Monday, May 28, 2012

THE CHAIRS (2012, Adjjima Na Patalung, A++++++++++)

THE CHAIRS (2012, Adjjima Na Patalung, A++++++++++)

I can't say I understand this play, but it is extremely thought-provoking.

กราบตีนการแสดงของสุมณฑา สวนผลรัตน์ในเรื่องนี้ การแสดงของคุณจุ๋มในเรื่องนี้มันหนักมาก กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเธอมันทำด้วยอะไร มันถึงได้ดูบิดเบี้ยวไปตามอารมณ์ได้ขนาดนั้นNo comments: