Friday, November 26, 2010

QUOTATION MARK (2010, Tanakit Kitsanayunyong, A+++++)

THAI FILMS SEEN ON AUGUST 1

1.QUOTATION MARK (2010, Tanakit Kitsanayunyong, A+)
อัญประกาศ ธนกฤต กฤษณยรรยง 21
My comment on this film:
http://www.youtube.com/watch?v=GwRoTkudptg

2.DISAPPEAR (2010, Tani Thitiprawat, A+)
อำพราง ธนิ ฐิติประวัติ 26
One of the most surprising films of the year. It begins like REAR WINDOWS or some Hitchcock films, then it turns into a torture porn film, a Tarantino-esque gangster film, a tribute to KAIRO (Kiyoshi Kurosawa), and a film about aliens from outer space. Tani Thitiprawat is the real thing.

3.HANABI (2010, Sudchana Matkaran, partly animation, A+)
ฮานาบิ สุชนา มัดกาฑ์รัน 15
One of my most favorite romantic films of all time. This unambitious film captures very well the desire of a female character. Its dreamlike, romantic world reminds me of the time when I was very young, the time when I was innocent, the time when I still read the Japanese cartoons by Igarashi Yumiko, the time when I still stupidly believed that one day I would find a handsome soulmate. The film uses the song SORA MO TOBERU HAZU by Spitz very effectively.
http://www.youtube.com/watch?v=P-I9Tn6RL0Q&feature=related

The real world is cruel, way too cruel. This film is a perfect escape.

4.DEATHLESS DISTANCE (2009, Taiki Sakpisit, A+)
อุรุเวลา ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ 13

An extremely atmospheric film which defies explanation. The images in this film don't have power over me as much as other films by Taiki, but the film still has some unexplainable power.

5.I PROMISE (2010, Thanawate Sunyanuchit, documentary, A+)
อวสานสิงห์พ่นควันกับสามสิบวันพิสูจน์ใจ ธนเวศม์ สัญญานุจิต 20
I like this documentary very much. I think it is partly because this documentary treats the people appearing before the camera as human beings, not as instruments to support the message of the documentarians.

6.NEED 3 STORY: HAUNTED HOUSE (2010, Jinna Rujisenee, A+)
อยากเห็นผี 3 story ตอน บ้านสยอง จิณณะ รุจิเสนีย์ 55
I think this film is very effective. It has a good plot. I like the horny female supporting character in this film very much.

7.NEED 3 STORY: MANIAC (2009, Jinna Rujisenee, A+)
อยากเห็นผี 3 story ตอน ผู้อยู่ข้างกาย จิณณะ รุจิเสนีย์ 38
I think this is a very good ghost film. It doesn't try to scare the audience too frequently. The filmmaker seems to believe in the power of his story, so he just focuses on telling his story carefully. and effectively.

8.ART (2010, Panja Saitong, A+)
อาร์ต ปัญจะ สายทอง 26
I like the hero's friend in this film very much. This character is very funny.

9.I AM MURDERER (2010, Panit Jirawattananunt, A+)
ไอ้ฆาตกร พณิช จิระวัฒนานันท์ 12
Is this film about Thai political problem?

10.ANNITA HEART AND MACHINE (2010, Rusharil Hutangkabodee, A+/A)
แอนนิต้า จักรกลและใจแม่ รัชริล หุตังคบดี 19
I like the performance of the mother in this film very much. I think the story needs some adjustment before it can become truly great and touching.

11.HOSPITAL VOLUNTEERS' TRIP TO KANCHANABURI (2010, Tivaporn Vongpan, documentary, A)
อส.รพ.ตลุยเมืองกาญจน์ ทิวพล วงษ์แป้น 120
I think of this charming, unsophisticated film as a flip side of SYNDROMES AND A CENTURY. While SYNDROMES AND A CENTURY is like a magical side of hospital people, this documentary is a reality side. It wouldn't surprise me at all if I see characters from Apichatpong's films mingle with the real people portrayed in this documentary.

Though this documentary has some boring moments and is too long, it also provides a lot of laughs. It allows us to have a glimpse of the real life of these people. Unfortunately, it allows us to see only the happy side of them.

Because this film is extremely simple, it becomes unique in this festival.

I learned from FILM COMMENT magazine that Jonas Mekas wrote 38 years ago, "The most beautiful movie poetry will be revealed someday in home-movie footage. The day is close when home movies will be appreciated as beautiful folk art. Time is laying a veil of poetry over them."

FUENG (2010, Teerani Siangsanoh + Wachara Kanha + Tani Thitiprawat, A+), which is a kind of home movie, is extremely poetic. HOSPITAL VOLUNTEERS' TRIP TO KANCHANABURI, WALK TO PHUKET (2010, Tanaporn Sae-low, A+), and HITCHPACKER (2010, Sutham Jeerasilp, A+) are not poetic, because the filmmakers never intend them to be. However, I feel that with the right kind of editing, the right kind of angles, the right kind of way of seeing, these home movies/unsophisticated documentaries could have become great. There is a great potential hidden behind this kind of documentaries. I hope some filmmakers will see this great potential and use it effectively in the future. I hope some filmmakers can maximize the rustic charms of home movies and couple them with the poetic charms of experimental films.

12.ANOTHER SIDE OF THE ROAD (2010, It Khaena, A)
อีกฝั่งของถนน อิษฏ์ แข้นา 5

13.ALLUREMENTS WHICH LEAD TO RUIN (2009, Nutcha Tantiwechasak, A)
อบายมุข ณัฐชา ตันติเวชศักดิ์ 2

14.DON'T WATCH TV TOO MUCH (2010, Pakorn Chulputhipong, Aaron Udomlarp, Sutasini Mamodd, animation, A)
อย่าดูทีวีมากไป ปกรณ์ จุฬพุฒิพงษ์ / อารอน อุดมลาภ / สุธาสิณี แหม่มอ็อด 2

15.GOOD MAN (2009, Panitarn Boontarig, A/A-)
อยู่ในใจ ปณิธาน บุณฑริก 5
My comment on this film can be read here:
http://celinejulie.blogspot.com/2010/08/good-man-2010-panitharn-boontarig-aa.html

16.THE COLLECTORS (2009, Chayanin Tanasuktaworn, A/A-)
แอบ ชญานิน ธนะสุขถาวร 21

17.IN AFRICA (2010, Phunjaphol Songvisava, A-)
แอฟริกา ปัญจพล ทรงวิศวะ 30

18.ICECREAM (2010, Amornlap Promsuwan, A-)
ไอติม อมรลาภ พรหมสุวรรณ 5

19.APPLE OF DEMOCRACY (2010, Thintavan Burawat, Chaloemkiat Saeyong, Somchat Namthong, 3D animation, A-/B+)
แอปเปิลแห่งอธิปไตยนคร ทินตะวัน บุรวัตร์ เฉลิมเกียรติ แซ่หย่อง สมชาติ นามทอง 10
I don't enjoy the story of this film.

20.UNCOMFORTABLY (2010, Nattapol Archavarungson, A-/B+)
อึดอัด ณัฐพล อาชวรังสรรค์ 7

21.WHAT (2010, Saowachai Riabsumrej, B+)
อะไร เสาวชัย เรียบสำเร็จ 2

22.AVAJANA (2009, Paranat Panarad, B+)
อวัจจนะ ปรณัฐ ปนรัตน์ 8

23.SIAM THEATRE (2010, Nawapooh Sae-tang, B+)
อาลัยรัก โรงหนังสยาม นวภู แซ่ตั้ง 3
What I like in this film is the fact that it shows that the ruined site of the Siam Theatre has unintentionally become a new temporary tourist attraction.

24.TALK TO A WORLD SECRETLY 1 (2010, Natthapat Phromudom, B+/B)
แอบคุยกับโลก1 ณัฐภัทร พรหมอุดม 2

25.APIRAK AND THAKSIN (Yoknapa Rattanamanee + Somporn Kongrod, animation, B)
อภิรักกะทักสิน หยกนภา รัตนมณี , สมพร คงรอด 3

No comments: