Wednesday, October 02, 2019

COFFEE -- CHANTS OF SMOKE

COFFEE -- CHANTS OF SMOKE (2014, Hatuey Viveros Lavielle, Mexico, documentary, A+30)

--หนึ่งในหนังที่งดงามที่สุดที่ได้ดูในปีนี้ หนังถ่ายทอดชีวิตประจำวันของชาวบ้านยากจนครอบครัวหนึ่งในเม็กซิโก ดูแล้วนึกถึงหนังของคุณบุญส่ง นาคภู่มากๆ โดยเฉพาะ VILLAGE OF HOPE (2014) และ SCENE AND LIFE (2018)

--เห็นข้อมูลบอกว่า หนังเรื่องนี้เป็น hybrid ที่ผสม documentary กับ fiction เข้าด้วยกัน แต่เราแยกไม่ออกเลยว่าส่วนไหนบ้างที่เป็น fiction เพราะมันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันมากๆ

THE EYES OF THE JOURNEY (2017, Rodrigo Otero Heraud, Peru, documentary,  A+25)

 --หนังพร่ำเพ้อมาก 555 แต่ถ่ายสวยมาก รู้สึกว่าการถ่ายภาพมันช่วยสร้าง magical นิดๆให้กับ landscapes ที่ถูกถ่าย ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับมุมมองของชาวบ้านในหนังเรื่องนี้ ที่มองว่ามันมี "สิ่งศักดิ์สิทธิ์" อยู่ในธรรมชาติ

--ชอบฉากที่กลุ่มตัวลามะผูกโบว์เดินไปตามหมู่บ้านต่างๆมากๆ

--อารมณ์โดยรวมของหนัง คล้ายๆกับการฟังเพลงของ Enya 555 คือมันมี magic บางอย่าง แต่เหมือนมันขาด "รสชาติแรงๆ" อะไรสักอย่างในหนัง

No comments: