Monday, January 06, 2020

MELODY OF MURDER (1944, Bodil Ipsen, Denmark, A+30)


MELODY OF MURDER (1944, Bodil Ipsen, Denmark, A+30)

คลาสสิคดี จริงๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ “ลุ้นระทึก” มากเท่าหนังในยุคเดียวกันของ Alfred Hitchcock และ Henri-Georges Clouzot แต่แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีมากแล้วล่ะ

No comments: