Sunday, April 18, 2021

KOREAN FILMS

 ในรายชื่อลิสท์หนังเกาหลียอดเยี่ยม 100 เรื่องจากการโหวตของนักวิจารณ์นี้ เราเคยดูไป 29 เรื่อง

https://www.koreanscreen.com/100-greatest-korean-films-50-1 


เรื่องที่เคยดู

CHUNHYANG (2000, Im Kwon-taek)

IO ISLAND (1977, Kim Ki-yong)

IL MARE (2000, Lee Hyun-seung)

301,302 (1995, Park Chul-soo)

CHIHWASEON (2000, Im Kwon-taek)

ONE FINE SPRING DAY (2001, Hur Jin-ho)

THE WOMAN WHO RAN (2019, Hong Sang-soo)

I’M A CYBORG, BUT THAT’S OK (2006, Park Chan-wook)

TREELESS MOUNTAIN (2008, So Yong Kim)

A PETAL (1996, Jang Sun-woo)

HAN GONG-JU (2013, Lee Su-jin)

CHRISTMAS IN AUGUST (1998, Hur Jin-ho)

WHY HAS BODHI-DHARMA LEFT FOR THE EAST? (1989, Bae Yong-kyun)

PIETA (2012, Kim Ki-duk)

THE MAN WITH THREE COFFINS (1987, Lee Jang-ho)

TAE GUK GI: THE BROTHERHOOD OF WAR (2004, Kang Je-gyu)

3-IRON (2004, Kim Ki-duk)

LADY VENGEANCE (2005, Park Chan-wook)

SNOWPIERCER (2013, Bong Joon-ho)

THE HOST (2006, Bong Joon-ho)

A TALE OF TWO SISTERS (2003, Kim Jee-woon)

OASIS (2002, Lee Chang-dong)

TRAIN TO BUSAN (2016, Yeon Sang-ho)

AIMLESS BULLET (1961, Yu Hyun-mok)

THE HANDMAIDEN (2016, Park Chan-wook)

OLDBOY (2013, Park Chan-wook)

MEMORIES OF MURDER (2003, Bong Joon-ho)

PARASITE (2019, Bong Joon-ho)

BURNING (2018, Lee Chang-dong) 


เสียดายที่หนังที่เราชอบหลาย ๆ เรื่องไม่ได้ติดในลิสท์นี้ โดยเฉพาะหนังสารคดีอย่าง NON-FICTION DIARY (2013, Jung Yoon-suk) และ CHEONGGYECHEON MEDLEY (2010, Kelvin Kyung Kun Park) หรือหนังที่เราชอบเรื่องอื่น ๆ อย่างเช่น WANEE & JUNAH (2001, Kim Yong-gyun), SPRING IN MY HOMETOWN (1998, Lee Kwang-mo), NATIONAL SECURITY (2013, Jeong Ji-yeong), THE PRESIDENT’S LAST BANG (2005, Im Sang-soo) และหนัง guilty pleasure อย่างเช่น UNINVITED (2003, Lee Soo-youn)

No comments: