Wednesday, February 05, 2020

THE BODY’S LEGACIES (2018, Kader Attia, video installation, about 1 hour, A+30)


THE BODY’S LEGACIES (2018, Kader Attia, video installation, about 1 hour, A+30)

1.หนังสารคดีที่สัมภาษณ์ผู้คนหลายคนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องงานศิลปะของแอฟริกาที่กระจัดกระจายไปอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ของชาติตะวันตก ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นผลพวงมาจากยุคอาณานิคม โดยที่หนังตั้งคำถามหลักว่า พิพิธภัณฑ์ของชาติตะวันตกควรจะคืนผลงานเหล่านี้ไปให้กับแต่ละประเทศในแอฟริกาหรือไม่ ซึ่งคนส่วนใหญ่ในหนังเรื่องนี้ก็เห็นด้วย

2.ชอบที่หนังนำเสนอเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์หรืออะไรทำนองนี้จาก Ivory Coast และ Malawi ด้วย คือเหมือนเราไม่เคยดูหนังที่พูดถึงประเทศ Malawi มาก่อนเลย เราก็เลยชอบมากๆที่หนังเรื่องนี้พูดถึงประเทศนี้

3.ชอบประเด็นเรื่องการก่อตั้งประเทศ Liberia ด้วย

4.ชอบประเด็นเรื่องคนดำกับคนอินเดียนแดงในแคนาดาด้วย เพราะผู้ให้สัมภาษณ์คนนึงให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เป็นหลัก โดยคนดำในแคนาดานั้นมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะแคนาดายกเลิกระบบทาสก่อนสหรัฐ เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีช่วงเวลาราว 30 กว่าปีที่มีคนดำจำนวนมากหนีจากสหรัฐเข้าไปอยู่แคนาดา เพื่อจะได้หนีระบอบทาส

คนดำกับคนอินเดียนแดงในแคนาดาเหมือนมีประวัติศาสตร์คล้ายคลึงกันในแง่นึง เพราะทั้งสองชาติพันธุ์นี้เคยถูกกดขี่จากคนขาวเหมือนๆกัน แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันนี้ทั้งสองชาติพันธุ์นี้แทบไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันเลย เพราะคนดำในแคนาดาอาศัยอยู่แต่ในเมืองใหญ่เท่านั้น ในขณะที่คน Native ของแคนาดาอาศัยอยู่ในเขตสงวนเป็นส่วนใหญ่

5.อีกประเด็นที่เราว่าน่าสนใจสุดๆก็คือว่า ในขณะที่หลายคนในหนังเห็นพ้องต้องกันว่า ชาติตะวันตกควรจะคืนผลงานศิลปะให้กับแอฟริกา แต่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ในแอฟริกาต่างก็เห็นตรงกันว่า อย่ารีบคืนมาในทันที ให้รอราว 10-20 ปีก่อนแล้วค่อยคืนผลงานศิลปะมาให้ เพราะตอนนี้ชาวแอฟริกายังไม่เห็นคุณค่าของงานศิลปะเหล่านี้ และยังไม่เห็นคุณค่าของการมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นจะต้องใช้เวลาระยะนึงก่อนในการปลูกฝังจิตสำนึกนี้ให้แก่ชาวแอฟริกา ซึ่งเราว่ามุมมองนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆ เราเองก็นึกไม่ถึงว่าเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ชาวแอฟริกาจะมีมุมมองแบบนี้

No comments: