Sunday, June 07, 2020

MINGA AND THE BROKEN SPOON (2017, Claye Edou, Cameroon, animation, A+30)


MINGA AND THE BROKEN SPOON (2017, Claye Edou, Cameroon, animation, A+30)

ดูแล้วนึกถึงนิทานพื้นบ้านของไทยมากๆ มีบางส่วนที่ทำให้นึกถึงชีเปลือยในพระอภัยมณี (Minga ช่วยเสือ แต่เสือไม่สำนึกในบุญคุณ), ปลาบู่ทอง, นางสิบสอง (พระรถเสนขว้างของวิเศษ แล้วกลายเป็นภูเขา ส่วนมิงกาขว้างเปลือกน้ำเต้า แล้วกลายเป็นไดโนเสาร์, etc.)

ความเป็นนิทานพื้นบ้านอย่างนึงก็คือการที่นางเอก “ดีเกินมนุษย์มนา” มากๆ ซึ่งมันจะแตกต่างจากหนัง animation ของฮอลลีวู้ดในยุคปัจจุบันที่สร้างตัวละครนางเอกที่ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น ไม่ได้เป็น “คนดีแบบสุดๆ” แบบในนิทานพื้นบ้านยุคโบราณ

ชอบการใส่ไดโนเสาร์เข้ามาในหนัง

No comments: