Thursday, March 08, 2018

THE MONKEY KING 3


THE MONKEY KING 3 (2018, Pou-Soi Cheang, China/Hong Kong, A+30)

ร้องห่มร้องไห้อย่างรุนแรง ทำไมการตกหลุมรักพระมันถึงเจ็บปวดจนสุดจะทานทนขนาดนี้

No comments: