Monday, August 12, 2019

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK (2019, André Øvredal, A+30)


SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK (2019, André Øvredal, A+30)

เหมือนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในหนังคือสงครามเวียดนาม ที่คร่าชีวิตเด็กหนุ่มๆไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเข้าสู่สงครามเวียดนาม ก็น่าจะเป็นผลมาจาก “เรื่องเล่า” ของผู้ใหญ่และคนรุ่นก่อนๆ เพื่อปลูกฝังความเกลียดกลัวคอมมิวนิสต์ให้กับคนอเมริกันรุ่นต่อๆมา

คือถ้าอเมริกาไม่ถูกปลูกฝังด้วยเรื่องเล่าที่ผิดๆมานาน อเมริกาก็อาจจะไม่ต้องเข้าสู่สงครามเวียดนาม หนุ่มๆอเมริกันในยุคนั้นก็จะไม่ต้องตายไปเป็นจำนวนมาก คือรู้สึกว่าสงครามเวียดนามในหนังมันพ้องกับสิ่งที่ตัวละครพูดในทำนองนึง คือมันมีต้นกำเนิดมาจาก “เรื่องแต่ง” หรือ “ความเชื่อที่ผิดๆที่ถูกสร้างด้วยคนรุ่นก่อนๆ” ให้เกลียดกลัวคอมมิวนิสต์ แต่พอการปลูกฝังความเชื่อที่ผิดๆนี้มันถูก repeat มากขึ้นเรื่อยๆ มันก็เลยผลักดันให้อเมริกาเข้าสู่สงครามเวียดนาม และนำไปสู่ “การหายหรือตายไปของหนุ่มๆหลายคน” ในที่สุด

No comments: