Wednesday, April 01, 2020

GREED (2019, Michael Winterbottom, UK, A+30)


GREED (2019, Michael Winterbottom, UK, A+30)

1.ดูแล้วนึกถึงหนังแบบ “ร่วมแรงร่วมใจสร้างความดีงามในสังคม” แบบหนังอย่าง IT ALL STARTS TODAY (1999, Bertrand Tavernier) ผสมกับหนังแบบ THE WOLF OF WALL STREET (2013, Martin Scorsese)

2.ชอบที่หนังคงเอา “เรื่องจริง” ของคดีหลายๆคดี (เจ้าพ่อร้านค้าในอังกฤษ + ตึกโรงงานถล่มหรือไฟไหม้ในบังคลาเทศ) มาผสมรวมเข้าด้วยกัน เพราะถ้าหนังสร้างจากเรื่องของบุคคลที่มีตัวตนจริงอย่างตรงไปตรงมา แบบ THE LOOK OF LOVE (2013, Michael Winterbottom) มันก็จะนำเสนอปัญหาและโครงสร้างของปัญหาอย่างสลับซับซ้อนแบบนี้ได้ยาก และมันคงจะติดขัดอุปสรรคหลายๆอย่าง แต่พอมันเป็น “ตัวละครสมมุติ” เราก็สามารถออกแบบตัวละครตัวนี้ให้สามารถสะท้อนปัญหาหลายๆอย่างในสังคมและในระบบต่างๆได้ง่ายขึ้น

3.ชอบการพูดถึงศรีลังกา

No comments: