NOT FAR FROM LOVE) (Chatree Nual-iam-ake, 9 min, A)
เกาะล้าน(ไม่ห่างรัก)/ชาตรี นวลเอี่ยมเอก/9.00


18.LIVE & LEARN (Pawis Saosrion, 17 min, A-)
กระจกเงา/ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน/17.00


19.BEFORE EMBARRASING MOTHER (Pawis Saosrion, 17 min, A-)
ก่อนไม่มีแม่ให้กอด/ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน/17.00

The official English title of this film is BEFORE EMBARRASING MOTHER, while the Thai title of this film can be literally translated as BEFORE YOU CAN'T EMBRACE YOUR MOTHER ANYMORE.


20.ENVIRONMENTAL TOURISM IN BANGKHUNTIEN (Sittipong Patchagow, 12 min, A-)
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางขุนเทียน/สิทธิพงษ์ ปัดชากาว/12.00


21.BEFORE LOVE AND DREAM COMING TO ETERNITY (Nuttaporn Kiewsukmai, 19 min, A-)
ก่อนความรักและความฝันสู่ความนิรันทร์/นัฐพร เขียวสักหมาย/19.00


22.VIRUS (Poowadol Poowarachai, 22 min, A-/B+)

Virus/ภูวดล ภู่วราชัย/22.00

23.HOLLOW (Jumpol Mungkung, 63 min, A-/B+)
กลวง/จุมพล มั่งคั่ง/63.00


24.SWEEP STOP DISCARD (GWARD LA TING) (Supot Koondee, 5 min, A-/B+)
กวาด ละ ทิ้ง/สุพจน์ คูณดี/5.00


25.BEFORE COMMENCEMENT (Sorayos Prapapun, 10 min, B+)
ก่อนปริญญา/สรยศ ประภาพันธ์/10.00


26.BELOVED BANGKOK… (Ormchai Busabong, 11 min, B)
กรุงเทพที่รัก.../อ้อมใจ บุษบง/11.00

Sunday, July 12, 2009

BODILY FLUID IS REVOLUTIONARY AND YESTERDAY ARE THE WINNERS

My poll 60 ended with five votes. Thanks to everyone who participated in it. Here is the result:

I LOVE THESE FAST-PACED FILMS. WHICH FILMS DO YOU LIKE?

1.BODILY FLUID IS REVOLUTIONARY (2009, Ratchapoom Boonbunchachoke, Thailand)
+YESTERDAY (2008, Sompot Chidgasornpongse, Thailand)

Each of these films got 3 votes, or 60 %.

3.MALINA (1991, Werner Schroeter, Germany)
+NINJA BUGEI-CHO (1967, Nagisa Oshima, Japan)

Each of these films got 2 votes, or 40 %.


5.THE ASTHENIC SYNDROME (1990, Kira Muratova, Russia)
+AU HASARD BALTHAZAR (1966, Robert Bresson, France)
+CALM PREVAILS OVER THE COUNTRY (1976, Peter Lilienthal, West Germany)
+IL DIVO (2008, Paolo Sorrentino, Italy)
+FEMME PUBLIQUE (1984, Andrzej Zulawski, France)
+THE INSECT WOMAN (1963, Shohei Imamura, Japan)
+ISLAND OF FLOWERS (1989, Jorge Furtado, Brazil)
+TREASURE OF THE BITCH ISLANDS (1990, F.J. Ossang, France/Portugal)
+A VIRUS KNOWS NO MORALS (1986, Rosa von Praunheim, West Germany)

Each of these films got 1 vote, or 20 %.


14.LOIN (2001, Andre Techine, France)
+ODILON REDON OR THE EYE LIKE A STRANGE BALLOON MOUNTS TOWARD INFINITY (1995, Guy Maddin, Canada)
+ONLY ANGELS HAVE WINGS (1939, Howard Hawks, USA)
+A ROOM FOR RENT (1959, Yuzo Kawashima, Japan)
+SAINT-CYR (2000, Patricia Mazuy, France)
+SILENCE…WE'RE ROLLING (2001, Youssef Chahine, Egypt)
+TOO MANY WAYS TO BE NUMBER ONE (1997, Wai Ka-fai, Hong Kong)

Each of these films got 0 vote.

Some films make me feel they move very fast because of these factors:

1.Convoluted plot
THE BIG SLEEP (1946, Howard Hawks)
I-BE AREA (2007, Ryan Trecartin)
THE SARAGOSSA MANUSCRIPT (1965, Wojciech Has, Poland)

2.Fast editing in some scenes
EDEN AND AFTER (1970, Alain Robbe-Grillet)
MAN WITH A MOVIE CAMERA (1929, Dziga Vertov, Soviet)

3.Overloaded text/noise/voiceover
SOMETHING HAPPENED (2007, Keren Cytter)
http://www.youtube.com/watch?v=9X6XHYi44FE

THE THIRD GENERATION (1979, Rainer Werner Fassbinder)

4.Providing background information very quickly
THE FALL (2006, Tarsem Singh)
THE FLOWER OF EVIL (2003, Claude Chabrol)
TREASURE OF THE BITCH ISLANDS
A VERY LONG ENGAGEMENT (2004, Jean-Pierre Jeunet)

5.Constant commotion
11'09"01 – SEPTEMBER 11: SEGMENT "ISRAEL" (2002, Amos Gitai)
BLACK CAT, WHITE CAT (1998, Emir Kusturica)

6.Many characters or dispersal of focal points
AMARCORD (1973, Federico Fellini)
SLINGSHOT (2007, Brillante Mendoza, Philippines)

7.Non-stop talking
CEASE FIRE (2006, Tahmineh Milani, Iran)
JFK (1991, Oliver Stone)
THE NEW GOD (1999, Tsuchiya, Japan)

8.Camera movement
MOTIONLESS CITY (2009, Wassachol Sirichanthanun)
YESTERDAY (2008, Sompot Chidgasornpongse)

9.Telling story obliquely
IN PRAISE OF LOVE (2001, Jean-Luc Godard)


My favorite fast-paced films include:

21.THE CASTLE (1997, Michael Haneke)

22.CHAOS (2001, Coline Serreau)

23.DOMINO (2005, Tony Scott)

24.LE DROIT CHEMIN (2004, Mathias Gokalp, France)

25.GARDENS IN AUTUMN (2006, Otar Iosseliani)

26.HAPPY END (1966, Oldrich Lipsky, Czechoslovakia)

27.L'HEURE DE POINTE (2002, Antonin Peretjatko, France)

28.LOST EMBRACE (2004, Daniel Burman, Argentina, A-)

29.MARIE'S HEART (2000, Suelbiye Guenar, Germany)

30.SWEET LULLABY (1993, Tarsem, music video of Deep Forest)
http://www.youtube.com/watch?v=vvnVdMpgQOk

31.TOKYO DRIFTER (1966, Seijun Suzuki)

32.YOU KILLED MY GIRLFRIEND (มึงฆ่าแฟนกู) (2008, Meathus Sirinawin)

33.VIVA MARIA! (1965, Louis Malle)

34.ZATOICHI:THE LIFE AND OPINION OF MASSEUR ICHI (1962, Kenji Misumi)

THERE (Ratchakorn, Potito, A++++++++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 11, 2009

1.THERE (Ratchakorn Potito, 65 min, A+)
There/รัชกร โพธิโต/65.00


2.THE SCHOOL BEAUTY (Prempapat Palitpolkarnpim + Prempapan Palitpolkarnpim, 30 min, A+)
the school beauty/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ , เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์/30.00


3.UNCOVER (Thiraporn Poo-ngarm, 20 min, documentary, A+)
uncover/ฐิระพร ภู่งาม/20.00


4.THE DAY THAT…(Anysay Keola, 8 min, A+)
The day that.../Anysay Keola/8.00


5.THIS SONG (Witchanont Somumjarn, 7 min, A+/A)
This Song/วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์/7.00

This film is produced by Anocha Suwichakornpong6.WHEREVER YOU WILL GO (Kanchat Rangseekansong, 5 min, A+/A)
Wherever You Will Go/คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง/5.00


7.WHY (Somchai Wachirajongkol, 3 min, A/A-)
why/สมชาย วชิระจงกล/3.00


8.KAMNERD (Alongkot Doungruksa, 3 min, A-/B+)
กรรมเนิด/อลงกต ด้วงรักษา/3.00


9.THE PROMOTER (Pawit Treemake, 12 min, B+)
The Promoter/ปวิตร ตรีเมฆ/12.00

NO VALID MATTERS AT ART CENTER CHULA

This is a news release from Art Center Chula:

No Valid Matters
By Assoc Prof Kade Javanalikikorn

At The Art Center, 7th Fl, Center of Academic Resources (Central Library), Chulalongkorn University
July 17 - August 22, 2009
Opening reception: Thursday July 23, 2009, 6-8pm

Artist's Statement
Most art viewers tend to have questions about abstract paintings regarding their meanings because what they see usually does not make sense to them. On the other hand, when they look at paintings that “make sense” to them, such as a portrait or a landscape, they seem to be satisfied with what they see and do not seem to care about the meaning of the painting.

For me, both kinds of paintings do not communicate with meaning but rather with emotions and feelings. It’s not necessary for viewers to “understand” or look for meanings; they simply need to get the mood and the feeling of the paining. The feelings that occur in the viewers obviously differ from person to person depending on personal background and experiences. Viewers who come from the same social background or experiences may feel similarly when looking at a painting. Therefore both kinds of paintings are examples of art that does not intend to convey meanings.

Some abstract paintings that most people think they do not understand and cannot make sense of, are not created to be understood; they do not offer meanings, they do not provide valid matters and do not offer anything for the viewer to seek. These paintings convey only emotions and feelings.

I want to show differences and similarities between abstract paintings which do not show any concrete things and paintings of things that we know and are familiar with. I want to show that both kinds of paintings can be perceived through moods, emotions and feelings, through the heart, without the need for meaning.

June 2008

For more information, please contact:
Siriwat Pokrajen (Yo)
PR Officer
Tel: 081-629-0457
Email: info.artcenterchula@gmail.com, siriwatpokrajen@yahoo.com

The Art Center
7th Fl, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University
Phyathai Rd, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2218-2965, Fax: 0-2218-2907
Email: info.artcenterchula@gmail.com
Monday-Friday 9am-7pm, Saturday 9am-4pm
Closed on Sunday & Public Holidays

Saturday, July 11, 2009

LITTLE LIFE (Roonggarn Gaewsuwon, A+++++)

NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 8-10, 2009


1.LITTLE LIFE (Roonggarn Gaewsuwon, animation, 6 min, A+)
Little Life/รุ้งกาญจน์ แก้วสุวรรณ/6.00


2.MOTIONLESS CITY (Wassachol Sirichanthanun, 11 min, A+)
Motionless City/วรรษชล ศิริจันทนันท์/11.00


3.I OPEN AT THE CLOSE (Supakit Seksuwan, 12 min, A+)
I Open at the Close/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/12.00


4.INSIDE OUT (Supakit Seksuwan, 21 min, A+)
Inside Out/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/21.00


5.SEDUCTION LULLABY (Napat Treepalawisetkun, 23 min, A+)
Seduction Lullaby/ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล/23.00


6.ISOLATED (Supat Gong-ubon, 30 min, A+)
ISOLATED/สุภัทร ก๋งอุบล/30.00
This is one of the funniest films I saw this year.


7.MAN AND GRAVITY (Jakrawal Nilthamrong, 23 min, A+)
man and gravity/จักรวาล นิลธำรงค์/23.00


8.MOON (Nathan Homsup, 7 min, A+)
MOON/ณัฏฐา หอมทรัพย์/7.00


9.REDMAN (Nuttapong Homchuen, 8 min, A+)
redman/ณัฐพงศ์ หอมชื่น/8.00


10.PERFECT GRAY (Kornkanok Srisomboon, 30 min, A+)
Perfect gray/กรกนก ศรีสมบูรณ์/30.00


11.I JUST WANT TO TALK TO YOU (Mai Taonalee, 26 min, A+)
I just want to talk to you/ใหม่ เต่านาลี/26.00


12.INNOCENT (Attachai Bootsorn, 20 min, A+)
Innosent/อรรถชัย บุตรสอน/20.00


13.RELATIONSHIP 2 YEARS 6 MONTHS (Atom Sumpuntaparp, 20 min, A+/A)
relationship 2 ปี 6 เดือน/อะตอม สัมพันธภาพ/20.00


14.PHANTOM OF A SNAKE (Fa Poolvoraluk, 4 min, A+/A)
phantom of a sanke/ฟ้า พูลวรลักษณ์/4.00


15.IN THE EYE (Suchart Sangchoo + Puttipong Junpeng, 13 min, A+/A)
In the eye/สุชาติ แสงชู , พุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ง/13.00


16.MV – RUM WONG ON SONGKRAN DAY (2009, Wassachol Sirichanthanun, 2 min, A+/A)
MV - รำวงวันสงกรานต์/วรรษชล ศิริจันทนันท์/2.00


17.MADE IN HEAVEN (Amorn Harinnitisook, 11 min, A)
made in heaven/อมร หะริณนิติสุข/11.00


18.HIDDEN (Suppaya Watanabe, 32 min, A)
Hidden/สัภยา วาตานาเบ้/32.00


19.POWER OF WORDS (Fa Poolvoraluk, 4 min, A)
power of words/ฟ้า พูลวรลักษณ์/4.00


20.HOME ALONE (Weerakorn Poowatananuntakul, 5 min, A)
Home Alone/วีรากร ภู่วัฒนะนันทกุล/5.00


21.HOUSE (Thai Praditgaysorn, 9 min, A)
house/ไท ประดิษฐเกษร/9.00


22.NEIGHBOR (Thanachart Siripattarachai, 6 min, A)
Neighbor/ธนชาติ ศิริภัทราชัย/6.00


23.POSSIBILITY (Tassana Harnruenggiat, 23 min, A)
Possibility/ทรรศน หาญเรืองเกียรติ/23.00


24.LEARNING (Satta Tachai, 8 min, A/A-)
Learning/ศรัทธา ทาไชย/8.00


25.LUMINOUS (Suchada Tupyang + Arpinun Jultong, animation, 6 min, A-)
LUMINOUS/สุชาดา ทัพยาง, อาภินันทน์ จุลทอง/6.00


26.I'D LIKE TO SAY I LOVE YOU IN THIS SONG (Kittisak Taweekitpinyo, 15 min, A-)
I'd Like to Say I Love You in This Song/กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ/15.00


27.I TERMINAL STATION I (Nuttaphan Pintaweekiet, 12 min, A-)
l สถานีปลายทาง l/ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ/12.00


28.LONELY DAY (Thitipun Tubtong, animation, 3 min, A-)
Lonely Day/ฐิติพันธ์ ทับทอง/3.00


29.MY FEELING IS GONE… (Weerapa Engmahassakul, 6 min, A-)
My feeling is gone.../วีราภา เองมหัสสกุล/6.00


30.RIVER TIMES (Kultra Kamolvisit, 23 min, A-)
River Times/กุลตรา กมลวิศิษฎ์/23.00


31.OTHER MOON (Thanachart Siripattanachai, 11 min, A-)
other moon/ธนชาติ ศิริภัทราชัย/11.00


32.LIFE (Pakpoom Inmai, 5 min, B+)
Life/ภาคภูมิ อินใหม/5.00


33.HOUSE OF FEEL (Weera Rukbankerd, 8 min, B+)
house of feel/วีระ รักบ้านเกิด/8.00


34.HOMECOMING (Suchart Sangchoo + Pagorn Purisotayo, 23 min, B+)
Homecoming/สุชาติ แสงชู, ภากร ปุริโสตะโย/23.00

35.ID 89 YOD CHAI NAI CHERM (Norachai Gatchapanont, 13 min, B+)
ID 89 ยอดชายนายเฉิ่ม/นรชาย กัจฉปานนท์/13.00


36.IF (Sukhum Ruengdech, 10 min, B+)
IF/สุขุม เรืองเดช/10.00


37.O-RE (Kraisak Kanchanakriangkrai, 18 min, B+)
o-re/ไกรศักดิ์ กาญจนเกรียงไกร/18.00


38.REWIND (Chloe de Calvalho, 1 min, B+)
Rewind/โคลเอ้ เดอ คาล วาลโย่/1.00


39.I AM HERO (Bas Chaba, 10 min, B+)
I am Hero/บาส ชะบา/10.00


40.OFFICE (Nawajool Boonpaknawig, 3 min, B+/B)
Office/นวจูล บุญพรรคนาวิก/3.00


41.LOS (Kanagorn Gorgittammagool, 22 min, B)
Los/คณากร ก่อกิจธรรมกุล/22.00


42.LOVE IS (Kittipat Sooksri, 19 min, B)
love is/กิตติพัฒน์ สุขศรี/19.00


43.ON THE TABLE (Pawit Treemake, animation, 9 min, B)
On the table/ปวิตร ตรีเมฆ/9.00

SOCIAL FUNDAMENTALISM STUDIES (Suebsang Sangwachirapiban + Powarong Boonchoui, A+++++)

I just went to see the exhibition TRUELIES (A) at Art Center Chula yesterday. I like the animation SOCIAL FUNDAMENTALISM STUDIES (2009, Suebsang Sangwachirapiban + Powarong Boonchoui, A+) very much. It is very beautiful and thought-provoking.

The information below is from an e-mail I received from Art Center Chula a few weeks ago:

"Sawasdee krub,

On Friday June 12, The Art Center had an opening reception for the "TRUELIES" group exhibition, which features works of various mediums by five artists, who are mostly Chula people. The reception received a larger group of visitors than other shows. A lot of them were students who came to see what their art (and political science) teachers have come up with as comments on and solutions to all the crises Thailand is facing.

"TRUELIES" will run until July 11. And of course, there will be an artists' talk by the five artists, who, in this case, have been assigned a role of a curator and a critic as well. Once the date and time are settled, I'll be emailing you again.

Meanwhile, I have a review by Narongsak Nilkhet (one of the young art critics from the Brand New 2009 project) as some info accompanying this exhibition.

***
Smiling with tears

Truths and lies aren’t always easy to identify. With a continuous, free-flowing movement of consumerism and globalisation, individuals are free to choose whatever product they want to buy and whichever information they want to receive. Yet, no one knows for sure if the facts they have in hand come with any hidden agendas. Just like what we say in Thai, one knows the face, but not the heart. Today, as Thai society is faced with crises of all sorts, there’s a phenomenon where certain people come out to propagate their ideologies to earn public trust and exploit this opportunity for their own gain. Sound judgement is an important tool for living in today’s society.

These difficulties and complexities are what everybody in society has been talking about. They are described and portrayed in different formats. ‘TRUELIES’ is another attempt to reflect the turmoil Thailand is going through and brainstorm for new solutions. Not only have all the five artists in this show shed light on these complex issues, but also added another layer of complexity to the exhibition. Each artist has been assigned a role of a curator as well as a critic.

‘Love is Blind’, video art by Top Changtrakul, tells a love story between a foreign man and a Thai woman who are having a romantic dinner at a restaurant by the river. As the waiter hands them the menus, the couple start their sweet, yet emotionless conversation. The video alludes to the social value that sees rural girls with little education wanting to take a shortcut to wealth by having a foreign husband. This trend comes from the fact that Thai women who are married to a foreigner tend to have a luxury life, receiving money from their husbands. When there are successful examples to see, others follow suit in hope of having the same fate. But whether marrying a foreign man will make them happy, that’s another story.

‘Cook Book’, an acrylic on canvas by Sujin Wattanawongchai, has multi-coloured rectangular stripes painted on the four canvases, reminiscent of national flags. Written on them are large-scale words – MONEY, POWER, POLITICS, GOLD, OIL and DRUG, all as colourful as their backgrounds. These words describe problems in Thai society today. On them is another layer of Thai phrases, equally gaudy, splattered across the canvases. They include: work for 1,500 and undress for 5,000; work hard for a comfortable life; a fighter; meet you when my husband doesn’t notice; know the face, not the heart; please don’t bullshit; dump me and you’ll be dead; not handsome but hot; etc. These are what we often found at the back of big trucks, just for the pleasure of other drivers following behind. They represent the livelihoods of people in the lower class as well as how they can always find some fun out of their lives. The bright colours of this work speak about a society of consumerism. The large English words point out the problems the society is facing. And the Thai phrases show the fun-loving, good nature of Thais. No matter how big the problems in their lives are, they fight smilingly as if things weren’t too bad.

The interactive installation “Phaa Paa (Well Wishes) to Help the Country” by Apichart Pholprasert is inspired by the Thai Phaa Paa Sa Mak Kee tradition, creating an atmosphere of a temple fair with Thai-style decorations. Apichart’s work has strings of small white flags hanging down from the ceiling to be tied with the Phaa Paa trees on the floor, which contain well wishes for Thailand. On one nearby wall is a map where The Golden Axe [referring to the shape of the country] is painted on by black colour. On the map, there are also gold leaves and holy threads. Not so far from the tree are a table and a chair where visitors can sit down to write well wishes for Thailand. And they’re definitely encouraged to do so.

The “Social Fundamentalism Studies” video art by Suebsang Sangwachirapiban and Powarong Boonchoui consists of old maps from different periods accompanied by Western classical music. The maps show how powerful nations fight for territories and have animals symbolic of these countries running around the globe. It’s obvious that the lines dividing countries changed throughout the time. They’re simply human creations. There’s also an inkjet picture by Suebsang entitled “Inter Under Condition”, depicting a spiral galaxy. In the middle is a bright shining star where a line of words, such as Inter Under Powerfulness, Inter Under Diplomatic, Inter Under Passion, spirals out of the center. The work wants to talk about how human beings are under these conditions that they’ve created themselves, playing the role of God creating things on earth and in the universe.

“Truthlies”, video art by Jiraporn Laocharoenwong, the only female artist is this show, features interviews with common people, including a motorcycle taxi guy, a shoe repairer, a street vendor, a security guard, a maid, a school student and a university student. They give their opinions on several issues related to their lives, such as politics and the economy. These are the people who are the majority of the country, but their voices are rarely heard or recognised. In this work, many interviewees are rather playful in their answers, which we don’t know if they come up with these ideas themselves or if they’re simply saying things they have listened from the media.

What the five artists are attempting to do is offer solutions to the chaos today’s society is facing. They hope to make this country a better, happier place, something we all want. Looking at the bright side, it’s obvious that the Thai people have become more alert to what’s going on around them, which undeniably affects their livelihoods. Problems come with pain and pain can be a good reminder that we all should re-examine the situation we’re in, learn from it and prevent it from happening again in the future.

For more information, please contact:
Siriwat Pokrajen (Yo)PR Officer
Tel: 081-629-0457
Emails: http://us.mc325.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info.artcenterchula@gmail.com, siriwatpokrajen@yahoo.com

The Art Center
7th Floor, Center of Academic Resources (Central Library)
Chulalongkorn University
Phyathai Pathumwan Bangkok 10330
Tel: 0-2218-2965, Fax: 0-2218-2907
info.artcenterchula@gmail.com
Monday-Friday: 9.00-19.00 น.
Saturday: 9.00-16.00 น.
Closed on Sunday and public holidays"

Friday, July 10, 2009

I DID NOT DREAM LAST NIGHT (Taiki Sakpisit, A+)

SOME NEW THAI FILMS I SAW ON JULY 7, 2009

1.'...I did not dream last night,' (Taiki Sakpisit, 10 min, A+)
'...I did not dream last night,'/ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์/10.00


2.9>>>11 (Charlie Janpaga + Parinya Gatesri, 36 min, A+)
9>>>11/ชาลี จันผกา / ปริญญา เกตุศรี/36.00


3.ALONES (Somchai Wachirajongkol, 4 min, A+)

Alones/สมชาย วชิระจงกล/4.00


4.112 (2009, Wiwat Lertwiwatwongsa, 4 min, A+)
112/วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา/4.00


5.A..LONE..LOVE…(Pipat Wanlom, 10 min, A+/A)
A..Lone..love.../พิพัฒน์ หว่านล้อม/10.00


6.AUDITION (Silanon Intawiset, 13 min, A+/A)
Audition/ศิลานนท์ อินทวิเศษ/13.00


7.3000 (Tintawon Burawat, 6 min, A+/A)
3000/ทินตะวัน บุรวัตร์/6.00


8.FIRST BRA (Atitya Janprasert, 13 min. A+/A)
..ชิ้นแรก/อาทิต์ยา จันทร์ประเสริฐ/13.00


9.3 CUP (Nattaporn Wongjaksu + Jariyaporn Chaiyato + Giatnun Tangwipas, 7 min, animation, A)
3 cup/ณัฐพร วงษ์จักษุ,จาริยาพร ไชยะโท,เกียรตินันต์ ตั้งวิภาส/7.00


10.A RIPPED TEDDY FILM (Ploypun Wisetsintop, 6 min, A)
A Ripped Teddy Film/พลอยพรรณ วิเศษสินธพ/6.00


11.A CHRONICLE OF LOVE AND PAIN (2009, Kanchat Rangseekansong, 21 min, A)
A Chronicle of Love and Pain/คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง/21.00


12.23.59.59 (Patipan Janto, 17 min, A)
23.59.59/ปฏิภาณ จันทร์โท/17.00


13.AT THE ROADSIDE (Gamoltorn Ekwattanakit, 14 min, A)
At the Roadside/กมลธร เอกวัฒนกิจ/14.00


14. ACCIDENTAL HOST (Supachai Puntupat, 19 min, A)
Acidental Host/ศุภชัย พันธุแพทย์/19.00


15.76795 (Krisada Tipchaimeta, 20 min, A)
76795/กฤษฎา ทิพย์ชัยเมธา/20.00


16.BELIEVE (Sittisak Gaewjaroenrungreung, 9 min, animation, A-)
Believe/สิทธิศักดิ์ แก้วเจริญรุ่งเรือง/9.00


17.BEDROOM (Nuttaphan Pintaweekiet, 8 min, A-)
Bedroom/ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ/8.00


18.BLACK DIARY (Gritsana Ginggaew, 20 min, A-)
black diary/กฤษณะ กิ่งแก้ว/20.00


19.15:MINUTES (Gaton Tamwijitdech, 20 min, A-)
15:นาที/กตัณณ์ ธรรมวิจิตเดช/20.00


20.ALL ABOUT BODYSLAM (Nuttapol Polruksa, 14 min, A-/B+)
All about Bodyslam/ณัฐพล พลรักษา/14.00


21.BIKEWAY (Supakit Seksuwan, 4 min, B+)
Bikeway/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/4.00


22.5 MINUTE WAR (Achira Noktase, 28 min, B+)
5 minute war/อชิร นกเทศ/28.00


23.17 SIGHTSEEING (Teerapat Rojanapremsook, 15 min, B+)
17 สัญจร/ธีรภัทร โรจนาเปรมสุข/15.00


24.A LETTER TO BANGKOK (Siwapan Muntanakit, 17 min, B+)
A Letter to Bangkok/ศิวปาญ มั่นธนะกิจ/17.00

25.4 MINUTES FOR ME TO KNOW YOUR HEART (Ormjai Busabong, 11 min, B- )
4 นาที ขอให้ฉันได้รู้หัวใจเธอ/อ้อมใจ บุษบง/11.00

Tuesday, July 07, 2009

FOUR STAGE PLAYS AT MAKHAMPOM STUDIO

จดหมายข่าวมะขามป้อมสตูดิโอ

กรกฎาคม 2552
ลิเกเรื่อง "ไฟซ่อนเชื้อ"
ให้เรื่องโดย : ชโลมจิตร ชนะมิตร
วันที่ :13 กรกฎาคม 2552
เวลา : 19.30 น.
บัตร : ฟรี
สำรองที่นั่ง : 086-7551160
ข้อมูลเพื่มเติม คลิก

ละครเวทีเรื่อง "เพื่อนสาวผีดิบ"
เราต่างก็รอเวลา ที่จะหวนกลับมาเล่นงานมนุษย์ในโลกนี้ อย่างอดทนเสมอ
กำกับ : กั๊ก วรรณศักดิ์ สิริหล้า
นักแสดง : วรรณศักดิ์ สิริหล้า และ สุมณฑา สวนผลรัตน์
วัน : 14 -17 กรกฎาคม 2552
เวลา : 19.30 น.
บัตร : 150 200 250
สำรองที่นั้ง : 089-1127778
ข้อมูลเพื่มเติม คลิก


สิงหาคม 2552
ลิเกเรื่อง "น้ำตาแม่"
ให้เรื่องโดย : ชโลมจิตร ชนะมิตร
วันที่ :10 สิงหาคม 2552
เวลา : 19.30 น.
บัตร : ฟรี
สำรองที่นั่ง : 086-7551160
ข้อมูลเพื่มเติม คลิก

ละครเวทีเรื่อง "อินทรีแดงแผลงฤทธิ์"
กำกับ : สนธยา สุชฎา
นักแสดง : นีลชา เฟื่องฟูเกียรติ์ ,วรวิทย์ แก้วเพชร,
ปิยมาศ วัยวัฒน์ , ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์ และ สุรชัย มิดำ
วัน : 21-23 , 28-30 สิงหาคม 2552
เวลา : ศุกร์ 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 14.00 น. และ 19.30 น.
บัตร : 200 300
(ซื้อบัตรล่วงหน้าก่อน 12 ส.ค. รับส่วนลด 50 บาท)
สำรองที่นั้ง : 082-5618675
ข้อมูลเพื่มเติม คลิก

more information www.makhampomstudio.net

WISH LIST FOR MAY 2009

WISH LIST FOR MAY 2009

A. FILM WISH LIST

1.BLOOD APPEARS (2008, Pablo Fendrik, Argentina, 95 min)

2.BORDERLINES (2008, Lyne Charlegois, Canada)

3.FILMPHOBIA (2008, Kiko Goifman, Brazil, 80 min)

4.THE KOREAN WEDDING CHEST (2009,Ulrike Ottinger,82 min)

5.MY TEHRAN FOR SALE (2009, Granaz Mouusavi, Australia/Tehran, 96 min)

6.PERFECT LIFE (2008, Emily Tang, China)

7.PINK (2009, Rudolf Thome, Germany)

8.THE ROOM IN THE MIRROR (2009, Rudi Gaul, Germany, 106 min)

9.SOAP AND WATER(2009, Susan Gluth, Germany, documentary, 85 min)

10.THEY ALL LIE (2009, Matias Pineiro, Argentina, 75 min)

11.WAS DU NICHT SIEHST (2009, Wolfgang Fischer, Germany, 91 min)

12.YURI'S DAY (2008, Kirill Serebrennikov, Russia, 137 min)


B.EXPERIMENTAL FILM/VIDEO ART WISH LIST
(from Artforum magazine)

1.THE ABANDONED SHABONO (1976, Juan Downey, Chile, 27 min)
http://www.artinfo.com/galleryguide/19670/6216/115592/nohra-haime-new-york/exhibition/juan-downey-meditation-drawings/press_release/

" In pursuit of the last primitive tribe of the Americas, Juan Downey’s ‘The Abandoned Shabono’ focuses on the Amazon Rain Forest. The shabono is the circular communal dwelling built by the Yanomami Indians. The artist presents the building as a metaphor for the social structure and spiritual environment of an ecologically sound culture that is threatened by advancing civilization. "

2.ABOVE ALL I'M AN ART LOVER (2009, Christian Jankowski)
http://www.regenprojects.com/exhibitions/2009_1_christian-jankowski/pressrelease/

" Regen Projects is pleased to present Above All I'm an Art Lover, an exhibition of work by German artist Christian Jankowski. Conceptually based, his projects blur the boundaries between fiction and reality, often involving a dialogue with a specific social environment. Defying conventional notions of media and performance, Jankowski's past collaborators include magicians, fortunetellers and Customs guards. Exploring the position of the artist, he welcomes what is often a spontaneous or unexpected development as a result of his collaborations. Consequently, participants take on an active role in the work becoming contributors as opposed to subjects, and their association ultimately dictates the development of the work. Combining fictional situations with social interactions, Jankowski is able to create surprising and humorous intersections between popular culture, theatricality and the question of authorship. Employing the media of film and television, he is able to explore the art world and its discourse.

Jankowski's earnest engagement of his medium enables him to recapture art's mystery. His use of a circular mode of production presents a critique of the contemporary relationship between artist and viewer and attempts to break down the speeded-up forms of communication which have worsened our contemporary alienation. In addition, he embeds a strong sense of a human presence in his work through a transformative use of collaboration, humor, the subjective voice and the somewhat naïve manner in which he approaches technology.

(Jeff Fleming, "Christian Jankowski: The Big Wow," in Christian Jankowski: Everything Fell Together. Des Moines, Iowa: Des Moines Art Center, 2005. p. 13) "


3.Artur Zmijewski's videos from Poland
http://www.culture.pl/en/culture/artykuly/os_zmijewski_artur
" Artur Zmijewski is a radical artist, realising extreme artistic concepts. In his works, in a nearly obsessive manner he thematises the human body perceived in the context of its physicality, its base biological functions. This perspective imposes questions about the relationship between the body, susceptible to illness and decay, and the sphere of human mind and spirit. What the artist finds most interesting, are cases, where heavy bodily dysfunction and severe disease foreclose any possibility of participation in social life and even destroy the mind. At the same time, he admits, those defects create a kind of otherness, seductive and much more telling than anything we consider normal. And this is Zmijewski at his most poignant. "

4.GOD (2007, Ragnar Kjartansson, 30 min)
http://www.youtube.com/watch?v=j5xYLXvnVO8

5.Lawrence Jordan's films
http://www.canyoncinema.com/J/Jordan.html

6.A LIFE OF ERRORS (2006, Nicholas and Sheila Pye)
http://www.angellgallery.com/exhibitions/?detail=35
" The Pyes' oeuvre is an exploration of the magnetic attraction of opposites, and a visual depiction of the struggle to retain one's sense of self in a close relationship with another person. Compelled beyond reason, the figures in the film wage a war with one another—grabbing tokens of the other’s person (locks of hair are slyly snipped) and setting traps. Perhaps most unsettling of all, the attacks are executed consensually. A blindfolded Nick allows Sheila to lead him around and over sharp and broken objects as the soles of his feet are cut. In a parallel, climatic scene, Sheila is guided by Nick into a circle defined by a fuse. She, masked and docile, jumps rope as he sets the ring on fire. The flames, her activity, and (metaphorically) the violent passion that hangs over the entire scenario consume all the oxygen in the small space, causing Sheila to collapse. Nick meets his own fate when he delivers Sheila’s lifeless body to her bed only to fall over a rope that she has rigged to trip him. "

7.LOUDLY, DEATH UNTIES (2007, Nicholas and Sheila Pye, 11 min)
http://twitchfilm.net/site/view/an-excerpt-from-nicholas-and-sheila-pyes-louly-death-unties/
" A banshee girl burrows her way into the back room of a couple’s home, releasing foreboding wails in this expressive and captivating experimental short. When one of the lovers begins succumbing to mysterious forces, it seems the banshee’s prophecy will be inevitably fulfill. "

8.LOVELY ANDREA (2007, Hito Steyerl, 30 min)
http://www.youtube.com/watch?v=JRQ8_t1s8yk
http://www.sixpackfilm.com/catalogue.php?oid=1621&lang=en

"If all pictures became current, in that they pass by and in doing so, are connectable with one another, whether elegantly or obscenely, through translation or association—how would it be possible to fasten down a picture? Hito Steyerl’s light-hearted picture translations are about fastening things in an elegant-obscene way: In Tokyo she is looking for a photo series that she posed for in 1987 as a “rope bondage” model. While making inquiries with experts and authorities in the bondage arts (which are mainly marketed online nowadays), she found what she was looking for in a magazine archive. The cinematic tension is extremely high just now says the translator while Steyerl looks through photos of herself from her days as a film student. Something that fastens, but no biographical final revelation; instead, the discovered photographs fall into the slipstream of an informally networked archive of a life with bondage as conveyed by the media—in the sense that the master and slave games, as they’re called, have become entirely normal."

9.NACH SPANDAU (2008, Claire Hooper, 53 min)
http://www.frieze.com/shows/review/claire_hooper
" Nach Spandau (2008), a new film by Claire Hooper, is a demonstration of an artist well versed in the language, techniques and motifs of cinema. While the work comes, at times, dangerously close to a staid retread of familiar precedents, Hooper manages to engage for the film’s entire 52-minutes, as she documents one of Berlin’s most architecturally attractive Metro lines: the U7. Spanning from the eponymous terminal to the city’s south-eastern fringes, the line was designed between 1971 and 1984 by engineer Rainer G. Rummier and is a mix of decorative Modernist stylings and run-down shopping kiosks. Hooper impressionistically documents each station with a series of collaged, forensically slow pans. The film isn’t narrated, the only sounds being the occasional rumble of a passing train or the crackle of a PA announcement "


10.THE PAPER WALL (2004, Nicholas and Sheila Pye)
http://videomedeja.org/en/nicholas-and-sheila-pye

" Nick and Sheila Pye primarily work with video and photography, their projects explore themes of intimacy and emotional interdependence. In their ten-minute video titled 'The Paper Wall', a thin division stands between two characters in separate bedrooms. The two protagonists - played by the artists – use nonverbal communication of fear and desire. They grow increasingly dependant on one another while performing a series of choreographed gestures that include basic bodily functions such as breathing and urinating. The silent characters in the Pyes' moody, erotic video open the work to several potential narratives "


11.ROOFTOP ROUTINE (2007-2008, Christian Jankowski)
http://www.facebook.com/video/video.php?v=32246520673

12.SEX IS SENTIMENTAL (2009, Erik van Lieshout, 21 min)
http://www.artnet.com/magazineus/reviews/robinson/robinson2-6-09.asp

" Using a makeshift animation table and narrating the action as he goes, Van Lieshout combines drawings, collage, photographs, scrawled titles and live action into a cascade of funky imagery seemingly without style or technical guile. Artless and insouciant, the narrative nevertheless flows along with considerable verve and wit, propelled almost entirely by the force of the artist’s own charming personality. "

13.UNIVERSAL CITIZEN (1986, Peter Thompson, 23 min)
http://www.jonathanrosenbaum.com/?p=7740

14.UP! (2007, Erik van Lieshout)
http://www.frieze.com/issue/review/erik_van_lieshout
" For ‘UP!’ (2005) Van Lieshout underwent therapy, focusing on his relationship with his mother. His lofty goal was to learn tolerance and thus overcome personal crisis. Van Lieshout concludes that he is, like his mother, unable to listen. The problem is that he constantly needs to talk. But rather than being simply a mouthpiece for himself, the work forms the framework for a plural narrative structure: for his own actions and utterances, in direct speech to his mother and his therapist and as a commentary on the film we are watching. ‘I wanna be in control, on top, in control’, the artist notes soberly, referring to his ‘ego’, over which he clearly loses control on a regular basis "

15.WHY WE MEN LOVE TECHNOLOGY THAT MUCH (1985, Stefaan Decostere, 65 min)
http://www.filmfestivalrotterdam.com/professionals/programme/public-programme-schedule/film.aspx?ID=05fe7a5e-bea2-4dfe-83c2-8f8a6375da34
" The documentary Why We Men Love Technology That Much was made in 1985 to analyze the close relation between war and technology. The video shows how war, speed and technology organize and reorganize reality, until only filtered reality remains. The artists - Klaus vom Bruch in video and Jack Goldstein in paint and sound - propose their personal artistic versions of it.Since then, no radical change has occurred in the relation between war and technology. It has only became more intensified. Technology brings the logic and reality of war even closer into our daily lives. Nowadays we all are actively involved with media. Digitisation, virtualisation and automation are our major interactions on a massive scale with technology. They guideline the basic moves possible in the playing field here. "

16.WORD AS WILL AND REPRESENTATION (2007, Roy Arden)
http://www.royarden.com/worldas.html

17.THE WORLD OF LYGIA CLARK (1973, Eduardo Clark, 27 min)
http://www.lygiaclark.org.br/ingles3.htm

18.Yael Bertana's videos
http://www.krytykapolityczna.pl/Zaproszenia/Mary-Koszmary-fragment-filmu/menu-id-50.html
http://kafee.wordpress.com/2008/06/15/a-jewish-state-in-germany-as-an-artwork/


C.TRIBUTE WISH LIST
Mariko Okada, a Japanese actress

1.DANCING GIRL (1951, Mikio Naruse)

2.THE WOMAN WHO TOUCHED THE LEGS (1952, Kon Ichikawa)

3.MY WONDERFUL YELLOW CAR (1953, Senkichi Taniguchi) written by Akira Kurosawa

4.HUSBAND AND WIFE (1953, Mikio Naruse)

5.THE LOVERS (1953, Kon Ichikawa)

6.FLOATING CLOUDS (1955, Mikio Naruse)

7.WOMEN IN PRISON (1956, Seiji Hiramatsu) starring Setsuko Hara and Kinuyo Tanaka

8.FLOWING (1956, Mikio Naruse)

9.SEASON OF THE WITCH (1958, Minoru Shibuya)

10.AN AFFAIR AT AKITSU (1962, Yoshishige Yoshida)

11.THIS YEAR'S LOVE (1962, Keisuke Kinoshita)

12.ESCAPE FROM HELL (1963, Kazuo Inoue)

13.RADISHES AND CARROTS (1964, Minoru Shibuya) from Yasujiro Ozu's story

14.THE SCENT OF INCENSE (1964, Keisuke Kinoshita, 201 min) starring Nobuko Otowa and Kinuyo Tanaka

15.A STORY WRITTEN WITH WATER (1965, Yoshishige Yoshida)

16.WOMAN OF THE LAKE (1966, Yoshishige Yoshida) from the story of Yasunari Kawabata

17.TWO WIVES (1967, Yasuzo Masumura)

18.THE AFFAIR (1967, Yoshishige Yoshida)

19.FLAME AND WOMEN (1967, Yoshishige Yoshida)
20.AFFAIR IN THE SNOW (1968, Yoshishige Yoshida)

21.THE TIME OF RECKONING (1968, Tadashi Imai)

22.FAREWELL TO THE SUMMER LIGHT (1968, Yoshishige Yoshida)

23.EROS PLUS MASSACRE (1969, Yoshishige Yoshida)

24.HEROIC PURGATORY (1970, Yoshishige Yoshida)

25.CONFESSIONS AMONG ACTRESSES (1971, Yoshishige Yoshida)

26.I AM A CAT (1975, Kon Ichikawa) from the novel of Natsume Soseki

27.THE FALL OF THE AKO CASTLE (1978, Kinji Fukasaku, 159 min)

28.THE ADVENTURES OF KOSUKE KINDAICHI (1979, Nobuhiko Obayashi)

29.THE GEISHA HOUSE (1999, Kinji Fukasaku)D.ART EXHIBITION WISH LIST

David Levinthal, a photographer
http://www.davidlevinthal.com/works.html

--HITLER MOVES EAST 1975-1977
http://farm4.static.flickr.com/3555/3694833824_816bf9dfa5_o.jpg

--MODERN ROMANCE 1984-1986
http://farm4.static.flickr.com/3593/3694833838_12d60b6a36_o.jpg

--THE WILD WEST 1987-1989
http://farm3.static.flickr.com/2446/3694833860_e1a632ee27_o.jpg

--AMERICAN BEAUTIES 1989-1990
http://farm3.static.flickr.com/2468/3694833820_9ab9e0101b_o.jpg

--MEIN KAMPF 1993-1994
http://farm4.static.flickr.com/3631/3694833830_526493a34d_o.jpg

----------------------------------


Wish list for April 2009
http://celinejulie.blogspot.com/2009/05/wish-list-for-april-2009.html

WISH LIST FOR MARCH 2009
http://celinejulie.blogspot.com/2009/04/wish-list-for-march-2009.html

WISH LIST FOR FEB 2009
http://celinejulie.blogspot.com/2009/04/wish-list-for-feb-2009.html

WISH LIST FOR JAN 2009
http://celinejulie.blogspot.com/2009/04/wish-list-for-january-2009-full-version.html

WISH LIST FOR 2007 AND 2008
http://celinejulie.blogspot.com/2009/04/film-wish-list-in-2007-and-2008.html
Monday, July 06, 2009

FAVORITE THINGS IN MAY 2009

FAVORITE THINGS IN MAY 2009

A.FAVORITE FILMS

1. DEUX (2002, Werner Schroeter, Germany, A+)

2. THE HORSEMEN (2008, Jonas Akerlund, A+)
As for now, I don't think this is a good film at all. But I have to give it A+ and rank it as my second most favorite film of May because I can't deny the power the film has over me. After I saw this film on May 9, I gave it only A-. I don't think the film, which is produced by Michael Bay, is exciting at all. It has almost no suspense. I don't even like the ending. The killer hates his father because his father has never come into his room for two years. I think it is ridiculous. My friends and I would love and cherish a father like this. What we hate is the father or mother who came into our room and pry into our belongings. The ending of the film seems to support nosy parents, which is something I can't agree with.

But during the past two months after I saw this film, I have found that there are two characters in this film whom I can't stop thinking about, whom I really care about. They are Kristen (Zhang Ziyi) and Corey (Patrick Fugit). That doesn't mean I agree with what they do. It just means that I just want to hug them, console them, and say to them, "I understand your pain.” There are no other characters I have seen lately which make me want to do this. Even characters in truly great films such as THE FEAST and CAPTAIN AHAB don't make me feel like this.

I saw the Thai-censored version of this film. The rumour says that this censored version is 20 minutes shorter than the uncut version. I don't know if I would like this film more or less if I have seen the uncut version. I hate gore. So maybe I will like this film less if I have seen the full version. Maybe if I have seen the full cruelty of Kristen and Corey, I may stop wanting to hug and console them.


After I saw THE HORSEMEN, I have three wishes:

1.Someone should make a film about Kristen (Zhang Ziyi) and treats this character as well as MONSTER (2003, Patty Jenkins, A+) treats Aileen Wuornos.

2. Someone should make a film about Corey (Patrick Fugit) and treats this character as well as MONSTER (2003, Patty Jenkins, A+) treats Aileen Wuornos.

3.Someone should make a film about the meeting in prison between Kristen and Sophie (Sandrine Bonnaire) from LA CEREMONIE (1995, Claude Chabrol, A+).

I also like a comment about this film in imdb very much. http://www.imdb.com/title/tt0892767/usercomments?start=10

" But its when the movie is over and you take a breather and you think about what you just saw....That's when you realize this film wasn't so much about the physical torment and pain we humans cause each other(in this movie it's a lot!),as much as it tells us what can happen when we get mentally damaged.When we get abandoned.When we get manipulated,get misunderstood,get lost"

In a way, I think THE HORSEMEN is a perfect antidote to such films as DEPARTURES (2008, Yojiro Takita, A-), THE FIRST DAY OF THE REST OF YOUR LIFE (2008, Remi Bezancon, A-), or FIREFLIES IN THE GARDEN (2008, Dennis Lee, A-/B+), which present family problems in a way which doesn't satisfy me.

So, I repeat it again. I don't think THE HORSEMEN is a good film, but I love this film, because I can't stop thinking about the pain of Kristen and Corey.


3.RULE # 1 (2008, Kelvin Tong, Hong Kong/Singapore, A+)

I think this film presents the topic of extrajudicial killings in a very interesting way. In the opening scene of this film, the viewers can't distinguish the cop from the criminal. So the opening scene of this film tells the viewers indirectly that this film is not just a ghost story, but this film is about cops turning into criminals.

The title of this film is very intriguing, too. In the film, the rule number one in the hero's police department states that the police must LIE to the public that there are no ghosts. So the title of this film implies that the real subject of the film is about the police's lying to the public.

In a later scene in the film, the hero faces policemen from another department. The hero must tell them what the rule number one for general policemen is. And the rule number one for general policemen is about how policemen can use gun when confronting criminals. So the title of this film also implies that the real subject of this film is about extrajudicial killings, too.

4.WINGED CREATURES (2008, Rowan Woods, A+)

I love the characters in this film very much. They are unlikeable, but I really like them, especially the character played by Kate Beckinsale. The character played by Dakota Fanning somehow reminds me of the former US government, because this character, who may be pseudo-religious, faces a terrible event (like 9/11), but she uses this terrible event for her own gain, and order hers friend (whose brother is a war veteran/victim, so this friend character may represent the USA military) to lie about this event for her own gain. This friend character becomes mute, like some soldiers who saw the terrible things in war but don't talk about them for the government's sake.


5. HEARTBREAK LIBRARY (2008, Jeong-kwon Kim, A+/A)


B.FAVORITE THAI FILMS

1.BODILY FLUID IS REVOLUTIONARY (2009, Ratchapoom Boonbunchachoke, A+)
Since this film is 35 minutes long, I include this film in the Thai film category, instead of the Thai short film category, which I reserve for films not longer than 30 minutes.

2. I DON'T GIVE A DAMN (CHANG MUN CHUN MAI CARE) (1986, M.L. Bhandevanop Devakul, Thailand, A+)

3. THE LAST LOVE (1975, Chatrichalerm Yukol, A+)

4.HIS NAME IS GARN (1973, Chatrichalerm Yukol, A+)

5.I DON'T WANT TO BE THE COLONEL (1975, Chatrichalerm Yukol, A+)

6.MAE NAK PHRA KHANONG (1959, Rangsee Tasanapayak, A)
http://thaifilmjournal.blogspot.com/2009/05/photo-essay-cine-bananas-and-mae-nak.html

7.ONCE IS MORE THAN ENOUGH (1988, Manop Udomdej, A)

8.THE ACCUSATION (หย่าเพราะมีชู้) (1985, Manop Udomdej, A)


C.FAVORITE DOCUMENTARIES

1.S21, THE KHMER ROUGE KILLING MACHINE (2002, Rithy Panh, Cambodia, A+)

2.THE PINOCHET AFFAIR (2001, Patricio Guzman, Chile, A+)

3.THE SARI SOLDIERS (2008, Julie Bridgham, Nepal, A+)

4.WAR, LIVES & VIDEOTAPE (1991, Nick Danziger, Afghanistan, A+)

5.FROM ENDLESS WARS (2003, Laurent Becue-Renard, A+)

6.TOTAL DENIAL (2006, Milena Kaneva, Myanmar, A+)

7.YESTERDAY, TODAY, TOMORROW (2005, Naoi Riyo, Thailand, A+)

8.FRONTLINE: LAOS (2008, Ruhi Hamid, A+)

9.A KIND OF CHILDHOOD (2001, Tareque Masud & Catherine Masud, Bangladesh, A+)

10.PHULBARI (2006, Ronald Halder + Philip Gain, Bangladesh, A+)


D.FAVORITE THAI DOCUMENTARIES

1.UNDERSTANDING ART IS EASY (2009, Jakrawal Nilthamrong, A+)

2.HMONG NJUA BABY HEALING (2005)
This is a documentary shown in the exhibition SONG OF MEMORY at the Jim Thompson House.
http://www.jimthompsonhouse.com/events/Songs_of_Memory.asp

3.UNTITLED (A THAI STUDENT ABROAD, HIS WIFE & THEIR CAT) (around 1971, Somkiat Onwimol, A+)

4.UNTITLED (SATREE WITTAYA SCHOOL'S SPORT DAY (1973, A+)

5.I AM THE DIRECTOR (2009, Nitchapoom Chaianun, A)


E.FAVORITE THAI SHORT FILMS

1. PARAPARUMPULIANPULIAN (2009, Pawara Chatchawalpreecha, A+)

2. MAHJONG (2009, Napa Sasaluck, A+)

3. GRANDMA CHA WANTS TO BE SURREAL (2009, Saowapak Suriyawongpaisarn, A+)

4. MEET (POB) (2009, Woottipun Deepunya, A+)

5. HIDE AND SEEK (SORN AB) (2009, Pongsuk Intanom, A+)

6. STAINED (2009, Manusrawee Wongpradoo, A+)

7. SOAP OPERA (NANG NAM NAO) (2009, Garutploy Thamgaew, A+)

8. ULTRAMAN (2009, Napaswon Sirisukon, A+)

10. WRONGDOER (2009, Pongpattana Puangkwamsook, A+)


F.FAVORITE ANIMATIONS

1.WHAT IS MY ART? (2009, Tossapol Tiptinagorn, A+)

2. A PRINCESS WITH LONGAN EYES (JAO YING TA LUMYAI) (2009, Chanokporn Chootikamoltham, animation, A+)

3.RETURN TO POINT (2006, Arlo Mountford, A+)
http://celinejulie.blogspot.com/2009/05/information-on-hacienda-must-be-built.html


G.FAVORITE STAGE PERFORMANCES

1.COFFEE LOVE (2009, Sakchai Kiatpunyaohpart, A+)

2.LITTLE LOVE (รักเล็กๆ) (2009, Wattanachai Treedecha, A+)

3.LOVE YOU, HUG OTHERS (รักเธอ กอดคนอื่น) (2009, Wanatsanun Sasom, A+)

4. KUN KAG NAK TAN (2009, Chaichumpol Boonmeepolakit + Sirikarn Bunjongtud, Thai stage play, A+)

5.TIME'S UP (2009, Farida Jirapun, A+)


H.FAVORITE ART WORKS/EXHIBITIONS

1.The paintings about King Tilokarach in the exhibition TO PAINT MY HOMELAND (Phongphun Ruannunchai)
http://celinejulie.blogspot.com/2009/05/theres-something-about-king-tilokarach.html

2.THE SECOND BANGKOK TRIENNALE INTERNATIONAL PRINT & DRAWING EXHIBITION

3.SHE IS READING NEWSPAPER PROJECT (2009, Tossapol Boonsinsukh, Thailand)
http://yrna.wordpress.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87/

4.The photos MODERN ARCHITECTURE by Montana Aumpijit in ON EXHIBITION at BACC

5.The painting exhibition SPIRIT OF THE CAPITAL CITY by Pattana Changkaew at Jamjuree Art Gallery
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=merveillesxx&month=05-2009&date=11&group=9&gblog=179

6.The photos THE BODY CHANGERS by Boonyapong Sueyouyong in ON EXHIBITION at BACC

7.The photos UNTITLED by Wasinburee Supanichvoraparch in the exhibition EASY BANGKOK at BACC
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=merveillesxx&month=05-2009&date=11&group=9&gblog=180

8.CROCODILE (2009, Prateep Kochabua, Thai painting)
This is shown in the exhibition WILDLIFE INC at BACC.


I.FAVORITE ACTRESSES

1.Sawanee Utumma (สวนีย์ อุทุมมา) in BODILY FLUID IS REVOLUTIONARY (2009, Ratchapoom Boonbunchachoke, A+) and KUN KAG NAK TAN (2009, Chaichumpol Boonmeepolakit + Sirikarn Bunjongtud, Thai stage play, A+)

2.Donruedee Jamraschai (ดลฤดี จำรัสฉาย) in LOVE YOU, HUG OTHERS (รักเธอ กอดคนอื่น) (2009, Wanatsanan Sasom, Thai stage play, A+)

3.Nuttaya Nakawesh (ณัฐญา นาคะเวช) in LITTLE LOVE (รักเล็กๆ) (2009, Wattanachai Treedecha, Thai stage play, A+)

4.Bulle Ogier in DEUX (2002, Werner Schroeter, Germany, A+)

5.Isabelle Huppert in DEUX (2002, Werner Schroeter, Germany, A+)

6.Sasapin Siriwanich in SIGNS & GESTURES (2009, Nopphand Boonyai, A)

7.Nuttiporn Atakun (ณัฐฐิพร อะทะขันธ์) in KUN KAG NAK TAN (2009, Chaichumpol Boonmeepolakit + Sirikarn Bunjongtud, Thai stage play, A+)

8.Patravadi Sritrairut in THE LAST LOVE (1975, Chatrichalerm Yukol, A+) and ANGEL DEVI(L) (พจมาร) (2009, Pintip Sutprerdprai, Thai stage play, A+/A)

9.Sinjai Hongthai in I DON'T GIVE A DAMN (CHANG MUN CHUN MAI CARE) (1986, M.L. Bhandevanop Devakul, Thailand, A+)

10.Kate Beckinsale in WINGED CREATURES (2008, Rowan Woods, A+)

11.Dakota Fanning in WINGED CREATURES (2008, Rowan Woods, A+)

12.Nattaya Dangbu-nga in THE ACCUSATION (หย่าเพราะมีชู้) (1985, Manop Udomdej, Thailand, A)

13.Sukanya Piensri in COFFEE LOVE (2009, Sakchai Kiatpunyaohpart, Thai stage play, A+) and TIME'S UP (2009, Farida Jirapun, Thai stage play, A+)

14.Sornwanee Yodnoon (ศรวณี ยอดนุ่น) in TIME'S UP (2009, Farida Jirapun, Thai stage play, A+)

15. Arielle Dombasle in DEUX (2002, Werner Schroeter, Germany, A+)


J.FAVORITE ACTORS

1.Tanawate Siriwattanakul (ธนเวทย์ สิริวัฒนกุล) in COFFEE LOVE (2009, Sakchai Kiatpunyaohpart, Thai stage play, A+)

2.Sompol Chaisiriroj in GOOD INTERPRETER (2009, Sodsai Panthumkomol, Nopamat Veohong, Daraka Wongsiri, A)

3.Wattanachai Treedecha in LITTLE LOVE (รักเล็กๆ) (2009, Wattanachai Treedecha, Thai stage play, A+)

4.Sor Asanajinda in UGA FAH LEUNG (1980, Chatrichalerm Yukol, A-)

5.Patrick Fugit in THE HORSEMEN (2009, Jonas Akerlund, A+)

6.Chatchai Satayadit in THE PRINCESS OF WOLF & THE PRINCE OF NIGHT (2009, Youth Naked Masks, Thai stage play, A-)

7.Watcharapong Garnjanagrit in BODILY FLUID IS REVOLUTIONARY (2009, Ratchapoom Boonbunchachoke, A+)

8.Attapol Anantaworasakul in BODILY FLUID IS REVOLUTIONARY (2009, Ratchapoom Boonbunchachoke, A+)

9.Likit Ekmongkol in I DON'T GIVE A DAMN (CHANG MUN CHUN MAI CARE) (1986, M.L. Bhandevanop Devakul, Thailand, A+) and ONCE IS MORE THAN ENOUGH (1988, Manop Udomdej, A)

10.John Cusack in GRACE IS GONE (2007, James C. Strouse, A-)

11.Lee Dong Wook in HEARTBREAK LIBRARY (2008, Jeong-kwon Kim, A+/A)
http://www.crunchyroll.com/forumtopic-339468/kmovie-heartbreak-library/

12.Kriangkrai Fookasem in TIME'S UP (2009, Farida Jirapun, Thai stage play, A+)

13.Shawn Yue in RULE # 1 (2008, Kelvin Tong, Singapore/Hong Kong, A+)


K.FAVORITE SONGS

1.TIME TO SAY GOODBYE in BODILY FLUID IS REVOLUTIONARY
http://www.youtube.com/watch?v=qtivSTZrezc

2.The ending song of DEUX


L.FAVORITE CINEMATOGRAPHY

1. DEUX (2002, Werner Schroeter, A+)
Cinematography by Elfi Mikesch

2. BODILY FLUID IS REVOLUTIONARY (2009, Ratchapoom Boonbunchachoke, A+)

3.UGA FAH LEUNG (1980, Chatrichalerm Yukol, A-)


M.FAVORITE EDITING

1.BODILY FLUID IS REVOLUTIONARY (2009, Ratchapoom Boonbunchachoke, A+)

2.DEUX (2002, Werner Schroeter, A+)
Film editing by Juliane Lorenz
http://www.imdb.com/name/nm0520721/

3. PARAPARUMPULIANPULIAN (2009, Pawara Chatchawalpreecha, A+++++)


N.FAVORITE ART DECORATION

1.DEUX (2002, Werner Schroeter)
Set decoration by Ann Chakraverty
http://www.imdb.com/name/nm0149848/
Production design by Alberte Barsacq
http://www.imdb.com/name/nm0058243/

2. PARAPARUMPULIANPULIAN (2009, Pawara Chatchawalpreecha, Thailand)

3. MY PRESENT (2009, Thitipun Techakitrungrueng, Thailand)


O.FAVORITE COSTUME

1. DEUX (2002, Werner Schroeter)
Costume designed by Alberte Barsacq

2. SUCK ME RAW (DUDE CHAN DIB DIB) (2009, Patanun Chinjaroenchai, A+)


P.FAVORITE SOUND

DEUX (2002, Werner Schroeter)
Sound by Philippe Morel
http://www.imdb.com/name/nm0603626/


Q.FAVORITE ENDING

1.MINIMART (2009, Siriporn Kongma + Panu Srichaithong, A+)

2.I DON'T GIVE A DAMN (CHANG MUN CHUN MAI CARE) (1986, M.L. Bhandevanop Devakul, Thailand, A+)

3.RULE # 1 (2008, Kelvin Tong)


R.FAVORITE INTERNET READING

IN ENGLISH
1.John Ford at Girish
http://www.girishshambu.com/blog/2009/05/john-ford-in-undercurrent.html

2.UNFINISHED DIARY LAS PALMAS '09 by Adrian Martin
http://www.rouge.com.au/13/diary.html

3.A review on DUELLE (UNE QUARANTAINE) (1976, Jacques Rivette) by Jonathan Rosenbaum
http://www.jonathanrosenbaum.com/?p=15567

In Thai
1.WAITING FOR DARKNESS, a short story by Filmsick
http://filmsick.exteen.com/20090510/entry

2.YESTERDAY I WENT TO SANAM LUANG, a poem by Somying Jai-ngam
http://theyoungpoet.exteen.com/20090512/entry

3.THREE MYSTERIOUS WOMEN, a comment on MUANG NAI MORK by Konmongnang
http://konmongnang.exteen.com/20090430/entry

4.A review on MILK by Riverdale
http://riverdale-dreams.blogspot.com/2009/05/milk.html


S.FAVORITE SONGS

1.CONNECTIONS (Ewan Pearson's Slo NRG remix) – Moon Unit
http://www.youtube.com/watch?v=aiIg3C4f0fk

2.I PRAY – Alfonso de Villalonga
From the soundtrack album MY LIFE WITHOUT ME (A+)

3.GEB RUK (HIDING LOVE) – Srisalai Suchartwoot

4.GOYA'S NIGHTMARE – Jocelyn Pook
It comes from the album FLOOD (1999, A-)
http://www.youtube.com/watch?v=FXZMt_UGlb0

5.THE DAY WE FELL IN LOVE – Appaloosa
http://www.youtube.com/watch?v=97rJA-VmlPk

6.SOMETIME LATER – Alpha
From the soundtrack album MY LIFE WITHOUT ME (A+)
http://www.youtube.com/watch?v=CcjqdHzI-sM

7.ANTIBODIES – Poni Hoax
http://www.youtube.com/watch?v=MNF0LdWkN30

8.NOW TILL 69 – The Shortwave Set
http://www.youtube.com/watch?v=RbajDPo5JX8

9.SIGN OF THE TIMES – The Belle Stars
http://www.youtube.com/watch?v=MRUWIsw-pwE

10.SENZA FINE – Gino Paoli
From the soundtrack album MY LIFE WITHOUT ME (A+)
http://www.youtube.com/watch?v=MRUWIsw-pwE