Monday, April 14, 2014

Film Wish List: JANRAM (2004, Kirati Nak-Intanond)


Film Wish List: JANRAM (2004, Kirati Nak-Intanond)

 

ใครเคยดู “จันทร์แรม” (2004) บ้าง กำกับโดยกีรติ นาค อินทนนท์ ที่กำกับ “วันหนึ่ง หนึ่งวัน” (2007, 5min, A+30), SECRET ROOM NO.7, รักสุดท้าย ป้ายหน้า, ตีสาม 3D กับ ตีสาม คืนสาม 3D ดูจากรูปแล้ว เราว่าน่าเอาจันทร์แรมไปฉายควบกับหนังเลสเบียนแวมไพร์ของ Jesus Franco, Jean Rollin, Harry Kümel, etc. นะ

No comments: