Tuesday, August 13, 2019

RAGSA

RAGSA (2019, Saikanokrat Sitongkom, A+20)

1.อยากให้ทำเป็นหนังยาวมากๆ เพราะเราว่าประเด็นของหนังมันน่าสนใจดี เรื่องอาชีพแพทย์ทหาร เพราะการเป็นแพทย์มันก็ยากพอแล้ว เป็นทหารก็ยากพอแล้ว นี่ยังจะมาเป็นแพทย์ทหารอีก อาชีพนี้เลยน่าสนใจมากๆ อยากให้มีหนังยาวที่ลงรายละเอียดการฝีกฝน, การทำงาน และ case studies ต่างๆในอาชีพนี้มากๆ

2.ในจินตนาการของเรา ถ้าหากหนังเรื้องนี้จะเป็นหนังยาวที่เข้าทางเรา ก็ต้องระวังกับดักสามอย่างดังต่อไปนี้

2.1 ต้องตัดการเร้าอารมณ์แบบ  melodrama ทิ้งไปให้หมด เพราะสถานการณ์ที่ตัวละครเผชิญก็หนักและน่าสนใจมากพออยู่แล้ว และหนังแบบนี้มักจะเสี่ยงต่อการเร้าอารมณ์จนมากเกินพอ

2.2 อย่าใส่ความเป็น nationalistic, patriotic เข้าไปในหนัง คืออยากให้หนังเน้นแค่ เพื่อนมนุษย์ กับการทำงานที่ยากลำบาก ก็พอแล้ว

2.3 อย่าเชิดชูตัวละครเป็น hero หรือ heroine มากเกินไป คืออยากให้หนังแค่ show ให้ผู้ชมเห็นว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เขาฝึกฝนมายากลำบากแค่ไหน เขาทำงานอย่างยากลำบากเพียงใด แต่หนังไม่ต้อง tell ว่าผู้ชมควรรู้สึกอย่างไรกับตัวละครเหล่านี้

ซึ่งจริงๆแล้วตัวหนังสั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเหล่านี้นะ แต่เราเขียนดักไว้ก่อน เพราะกลัวว่าถ้าหากมันเป็นหนังยาวขึ้นมาจริงๆ แล้วมันจะมีปัญหาสามข้อนี้ตามมา

3.สรุปว่าจริงๆแล้วอยากให้ทำเป็นหนังยาวน่ะแหละ แบบละคร ER ก็ได้ คือเน้นแสดง "การทำงาน และปัญหาต่างๆ" ของอาชีพแพทย์ทหาร โดยไม่ต้องใส่ความ nationalistic เข้าไป และไม่ต้องบอกว่าผู้ชมควรรู้สึกอย่างไรต่อตัวละคร

No comments: