Saturday, July 24, 2021

A CHINESE SONG

 

ลองเปิดสมุดจดชื่อเพลงที่ตัวเองเคยชอบในช่วงต้นปี 1989 พบว่ามีเพลงภาษาจีนชื่อ “เฉ่ง หนัน โจ้ย ชอ” หรืออะไรทำนองนี้ด้วย คิดว่ามันคงเป็นเพลงที่เปิดทางสถานีวิทยุ FM88 ในยุคนั้น แต่ปัญหาคือตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันเป็นเพลงของใคร 55555 มีใครจำได้บ้างไหมว่า เพลง “เฉ่ง หนัน โจ้ย ชอ” หรืออะไรที่ออกเสียงคล้าย ๆ กันนี้ มันเป็นเพลงอะไรของใครในราว ๆ ปลายปี 1988 หรือต้นปี 1989

 

จำไม่ได้แล้วว่าช่วงนั้นสถานีวิทยุ FM88 เปิดเพลงจีนของใครบ้าง จำได้แต่ว่าที่สถานีนี้เคยเปิดแน่ๆ คือเพลงของ หลิวเหม่ยจวิน (Prudence Liew) กับเพลงของ “โอวหยางฟี่ฟี่” แต่เมื่อกี้เช็คดูแล้ว โอวหยางฟี่ฟี่ร้องแต่เพลงภาษาญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นเพลง “เฉ่ง หนาน โจ้ย ชอ” นี่ไม่ใช่ของโอวหยางฟี่ฟี่อย่างแน่นอน

 

ถ้าใครรู้ว่าเพลง “เฉ่ง หนาน โจ้ย ชอ” คือเพลงอะไรของใคร ก็บอกเราด้วยนะ ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง

 

หลิวเหม่ยจวิน

https://en.wikipedia.org/wiki/Prudence_Liew_singles_discography

 

โอวหยางฟี่ฟี่

https://en.wikipedia.org/wiki/Ouyang_Fei_Fei

 

(ช่วงนั้นชอบเพลง EST-CE QUE TU VIENS POUR LES VACANCES ของ David & Jonathan  ที่ FM88 ชอบเปิดอย่างสุด ๆ เลยด้วย แต่ตอนนั้นเราไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศส เราเลยจดชื่อเพลงนี้ไว้ในสมุดว่า ES KE TU VIA PUK LE VA GONGS 55555)

No comments: